Księgowanie faktoringu. Jak księgować faktoring różnego typu?

 

Faktoring jest coraz popularniejszą metodą finansowania przedsiębiorstw, ponieważ pozwala on w szybki sposób pozyskać środki finansowe i zachować płynność. Dzięki temu zmniejsza się zapotrzebowanie na kapitał. Jak jednak księgować faktoring i jaki ma wpływ na strukturę kapitałów? W dużej mierze jest to uzależnione od jego rodzaju.

 

 

→ Skontaktuj się z naszym ekspertem i dowiedz się, jak
faktoring może zadbać o Twoją płynność finansową

 

Faktoring pełny (bez regresu) – księgowanie

Jeśli Faktorant decyduje się na księgowanie faktoringu pełnego (bez regresu), gdzie przenosi wszystkie prawa oraz ryzyko niewypłacalności Dłużnika na Faktora, to pod datą przekazania wierzytelności Faktorowi należy wyksięgować ją z księgi rachunkowej. Wtedy faktoring jest uznawany jako sprzedaż wierzytelności i według art. 42 ust. 3 (ustawy o rachunkowości) pieniądze otrzymane od Faktora należy zaliczyć do przychodów finansowych, co można ująć zapisem:

 • Wn konto 24 „ Pozostałe rozrachunki”
 • Ma konto 75-0 „Przychody finansowe”.

 

Wyksięgowanie wierzytelności z konta rozrachunkowego odbiorcy można ująć zapisem:

 • Wn konto 75-1 „Koszty finansowe”
 • Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”

 

Należy również zaksięgować opłaty pobrane przez Faktora. W pierwszej kolejności należy zapisać wartość brutto tej opłaty a następnie naliczony VAT i wartość netto opłaty dla Faktora. Można to ująć zapisem:

Wartość brutto:

 • Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”
 • Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

Naliczony VAT podlegający odliczeniu:

 • Wn konto 22-2 „VAT naliczony i jego rozliczenie”
 • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

Wartość netto:

 • Wn konto 75-1 „koszty finansowe”
 • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

 

Faktoring niepełny (z regresem) - księgowanie

W przypadku księgowania faktoringu niepełnego (z regresem), Faktorant nie może wyksięgować należności z ksiąg, ponieważ nadal występuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta (dłużnika). W takiej sytuacji nie wyksięgowuje się wierzytelności z ksiąg rachunkowych, ale po stronie pasywów pojawia się zobowiązanie o charakterze kredytowym na kwotę finansowania, ponieważ umowa faktoringowa jest traktowana jako umowa kredytu lub pożyczki. Kwotę otrzymaną w ramach tzw. Pożyczki faktoringowej pomniejszoną o opłatę za świadczoną usługę można ująć zapisem:

 • Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący”
 • Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

 

W przypadku, kiedy Faktor poinformuje faktoranta o uregulowaniu wierzytelności przez dłużnika, można dokonać wyksięgowania należności z konta zapisem:

 • Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
 • Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”

 

Jeśli wierzytelności nie zostanie uregulowana przez dłużnika w terminie, Faktorant musi zwrócić kwotę pożyczki faktoringowej. Wtedy zwrot takiej pożyczki można zapisać:

 • Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
 • Ma konto 13-0 „Rachunek Bieżący”

 

Jak księgować koszty faktoringu mieszanego?

W przypadku księgowania faktoringu mieszanego, ryzyko niewypłacalności po stronie Faktora dotyczy części kwoty określonej w umowie. Pozostała część należy do Faktoranta. W związku z tym należy w przychodach ująć należności od faktora z tytułu sprzedanej mu części wierzytelności, a kosztami finansowymi jest część wierzytelności, którą przejął Faktor. Można to ująć zapisem:

 • Wn konto 75-1 „Koszty finansowe”,
 • Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”

Pozostała część należności zostaje na koncie 20 do czasu jej spłaty.

 

 Jak księgować koszty faktoringu odwróconego?

 

Przy księgowaniu faktoringu odwróconego, umowę z Faktorem podpisuje Dłużnik. Na jej podstawie, Dłużnik przekazuje Faktorowi faktury za zakupione towary lub usługi. Zapłata za nie jest realizowana przez faktora na rachunek dostawcy i po określonym czasie nabywca dokonuje zapłaty na rzecz Faktora. Kwota zwykle jest wyższa, ponieważ faktor poza kwotą zapłaconą dostawcy otrzymuje wynagrodzenie które jest odnoszone na konto 75-1 „Koszty finansowe”

 

Księgowanie faktoringu odwróconego w księgach rachunkowych polega na zaksięgowaniu zmiany wierzyciela. Zapis tego typu może wyglądać następująco:

 • Wn konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” lub konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
 • Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”

Operacja spłaty zobowiązania w terminie odbywa się następująco:

 • Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
 • Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”

 

Wybór formy księgowani faktoringu ma ogromne znaczenie, jednak niezależnie od tego jaką umowę faktoringową zawrzemy, warto zwrócić uwagę, że jest to doskonały produkt jeśli chcemy uzyskać szybki dostęp do pieniędzy, które można wykorzystać do prowadzenia działalności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym doradcą pod numerem: +48 800 500 600


New call-to-action

Chcesz porozmawiać?
Czekamy na Twój telefon

Zadzwoń

+48 800 500 600
+48 22 130 2 130

Napisz

kontakt@faktoria.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zamów kontakt
Nasza strona domyślnie wykorzystuje pliki cookies aby zapewnić Wam jak najlepszą obsługę online. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia cookies kliknij tutaj