Co powinna zawierać faktura?

Jak musi wyglądać i co powinna zawierać prawidłowa faktura?

 

Wystawianie prawidłowych faktur VAT to podstawowa czynność każdego przedsiębiorcy pracującego na termin płatności. Jest to potwierdzenie dokonania transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Jest kluczowa dla podatników VAT, ponieważ jest ona podstawą do odliczenia naliczonego podatku VAT.

 

Co powinna zawierać faktura, czyli obowiązkowe elementy faktury VAT:

Datę wystawienia – Czyli data, kiedy została wystawiona faktura

Kolejny numer - Nadawany w serii określonej przed przedsiębiorcę. Każda z faktur musi mieć swój numer, który w łatwy sposób pozwoli zidentyfikować fakturę i jej kolejność w serii

Nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz adresy - Określa strony kupującego i sprzedającego. Jest to oczywisty i jednocześnie bardzo ważny element, ponieważ jest to podstawa do identyfikacji każdej ze stron w przypadku np. sporu

NIP – Należy pamiętać o podaniu Numeru Indentyfikacyjnego Podatnika. Należy określić również numer NIP nabywcy. W przypadku osób fizycznych może być to PESEL

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub usługi - Może to również być data otrzymania zapłaty, gdyż często zdarza się tak, że faktura jest wystawiana przed pełnym dokonaniem usług / dostarczeniem towarów. Wtedy należy zawrzeć obie daty – wystawienia faktury oraz dostarczenia towarów / usług

Nazwa towaru lub usługi - Na prawidłowej fakturze należy ściśle określić co jest przedmiotem transakcji

Liczba / zakres towarów / usług - Należy podać liczbę (miarę) sprzedawanych towarów lub zakres usług. Przedstawiony np. w czasie lub konkretny produkt, np. wykonanie strony internetowej

 

Cena jednostkowa towaru lub usługi (netto)- Określamy cenę towaru lub usługi (za 1 sztukę), bez doliczonego podatku VAT. Tutaj również należy określić ew. rabaty, jeśli występują.

Wartość towarów lub usług – Całkowita wartość sprzedaży towarów lub usług po ich zsumowaniu.

Stawka podatku – Określamy stawkę podatku, na którym operujemy, aby doliczyć należny podatek. Jeśli operujemy na kilku stawkach, każdy towar lub usługa powinny mieć wykaz stawek podatku, jaki będzie naliczany.

Kwota podatku - Naliczana od sumy wartości sprzedaży netto, uwzględniając poszczególne stawki podatku.

Kwota należności ogółem - Suma kwoty netto oraz naliczonych podatków.

 

Elementy, które zostały wymienione są obowiązkowymi elementami, które muszą znajdować się na każdej fakturze. Są również inne elementy, które, należy uwzględnić na prawidłowej fakturze w określonych przypadkach. Wszelkie przypadki są uwzględnione w ustawie o podatku od towarów i usług.