Cesja wierzytelności – czym jest?

 

Długotrwale istniejące długi nie są niczym dobrym zarówno dla Kontrahenta, jak i dla Przedsiębiorstwa, które poprzez zbyt długie oczekiwanie na spłatę należności, może mieć problem z terminowym regulowaniem własnych zobowiązań. W polskim prawie istnieje możliwość przepisania długu na innego właściciela za sprawą cesji wierzytelności.

 

 

Umowa cesji wierzytelności jest kluczowym aspektem związanym z umową faktoringową. Jest to nic innego jak przeniesienie uprawnień do wierzytelności z wierzyciela na nabywcę. W przypadku faktoringu to przeniesienie uprawnień do wierzytelności wynikającej z wystawionej faktury z przedsiębiorcy na instytucję finansową.

 

→ Kliknij TUTAJ i poznaj faktoring z przejęciem ryzyka. Ryzyko braku płatności bierzemy na siebie, a Ty od ręki otrzymujesz środki za fakturę.

 

Zaległości są dużym problemem dla wierzyciela

Zazwyczaj kwestia zadłużenia poruszana jest w sytuacji kontrahenta, który nie wywiązuje się z terminowych zapłat należności zgodnie z umową, przez co naraża się na problemy finansowe. Gdy mówimy o dużych bankach czy firmach pożyczkowych, jest to dla nich kropla w morzu. Jednak dla  przedsiębiorcy, szczególnie prowadzącego małą firmę, zbyt długie oczekiwanie na zapłatę od dłużnika wynikającą np. z faktury może poważnie wpłynąć na jego sytuację finansową. Ponadto, właściciel firmy, zamiast skupić się na bieżących sprawach w swojej działalności, musi wygospodarować czas, by zająć się wyegzekwowaniem długu od swojego kontrahenta, przeważnie z małym efektem Dlatego coraz częściej klienci, chcąc zabezpieczyć się przed problemami tego typu, decydują się na współpracę z firmą faktoringową, z którą dokonują cesji wierzytelności oraz otrzymują profesjonalne wsparcie windykacyjne

Cesja wierzytelności – co to jest?

Cesja wierzytelności wynikającej z faktur to przeniesienie uprawnień, które przysługują wierzycielowi na innego nabywcę. Występują w niej dwie strony w umowie o cesji, cedent (dotychczasowy właściciel wierzytelności) i cesjonariusz (nabywca wierzytelności)

Umowa cesji wierzytelności skutkuje tym, że dotychczasowy właściciel wierzytelności przestaje nim być i wszelkie uprawnienia i konsekwencje wierzytelności spadają na nowego nabywcę, w tym również roszczenia o zaległe odsetki.

W przypadku usług faktoringowych duże znaczenie ma wybór konkretnej usługi faktoringu, ponieważ każda z nich cechuje się innymi właściwościami.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na faktoring pełny (bez regresu), pozbywa się w całości ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Po podpisaniu cesji wierzytelności to faktor upomina się o zalegające należności, jeśli takie wystąpią. Przed podpisaniem umowy faktoringowej faktor weryfikuje zarówno klienta, jak i kontrahentów, by ryzyko niewypłacalności było jak najniższe.

W usłudze faktoringu niepełnego (z regresem) ryzyko niewypłacalności dłużnika pozostaje po stronie przedsiębiorcy. Ten rodzaj faktoringu najlepiej zastosować, gdy właściciele firm współpracują od wielu lat z tymi samymi kontrahentami, dobrze znając ich sytuację finansową. Dzięki temu ryzyko zadłużenia ze strony odbiorców jest bardzo małe. Jednak w sytuacji, gdy pojawi się dług, przedsiębiorca może liczyć na pomoc faktora oraz profesjonalnych firm windykacyjnych.

Co może być przedmiotem cesji wierzytelności?

Przedmiotem cesji wierzytelności może być każda wierzytelność zgodna z przepisami prawa. Mogą to być również wierzytelności zabezpieczone hipoteką czy już przedawnione.

Można również dokonać cesji wierzytelności, która powstanie w przyszłości, pod warunkiem, że istnieje wobec niej jakiś stosunek prawny, na przykład umowa przedwstępna.

Co musi zostać zawarte w umowie cesji wierzytelności?

