Rodzaje faktoringu

Faktoring jest usługą finansową, która rozwiązuje problem odroczonych terminów płatności oraz zachowania płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Polega on na wykupieniu przez instytucję finansową (faktora) wierzytelności, które mają odroczony termin płatności. Dzięki temu przedsiębiorca  otrzymuje płatność za faktury od razu po ich zgłoszeniu do faktora, nie czekając na zapłatę od kontrahenta w terminie płatności. Na rynku możemy wyróżnić kilka rodzajów faktoringu i jego dobór jest uzależnionych od sytuacji przedsiębiorcy.

 

→ Zastanawiasz się, jaki rodzaj faktoringu wybrać? Pobierz tabelę i sprawdź, co  bardziej Ci się opłaca!

 

Klasyfikacja rodzajów faktoringu

Faktoring można sklasyfikować na kilka sposobów:

  • według przejęcia ryzyka
  • według rodzaju kontrahenta
  • według rodzaju cesji

Podział faktoringu według przejęcia ryzyka:

Faktoring niepełny (z regresem)

Jest to najpopularniejszy rodzaj faktoringu. W tym wypadku faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta, ale może zweryfikować kontrahenta. Warto wtedy skorzystać z usług faktora, który prowadzi usługi weryfikacji kontrahentów jak te, które oferuje Faktoria – Bezpieczny Kontrahent, gdzie przy pierwszych trzech weryfikacjach można bezpłatnie otrzymać informację czy warto dłużnikowi zaufać. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta. Jest to jedna z najtańszych usług faktoringowych, ze względu na brak przejęcia ryzyka przez Faktora. Dla Przedsiębiorcy faktoring niepełny jest dobrym wyjściem, jeśli dobrze zna swoich Kontrahentów oraz ich sytuację finansową.

Ponadto, pomimo nie przejęcia ryzyka związanego z niewypłacalnością, Faktoria wspiera swoich klientów w dochodzeniu niezapłaconych faktur poprzez miękką windykację (telefony ponaglające czy wezwania do zapłaty).

Faktoring z regresem to rodzaj faktoringu z uproszczoną procedurą, ponieważ proces oceny klienta (faktoranta) i jego kontrahentów przebiega automatycznie. Dzięki temu z faktoringu można skorzystać w pełni online, a należności z faktur można otrzymać nawet w 30 minut. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy.

Faktoring Pełny (bez regresu)

Ten rodzaj faktoringu cechuje się przejęciem przez faktora ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Jest on bardzo korzystny z perspektywy przedsiębiorcy, ponieważ po otrzymaniu zapłaty przez faktora, nie obejmuje go ryzyko braku wypłacalności kontrahenta. Zwykle faktoring pełny ma bardziej restrykcyjne wymogi rozpoczęcia współpracy, ponieważ faktor musi określić poziom niewypłacalności dłużnika i wiąże się to z większymi kosztami. Ten rodzaj faktoringu często jest wykorzystywany w przypadku dłużników eksportowych, gdzie wymagane jest dodatkowe ubezpieczenie oraz w sytuacjach, gdy Przedsiębiorstwo chce się rozwijać w bardzo szybkim tempie, pozyskując wielu nowych Kontrahentów, o których sytuacji finansowej nie ma zbyt wielu informacji, więc istnieje większe ryzyko niewypłacalności.

Podział faktoringu według rodzaju kontrahenta:

Faktoring według rodzaju kontrahenta wyróżnia 2 typy:

Faktoring krajowy

Odbiorcami są firmy krajowe. W transakcjach krajowych można skorzystać z faktoringu niepełnego, ponieważ ryzyko niewypłacalności jest niższe niż w przypadku faktoringu eksportowego. Szczególnie gdy dobrze znamy swojego Kontrahenta, jego sytuację finansową i nigdy wcześniej nie mieliśmy problemu z płatnością należności z jego strony. To również wpływa na niższe koszty faktoringu. Przeczytaj więcej o faktoringu krajowym.

Faktoring eksportowy

W przypadku faktoringu eksportowego odbiorcami są przedsiębiorstwa zagraniczne. W takim przypadku faktoring może być trudniejszy. Wynika to z problemów związanych z ewentualną weryfikacją kontrahenta i jego windykacją. W związku z tym firma faktoringowa, chcąc się upewnić, że dłużnik jest wypłacalny, będzie wymagała wniosku o przeprowadzenie badania kontrahenta zagranicznego. Ponadto przy tego rodzaju faktoringu i takich transakcjach jest możliwość pojawienia się ubezpieczyciela, który poza dodatkowymi kosztami, decyduje czy ubezpieczy transakcję i jeśli tego nie chce zrobić, faktor nie przyjmie takiego kontrahenta. Wtedy niezbędne będzie poniesienie dodatkowych kosztów w związku z faktoringiem pełnym.

