Finanse
Księgowość

Analiza rentowności i wskaźniki rentowności

Analiza rentowności i wskaźniki rentowności

Dynamiczny rozwój konkurencji, zmieniające się trendy wśród konsumentów czy wreszcie nowelizowane przepisy i regulacje sprawiają, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z nieustannym dostosowywaniem do realiów rynkowych. Aby ocenić korzystność podejmowanych kroków, niezbędna jest analiza rentowności przedsiębiorstwa ukierunkowana na konkretne wskaźniki rentowności. Podpowiadamy, na czym polega analiza rentowności i w jaki sposób wskaźniki poinformują Cię o sytuacji finansowej Twojej firmy.

Czym jest analiza rentowności?

Analiza rentowności jest jednym z kluczowych narzędzi w analizie kondycji finansowej firmy. Jej wyniki informują o tym, w jakim stopniu firma jest w stanie wygenerować zysk, opierając się na swoich aktywach i kapitale własnym. Analizę rentowności wykonuje się w oparciu o kilka wskaźników – im więcej wskaźników zostanie wykorzystanych, tym więcej informacji o finansach firmy otrzymasz, choć wówczas analiza może okazać się nieco bardziej złożona.

Kto może wykonać analizę rentowności?

Analiza rentowności jest narzędziem odpowiednim nie tylko dla dużych spółek, ale również dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Niezależnie od swojej wielkości każde przedsiębiorstwo musi być zarządzane sprawnie, a analiza rentowności jest narzędziem, które pozwoli to zarządzanie zoptymalizować.

Korzyści płynące z analizy rentowności

Otrzymane wskaźniki rentowności pozwolą Ci obrać właściwą strategię finansową i rozwojową swojego przedsiębiorstwa – łatwiej będzie Ci określić właściwe kierunki rozwoju, które pozwolą osiągać większe zyski. Oprócz tego analiza rentowności przybliży Ci odpowiedzi na pytania o słuszność inwestycji czy możliwych terminach spłaty kredytów. Przede wszystkim poinformuje Cię o wartości własnej firmy.

Dane niezbędne do wykonania analizy rentowności

Do wykonania analizy rentowności firmy niezbędne będą sprawozdania finansowe, a w szczególności rachunki zysków i strat. Dzięki nim po analizie będziesz w stanie określić, czy firma generuje zyski, czy starty.

Jakie wyróżniamy wskaźniki rentowności?

Poniżej przedstawiamy poszczególne wskaźniki rentowności, dzięki którym poznasz kondycję finansową przedsiębiorstwa i zdobędziesz informacje cenne w kontekście jej dalszego rozwoju.

Wskaźnik rentowności aktywów, czyli Return On Assets (ROA)

Wskaźnik Return On Assets, czyli wskaźnik ROA służy do określenia wielkości wyniku finansowego netto, przypadającego na konkretną jednostkę źródeł finansowania. Inaczej rzecz ujmując – jest to wskaźnik, który służy do obrazowania zdolności aktywów firmy do generowania zysków. Informuje on o efektywności zarządzania majątkiem przez przedsiębiorstwo. Wartość wskaźnika jest zależna od zysków, a wyraża się ją w procentach.

  • Jakich danych potrzebujesz? Bilans i rachunki zysków i strat, najlepiej z dnia zamykającego okres sprawozdawczy.
  • Jak obliczyć ROA? Wynik finansowy podziel przez aktywa ogółem, a następnie wynik pomnóż przez 100.
  • Jak interpretować wynik wskaźnika ROA? Im wyższy, tym lepsza kondycja finansowa firmy. Wyniki najlepiej porównywać z poprzednimi wyliczeniami lub wskaźnikami konkurencji.

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych, czyli Return On Equity (ROE)

Wskaźnik Return On Equity (ROE) wskazuje, jaką stopę zwrotu przedsiębiorstwo może uzyskać z wybranej inwestycji. Jest to wskaźnik bardzo cenny przede wszystkim dla inwestorów, którzy chcą zainwestować w konkretny projekt Twojego biznesu.

