Umowa faktoringu

 

Umowa faktoringu według polskiego prawa jest umową nienazwaną a jej przepisy oparte są na kodeksie spółek handlowych oraz kodeksie cywilnym. W takiej umowie występują dwie strony określane jako faktor i faktorant.

 

Faktor jest to instytucja finansowa, która dokonuje finansowania dla faktoranta. Faktorant natomiast, to przedsiębiorca, który zawnioskował o finansowanie.

 

W umowie faktoringu występuje również strona trzecia, jaką jest kontrahent, czyli przedsiębiorstwo, któremu faktorant wystawił fakturę. Należy przy tym pamiętać, że kontrahent występuje w umowie, ale nie jest stroną umowy.

 

Zawarcie umowy faktoringu

Umowa faktoringu zwykle jest bezproblemowa, ponieważ w większości przypadków Instytucja finansowa (faktor) nie sprawdza zdolności kredytowej przedsiębiorcy oraz nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Chyba, że wystąpi sytuacja, gdzie w ocenie firmy finansującej faktury, jest wysokie ryzyko transakcji. Wtedy na przykład przedsiębiorca może być poproszony o wystawienie weksla in blanco. W większości przypadków jednak do zawarcia umowy faktoringu są faktury, czyli ich cesja wierzytelności.

 

Atutem dla firm, może okazać się wygodna forma zawierania umowy faktoringu, ponieważ zwykle podpisuje się ją na czas nieokreślony, dzięki czemu nie ma potrzeby jej odnawiania i opiera się głównie na przyznanych limitach. To oznacza, że przedsiębiorca może zgłosić firmie finansującej jego faktury, kilku kontrahentów. Instytucja finansowa natomiast określa limity finansowania na każdego z nich oraz terminy ich obowiązywania i wykupy wierzytelności odbywają się do określonych limitów. Należy pamiętać, że przedsiębiorca ma możliwość zawnioskować o modyfikację limitów w każdej chwili.

 

Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę faktoringu. Zwykle odbywa się to z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Ponadto faktor ma możliwość rozwiązać ją ze skutkiem natychmiastowym pod warunkiem, że ma ku temu przesłanki, np. niewykonanie obowiązków wynikających z umowy faktoringu przez faktoranta.

Podobne porady

Pozytywne relacje biznesowe – jak je tworzyć?

 

Jak utrzymać długotrwałą współpracę miedzy firmami i nawiązywać nowe relacje biznesowe

Faktoring pełny – dlaczego warto go wybrać?

Główną korzyścią faktoringu pełnego jest przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów przez faktora. Dowiedz się więcej szczegółów o faktoringu pełnym w artykule.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o faktoringu krajowym

Faktoring to usługa, z której coraz częściej korzystają przedsiębiorcy. Chęć rozwoju oraz utrzymania płynności finansowej wpływa na decyzję o podpisaniu umowy z firmą faktoringową. Dostawcy towarów i usług, działający na terenie Polski mogą wybrać faktoring krajowy.

Chcesz porozmawiać?
Czekamy na Twój telefon

Zadzwoń

+48 800 500 600
+48 22 130 2 130

Napisz

kontakt@faktoria.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zamów kontakt