Podstawowym punktem, który nie jest wymagany, ale warto go zastosować, jest sporządzenie umowy cesji wierzytelności na piśmie. Pozwoli to określić wszystkie szczegóły będące przedmiotem porozumienia oraz udokumentować postanowienia. To zabezpieczenie obu stron umowy. Jeśli wystąpi jakieś nieporozumienie, zawarta umowa powinna je szybko rozwiązać.

W umowie powinna być dokładnie opisana wierzytelność, która ma być przedmiotem cesji. Opisać należy również stosunek prawny, z jakiego wynika. W tego typu umowie warto wspomnieć o tym, kto i kiedy powiadomi dłużnika o cesji wierzytelności oraz co zrobić w sytuacji, gdy należność zostanie wpłacona na konto zbywcy,, czyli osoby, która przekazuje dług nowemu wierzycielowi i traci do niego prawo.

Brak zawiadomienia o cesji wierzytelności – konsekwencje

Dlaczego tak ważne jest poinformowanie odbiorcy o przejęciu wierzytelności przez innego wierzyciela? Otóż może dojść do sytuacji, w której dłużnik spłaci należność na konto pierwszego wierzyciela. Wtedy osoba/instytucja przejmująca dług może mieć problem, ponieważ:

  • jeżeli dłużnik nie wiedział o cesji i zapłacił ją pierwszemu wierzycielowi, zobowiązanie wobec niego zostało uregulowane, ale, firma faktoringowa, która przejęła wierzytelność i nie dostała środków, dalej prowadzi działania windykacyjne oraz nalicza dodatkowe koszty – pod warunkiem, że minie termin płatności. Może to mieć negatywny wpływ na relacje biznesowe.
  •          nabywca wierzytelności w takiej sytuacji będzie egzekwować zapłatę od wierzyciela, któremu zapłacił dłużnik.

Przy cesji wierzytelności drugi wierzyciel (firma faktoringowa) w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji finansowej Dłużnika, daje możliwość rozłożenia płatności na raty. Dlatego też zmiana wierzyciela nie musi wiązać się z dodatkowymi problemami dla Kontrahenta. Firmy faktoringowe są bardzo elastyczne i pomocne dla Klientów i Dłużników.

Cesja wierzytelności w faktoringu

Cesja wierzytelności jest podstawowym warunkiem, który powoduje, że firma faktoringowa może sfinansować fakturę dla przedsiębiorcy w ramach zawartej umowy. Często spotykaną obawą przedsiębiorców jest fakt poinformowania o niej swoich kontrahentów. Warto zaznaczyć, że kontrahent, o ile nie zastrzegł sobie prawa zgody na cesję wierzytelności w kontrakcie handlowym, zgodnie z polskim ustawodawstwem nie musi się na nią godzić, lecz po prostu zostaje o niej poinformowany. Faktoring staje się coraz popularniejszą formą finansowania przedsiębiorstw, dlatego też obawy właścicieli firm o pogorszenie stosunków z kontrahentami maleją. Co więcej, korzystanie z wyspecjalizowanych firm faktoringowych stawia przedsiębiorcę w dobrym świetle, ponieważ przed podpisaniem umowy faktoringowej jego sytuacja finansowa zostaje poddana dokładnej weryfikacji. Starannie sprawdzany jest również Kontrahent. Jeżeli nie będzie finansowany, warto zastanowić się, czy współpraca z nim będzie dla nas korzystna.

Cesja wierzytelności jest istotnym elementem umowy faktoringowej nie tylko pod względem prawnym, ale również ma duże znaczenie jako mechanizm dyscyplinujący kontrahenta, tj. pod jej wpływem zazwyczaj zaczyna terminowo regulować swoje zobowiązania. I choć przedsiębiorcy poddają fakt poinformowania odbiorcy o cesji wierzytelności jako jedną z największych obiekcji związanych ze współpracą z firmą faktoringową, bez niej faktoring sprowadza się tylko do finansowania. Takie rozwiązanie natomiast nie niweluje problemów (opóźnień i długich terminów w płatnościach za faktury), lecz wyłącznie ogranicza skutki (przedsiębiorca ma pieniądze, ale kontrahent nadal może się opóźniać).


New call-to-action

Chcesz porozmawiać?
Czekamy na Twój telefon

Zadzwoń

+48 800 500 600
+48 22 130 2 130

Napisz

kontakt@faktoria.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zamów kontakt
Nasza strona domyślnie wykorzystuje pliki cookies aby zapewnić Wam jak najlepszą obsługę online. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia cookies kliknij tutaj