Jak obliczyć dochód netto?

Dochód netto, czyli wynagrodzenie po uwzględnieniu wszystkich potrąceń, a więc czysty zysk. Zmiany, które pojawiły się polskim prawie podatkowym w 2019 roku, sprawiły, że pracodawca musi wziąć pod uwagę nowe wysokości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, zmianę skali podatkowej, wprowadzenie nowej ulgi dla młodych i Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zmienił się także sposób liczenia zaliczek na PIT na tzw. pełną progresję. Prowadzisz firmę? Przeczytaj, jak obliczyć dochód netto pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.

jak obliczyć dochód

 

→ Kliknij TUTAJ i pobierz nasz poradnik - jak zachować płynność finansową w firmie

 

Wynagrodzenie brutto a netto – najważniejsze informacje

Wynagrodzenie brutto, to kwota podawana najczęściej na umowie o pracę. Jest to kwota stanowiąca wynagrodzenie pracownika przed dokonaniem potrąceń na obowiązkowe opłaty i składki, jakie musi rozliczyć pracodawca:

 • składka na ubezpieczenie społeczne,

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne,

 • zaliczka na PIT,

 • inne potrącenie np. składka pracownika na Pracownicze Plany Kapitałowe albo Pracownicze Plany Emerytalne.

Wynagrodzenie netto to kwota po wykonaniu wszystkich potrąceń i odliczeń. Poznanie faktycznie uzyskanego wynagrodzenia netto za dany rok podatkowy jest możliwe dopiero po złożeniu zeznania podatkowego. Dzieje się tak, ponieważ na nim zostają odliczone przysługujące ulgi i kalkulowana jest efektywna stawka opodatkowania, obowiązująca w danym roku podatkowym. 

Wszystko zależy od konkretnej sytuacji podatnika. Odprowadzane składki mogą się różnić w zależności od stosunku prawnego łączącego pracownika z pracodawcą (rodzaju umowy), np. umowa o dzieło nie stanowi w świetle prawa polskiego samodzielnego tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast umowa o pracę zobowiązuję pracodawcę do odliczania tego rodzaju składek. Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą można znaleźć na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne. Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdują się także informacje dotyczące nowych ulg dla przedsiębiorców: „ulgi na start” i „mały ZUS”.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Wymiar składek na ubezpieczenia społeczne zależy od przychodu. Stopy procentowe będące po stronie pracownika to:

 • 9,76% na ubezpieczenie emerytalne, 

 • 1,50% na ubezpieczenie rentowe, 

 • 2,45% na ubezpieczenie chorobowe.

Uwaga! „Składki emerytalne i rentowe naliczane są tylko do osiągnięcia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru, który w 2020 r. wynosi 156 810 PLN”.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% „podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pomniejszonej o kwoty tych składek finansowanych przez ubezpieczonych”. Oznacza to, że od przychodu należy odjąć wyżej wymienione składki ZUS. Dalej w ustawie czytamy, że „kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki”.

Jak policzyć zaliczki na PIT?

Podstawą do obliczenia wysokości zaliczek na PIT jest wysokość dochodu. Zgodnie z polskim prawem „za dochód uważa się uzyskane przychody, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów (najczęściej 250 PLN miesięcznie) oraz po odliczeniu potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne”. Koszty uzyskania przychodów są odliczeniem wykonywanym tylko do celów PIT. Oznacza to, że są obojętne z punktu widzenia wynagrodzenia netto. 

Zaliczki na PIT wynoszą co do zasady:

 • 17% miesięcznego dochodu – za miesiące, w których podatnik nie przekroczył dochodu 85 528 PLN,

 • 17% od tej części dochodu, która nie przekroczyła ww. kwoty i 32% od nadwyżki ponad tę kwotę – za miesiąc, w którym podatnik przekroczył dochód 85 528 PLN,

 • 32% miesięcznego dochodu za miesiące następujące.

Kwota obliczana w ten sposób jest podstawą opodatkowania. Należy ją zaokrąglić. Warto wiedzieć, że są przypadki, w których zaliczka pomniejszana jest o kwotę stanowiąca 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 43,76 PLN miesięcznie. Zaliczka jest zmniejszana także o odliczoną wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli 7,75% i również należy ją zaokrąglić.

Przykład wyliczenia dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę (z tytułu jednego stosunku pracy), która zapisała się do programu PPK bez dobrowolnej wpłaty dodatkowej. Osoba niekorzystająca z ulgi dla młodych. Zarobki to 5 000 PLN brutto, 75 PLN składki na PPK finansowanej przez zatrudniającego.

1. W tym przypadku składki na ubezpieczenie społeczne wyniosą w sumie 685,50 PLN:

 • 488 PLN składka emerytalna, bo 5 000 x 9,76%,

 • 75 PLN składka rentowa, bo 5 000 x 1,50%, 

 • 122,50 PLN składka chorobowa, bo 5 000 x 2,45%.

2. Natomiast składka zdrowotna to (5 000 - 685,50) x 9% = 388,31 PLN – kwota odliczana od PIT to 334,37 PLN (7,75%). 

3. Składka na PPK wyniesie 100 PLN, bo 5 000 x 2%, następnie zaliczka na PIT – podstawa: 5 075 - 685,50 - 250 = 4 140 PLN po zaokrągleniu, kalkulacja: 4 140 x 17% - 43,76 - 334,37 = 326 PLN. 

Zatem w przytoczonym przykładzie kwota netto wynagrodzenia to 3 500,19 PLN, bo od całości, czyli 5 000 PLN brutto należy odjąć wszystkie wyżej wymienione koszty:

5000 - 685,50 - 100 - 388,31 - 326 = 3 500,19 PLN netto

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) i Pracownicze Plany Emerytalne (PPE)?

Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane są z trzech źródeł:

 • z wpłaty podstawowej uczestnika programu – 2% wynagrodzenia i do 2% dobrowolnej wpłaty dodatkowej,

 • zatrudniający wpłaca 1,5% wynagrodzenia i dobrowolne wpłaty dodatkowe do 2,5% wynagrodzenia,

 • niektóre wpłaty mogą być finansowane z budżetu państwa.

Zgodnie z prawem „wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, natomiast wliczane są do podstawy do opodatkowania”. Uczestniczenie w Pracowniczym Planie Emerytalnym również może wpływać na wynagrodzenie netto. W tego rodzaju programie wpłata jest dobrowolna, jednak składka pracodawcy nie może być mniejsza niże 3,5% oraz nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia brutto pracownika.

Jak sobie radzić z zatorem płatniczym w przedsiębiorstwie? Pobierz e-book i sprawdź!

Chcesz porozmawiać?
Czekamy na Twój telefon

Zadzwoń

+48 800 500 600
+48 22 130 2 130

Napisz

kontakt@faktoria.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zamów kontakt
Nasza strona domyślnie wykorzystuje pliki cookies aby zapewnić Wam jak najlepszą obsługę online. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia cookies kliknij tutaj