Podział faktoringu według rodzajów cesji wierzytelności:

Faktoring można jeszcze podzielić na dwa rodzaje ze względu na sposób powiadamiania o zmianie wierzyciela (zawiadamianie o cesji):

Faktoring jawny (notyfikowany)

Rodzaj faktoringu, w którym dłużnik jest powiadamiany o przeniesieniu wierzytelności z faktoranta na faktora. Najczęściej informacja ta wychodzi ze strony Klienta, ale by uprościć przebieg procedury faktoringowej i odciążyć Przedsiębiorcę, Faktor może się podjąć potwierdzenia Kontrahenta o cesji wierzytelności. W faktoringu jawnym na wystawianych fakturach widnieje zazwyczaj numer konta Faktora, przez co przepływ należności do firmy faktoringowej jest znacznie szybszy. Faktoring jawny to najpopularniejszy i najtańszy rodzaj faktoringu w Polsce. Cena wynika z jawności usługi oraz możliwości weryfikacji Kontrahentów przez Faktora, dzięki czemu ryzyko niewypłacalności Dłużnika jest bardzo małe.

Faktoring niejawny (tajny, cichy)

Rodzaj faktoringu, w którym dłużnika nie powiadamia się o zawarciu umowy faktoringu. Korzysta się z niego w momencie, kiedy przedsiębiorca nie chce informować dłużnika o transakcji.

Często Klient nie chce powiadomić swojego Kontrahenta o istnieniu trzeciej osoby w transakcjach finansowych, ponieważ boi się pogorszenia relacji biznesowych. Jednak poprzez rozpowszechnianie usług faktoringowych w Polsce, obawy te maleją. Ponadto Przedsiębiorstwo zyskuje miano pewnego, ponieważ przed podpisaniem umowy faktoringowej, Faktor dokładnie sprawdza sytuację finansową Klienta. Czasami wybór faktoringu tajnego wiąże się z przeświadczeniem o mniejszej ilości czynności formalnych, jednak coraz częściej sprawami związanymi z dokumentacją oraz powiadomieniem Kontrahenta o cesji wierzytelności zajmuje się Faktor.

Warto dodać, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje tzw. biała lista. Jest to wykaz podatników VAT, w którym można w szybki sposób sprawdzić m.in. kto jest właścicielem rachunku bankowego, przez co bardzo szybko można zweryfikować czy ktoś korzysta z faktoringu. Wcześniej tej możliwości nie było, dlatego faktoring cichy cieszył się popularnością. Po wprowadzeniu białej listy faktoring cichy przestał spełniać swoją rolę. Dlatego właśnie coraz mniej Klientów korzysta z faktoringu cichego, a coraz więcej Faktorów rezygnuje z tej formy finansowego. Wszystko za sprawą pojawienia się białej listy. Wcześniej przy faktoringu cichym na rachunkach widniał numer bankowy Faktora. Kontrahent przelewał środki bez świadomości istnienia trzeciej osoby w transakcjach finansowych. Obecnie Kontrahent ma obowiązek sprawdzić w wykazie podatników VAT numer bankowy swojego klienta,  a wtedy dowiaduje się, że numer nie należy do Klienta, tylko do Faktora. Z tego powodu faktoring cichy przekształcił się dla Faktora w kredyt dla firm, jaki oferują banki, co zwiększa ryzyko niewypłacalności.

Dobór rodzaju faktoringu

Dobór typu faktoringu jest uzależniony w dużej mierze od kontrahenta, tj. należy odpowiedzieć sobie przede wszystkim na pytanie, jak duże jest ryzyko niewypłacalności kontrahenta, czy chcemy go informować o faktoringu oraz jak szybko potrzebujemy gotówki? Niezależnie od doboru rodzaju, faktoring pozwala sprawniej zarządzić należnościami firmy i w mniejszym lub większym stopniu może zoptymalizować ryzyko współpracy z kontrahentami.


Zastanawiasz się, jaki rodzaj faktoringu wybrać? Pobierz tabelę i sprawdź, co bardziej Ci się opłaca!

Chcesz porozmawiać?
Czekamy na Twój telefon

Zadzwoń

+48 800 500 600
+48 22 130 2 130

Napisz

kontakt@faktoria.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zamów kontakt
Nasza strona domyślnie wykorzystuje pliki cookies aby zapewnić Wam jak najlepszą obsługę online. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia cookies kliknij tutaj