  • Jakich danych potrzebujesz? Podobnie jak w przypadku ROA będziesz potrzebować bilansu i rachunków zysków i start na dzień zamykający okres sprawozdawczy.
  • Jak obliczyć ROE? Wynik finansowy netto podziel przez kapitał własny, a otrzymany wynik pomnóż przez 100.
  • Jak interpretować wskaźnik ROE? Im wyższy wskaźnik, tym lepszy wynik finansowy firmy. Nie ma tutaj optymalnych zakresów, dlatego wyniki wskaźnika ROE należy porównywać w czasie. Rosnące wskaźniki będą świadczyły o nieustannym polepszaniu się kondycji finansowej firmy.

Wskaźnik rentowności sprzedaży, czyli Return On Sales (ROS)

Return On Sales (ROS) informuje o zależności pomiędzy wynikiem finansowym netto, jaki jest wypracowany przez całą działalność firmy, a przychodami netto generowanymi wyłącznie przez sprzedaż. Dzięki niemu można ustalić stopę zysku z danej inwestycji. Wykorzystuje się go do przedstawienia efektów sprzedaży towarów i usług i ustalanie jej opłacalności.

  • Jakich danych potrzebujesz? Rachunki zysków i strat.
  • Jak obliczyć ROS? Wynik finansowy netto podziel przez przychody ze sprzedaży, a wynik tego działania pomnóż przez 100.
  • Jak interpretować wskaźnik ROS? Im wyższy wskaźnik, tym lepsza kondycja finansowa firmy. Wyniki analizy należy porównywać w czasie.

Powyższe wskaźniki rentowności to najczęściej wykorzystywane narzędzia w analizie rentowności. Dostarczają one dużo cennych informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, choć mogą być rozbudowane również o kilkanaście innych wskaźników, które pozwolą specjalistom z działów finansów zagłębić się w bardzo szczegółowe informacje na temat rentowności firmy w różnych zakresach.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne wskaźniki rentowności wykorzystywane w analizie finansowej firmy?

W analizie finansowej firmy wykorzystuje się różne wskaźniki rentowności, takie jak Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) i Return On Sales (ROS). ROA pokazuje efektywność wykorzystania aktywów firmy do generowania zysków, ROE informuje o stopie zwrotu z inwestycji w kapitał własny firmy, a ROS odzwierciedla zależność między wynikiem finansowym netto a przychodami netto z sprzedaży. Te wskaźniki pomagają ocenić, jak dobrze przedsiębiorstwo wykorzystuje swoje zasoby i inwestycje do generowania zysku.

Dlaczego analiza rentowności jest ważna dla przedsiębiorstw?

Analiza rentowności jest kluczowa dla przedsiębiorstw, ponieważ dostarcza informacji o ich zdolności do generowania zysku z posiadanych aktywów, kapitału własnego i przychodów ze sprzedaży. Pomaga w ocenie efektywności operacyjnej, zarządzaniu finansowym oraz w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących inwestycji i rozwoju. Analiza ta pozwala również przedsiębiorstwom na porównanie swojej wydajności z konkurencją oraz na identyfikację obszarów, które wymagają poprawy.

Jakie informacje można uzyskać z wskaźników rentowności i jak je interpretować?

Wskaźniki rentowności dostarczają cennych informacji o wydajności finansowej przedsiębiorstwa. Na przykład, wysoki wskaźnik ROA wskazuje na skuteczne wykorzystanie aktywów do generowania zysków, natomiast wysoki ROE pokazuje, że firma efektywnie zarządza kapitałem własnym w celu zwiększenia zysków. ROS pomaga zrozumieć, jak duży procent przychodów ze sprzedaży przekształca się w zysk netto. Interpretując te wskaźniki, należy brać pod uwagę specyfikę branży oraz porównywać wyniki z poprzednimi okresami lub z innymi przedsiębiorstwami w tej samej branży, aby uzyskać pełniejszy obraz wydajności finansowej firmy.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.