Cesja wierzytelności – czym jest?

 

Umowa cesji wierzytelności jest kluczowym aspektem związanym z umową faktoringową. Jest to nic innego jak przeniesienie uprawnień do wierzytelności z wierzyciela na nabywcę. W przypadku faktoringu, to przeniesienie uprawnień do wierzytelności wynikającej z wystawionej faktury z przedsiębiorcy na instytucję finansową.

 

 

 

Cesja wierzytelności – co to jest?

Cesja wierzytelności wynikającej z faktur to przeniesienie uprawnień, które przysługują wierzycielowi na innego nabywcę. Występują w niej dwie strony w umowie o cesji, cedent (dotychczasowy właściciel wierzytelności) i cesjonariusz (nabywca wierzytelności)

 

Umowa cesji wierzytelności skutkuje tym, że dotychczasowy właściciel wierzytelności przestaje nim być i wszelkie uprawnienia i konsekwencje wierzytelności spadają na nowego nabywcę, w tym również roszczenia o zaległe odsetki.

 

 

Co może być przedmiotem cesji wierzytelności?

Przedmiotem cesji wierzytelności może być każda wierzytelność zgodna z przepisami prawa. Mogą to być również wierzytelności zabezpieczone hipoteką czy już przedawnione.

 

Można również dokonać cesji wierzytelności, która powstanie w przyszłości, pod warunkiem, że istnieje wobec niej jakiś stosunek prawny, na przykład umowa przedwstępna.

 

 

 

Cesja wierzytelności w faktoringu

Cesja wierzytelności jest podstawowym warunkiem, który powoduje, że firma faktoringowa może sfinansować fakturę dla przedsiębiorcy w ramach zawartej umowy. Często spotykaną obawą przedsiębiorców jest fakt poinformowania o niej swoich kontrahentów. Warto zaznaczyć, że kontrahent, o ile nie zastrzegł sobie prawa zgody na cesję wierzytelności w kontrakcie handlowym, zgodnie z polskim ustawodawstwem nie musi się na nią godzić, lecz po prostu zostaje o niej poinformowany.

 

Cesja wierzytelności jest istotnym elementem umowy faktoringowej nie tylko pod względem prawnym, ale również ma duże znaczenie jako mechanizm dyscyplinujący kontrahenta tj. pod jej wpływem zazwyczaj zaczyna terminowo regulować swoje zobowiązania. I choć przedsiębiorcy poddają fakt poinformowania odbiorcy o cesji wierzytelności jako jedną z największych obiekcji związanych ze współpracą z firmą faktoringową, bez niej faktoring sprowadza się tylko do finansowania. Takie rozwiązanie natomiast nie niweluje problemów (opóźnień i długich terminów w płatnościach za faktury) lecz wyłącznie ogranicza skutki (przedsiębiorca ma pieniądze, ale kontrahent nadal może się opóźniać).

Podobne porady

Faktoring odwrotny/zakupowy w Twojej firmie

Faktoring odwrotny jest odpowiedzią rynku finansowego na zapotrzebowanie przedsiębiorców i pojawiające się kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań.

Projektowanie usług – jak to robić?

Jak wprowadzić do oferty nowy produkt?

Płynność finansowa przedsiębiorstwa – jak ją zwiększyć?

Prowadzisz firmę i obawiasz się o płynność finansową? Poznaj sposoby, dzięki którym ją zachowasz.

Chcesz porozmawiać?
Czekamy na Twój telefon

Zadzwoń

+48 800 500 600
+48 22 130 2 130

Napisz

kontakt@faktoria.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zamów kontakt