Rodzaje faktoringu

 

Faktoring jest usługą finansową, która rozwiązuje problem odroczonych terminów płatności oraz zachowania płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Polega on na wykupieniu przez instytucję finansową (faktora) wierzytelności, które mają odroczony termin płatności. Dzięki temu przedsiębiorca  otrzymuje płatność za faktury od razu po ich zgłoszeniu do faktora, nie czekając na zapłatę od kontrahenta w terminie płatności. Na rynku możemy wyróżnić kilka rodzajów faktoringu i jego dobór jest uzależnionych od sytuacji przedsiębiorcy.

 

 

Klasyfikacja rodzajów faktoringu

Faktoring można sklasyfikować na kilka sposobów:

 

  • według przejęcia ryzyka
  • według rodzaju kontrahenta
  • według rodzaju cesji

 

Podział faktoringu według przejęcia ryzyka:

 

 

Faktoring niepełny (z regresem)

Jest to najpopularniejszy rodzaj faktoringu. W tym wypadku  faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta, ale może zweryfikować kontrahenta. Warto wtedy skorzystać z usług faktora, który prowadzi usługi weryfikacji kontrahentów jak te, które oferuje Faktoria – Bezpieczny Kontrahent , gdzie przy pierwszych trzech weryfikacjach można bezpłatnie otrzymać informację czy warto dłużnikowi zaufać. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta.

 

Ponadto, pomimo nie przejęcia ryzyka związanego z niewypłacalnością, Faktoria wspiera swoich klientów w dochodzeniu niezapłaconych faktur poprzez miękką windykację (telefony ponaglające czy wezwania do zapłaty).

 

Faktoring z regresem to rodzaj faktoringu z uproszczoną procedurą, ponieważ proces oceny klienta (faktoranta) i jego kontrahentów przebiega automatycznie. Dzięki temu z faktoringu można skorzystać w pełni online, a należności z faktur można otrzymać nawet w 30 minut. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy.

 

Faktoring Pełny (bez regresu) 

Ten rodzaj faktoringu cechuje się przejęciem przez faktora ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Jest on bardzo korzystny z perspektywy przedsiębiorcy, ponieważ po otrzymaniu zapłaty przez faktora, nie obejmuje go ryzyko braku wypłacalności kontrahenta. Zwykle faktoring pełny ma bardziej restrykcyjne wymogi rozpoczęcia współpracy, ponieważ faktor musi określić poziom niewypłacalności dłużnika i wiąże się to z większymi kosztami. Ten rodzaj faktoringu często jest wykorzystywany w przypadku dłużników eksportowych, gdzie wymagane jest dodatkowe ubezpieczenie.

 

Podział faktoringu według rodzaju kontrahenta:

Faktoring według rodzaju kontrahenta wyróżnia 2 typy:

 

Faktoring krajowy

Odbiorcami są firmy krajowe. W transakcjach krajowych można skorzystać z faktoringu niepełnego, ponieważ ryzyko niewypłacalności jest niższe niż w przypadku faktoringu eksportowego. To również wpływa na niższe koszty faktoringu.

 

Faktoring eksportowy

Odbiorcami są przedsiębiorstwa zagraniczne. W takim przypadku faktoring może być trudniejszy. Wynika to z problemów związanych z ewentualną weryfikacją kontrahenta i jego windykacją. W związku z tym firma faktoringowa, chcąc się upewnić, że dłużnik jest wypłacalny będzie wymagała wniosku o przeprowadzenie badania kontrahenta zagranicznego. Ponadto przy tego rodzaju faktoringu i takich transakcjach jest możliwość pojawienia się ubezpieczyciela, który poza dodatkowymi kosztami, decyduje czy ubezpieczy transakcję i jeśli tego nie chce zrobić, faktor nie przyjmie takiego kontrahenta. Wtedy niezbędne będzie poniesienie dodatkowych kosztów w związku z faktoringiem pełnym.

 

Podział faktoringu według rodzajów cesji wierzytelności:

Faktoring można jeszcze podzielić na dwa rodzaje ze względu na sposób powiadamiania o zmianie wierzyciela (zawiadamianie o cesji):

 

Faktoring jawny (notyfikowany)

Rodzaj faktoringu, w którym dłużnik jest powiadamiany o przeniesieniu wierzytelności z faktoranta na faktora. Najczęściej informacja ta wychodzi ze strony Klienta.

 

Faktoring niejawny (tajny, cichy)

Rodzaj faktoringu, w którym dłużnika nie powiadamia się o zawarciu umowy faktoringu. Korzysta się z niego w momencie, kiedy przedsiębiorca nie chce informować dłużnika o transakcji.

 

Dobór typu faktoringu jest uzależniony w dużej mierze od kontrahenta, tj. należy odpowiedzieć sobie przede wszystkim na pytanie jak duże jest ryzyko niewypłacalności  kontrahenta, czy chcemy go informować o faktoringu oraz jak szybko potrzebujemy gotówki? Niezależnie od doboru rodzaju, faktoring pozwala sprawniej zarządzić należnościami firmy i w mniejszym lub większym stopniu może zoptymalizować ryzyko współpracy z kontrahentami.

Podobne porady

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o faktoringu krajowym

Faktoring to usługa, z której coraz częściej korzystają przedsiębiorcy. Chęć rozwoju oraz utrzymania płynności finansowej wpływa na decyzję o podpisaniu umowy z firmą faktoringową. Dostawcy towarów i usług, działający na terenie Polski mogą wybrać faktoring krajowy.

Czym różni się faktoring pełny (bez regresu) od niepełnego (z regresem)?

Wybierając faktoring warto  zwrócić uwagę na to jakie przedsiębiorca ma możliwości wyboru.

Faktoring jawny – na czym polega?

Przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po pomoc firm faktoringowych, dbających o interesy finansowe swoich klientów. Jedną z możliwości, na którą może zdecydować się właściciel przedsiębiorstwa, jest faktoring jawny. Na czym dokładnie polega i dlaczego warto go wybrać?

Chcesz porozmawiać?
Czekamy na Twój telefon

Zadzwoń

+48 800 500 600
+48 22 130 2 130

Napisz

kontakt@faktoria.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zamów kontakt