Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Co to jest amortyzacja degresywna?

Amortyzacja środków trwałych ma w racjonalny sposób wykazać wartość składników majątku. Można wyróżnić cztery metody amortyzacji, w tym – degresywną. Co to dokładnie jest i czym się charakteryzuje? Co podlega amortyzacji degresywnej?

Czym jest amortyzacja?

Amortyzacja to ujęcie wydatków na nabycie środków trwałych w kosztach. Kupując środki trwałe, należy pamiętać, że w momencie zakupu nie wlicza się ich w koszt uzyskania przychodu. Ostateczny wynik finansowy obciążany jest kosztami zużycia środków trwałych – odpisami amortyzacyjnymi, które wykonuje się poprzez planowe i systematyczne rozłożenie ich wartości na określony wcześniej okres amortyzacji. W momencie przyjęcia środków trwałych do użytkowania wyznacza się czas bądź stawkę oraz metodę amortyzacji.

Co podlega amortyzacji?

Amortyzacji podlegają zarówno środki trwałe, jak i wartości prawne i niematerialne o wartości początkowej wyższej niż 10 tys. zł. W momencie, gdy przedmiot ma wartość niższą, a jednocześnie z definicji jest środkiem trwałym – również może zostać objęty amortyzacją. W takim przypadku można jednorazowo dokonać odpisu amortyzacyjnego w wysokości 100% początkowej wartości.

Amortyzację środków trwałych można wykonać, stosując jedną z 4 metod:

 • liniową,
 • degresywną,
  progresywną,
 • jednorazową.

Oczywiście, każda z nich dotyczy określonych środków trwałych. Amortyzacja liniowa stosowana jest przy wartościach prawnych i niematerialnych. W przypadku środków trwałych wykorzystywana jest metoda liniowa i degresywna.

Amortyzacja degresywna – zasady

Amortyzacja degresywna zakłada, iż zużycie środka trwałego i związane z nią – pomniejszenie jego wartości – przebiega szybciej w okresach początkowych. Zamortyzowanie elementu majątkowego jest więc szybsze niż w przypadku metody liniowej. W tym przypadku podstawa odpisów amortyzacyjnych jest w każdym kolejnym roku podatkowym mniejsza o sumę odpisów, które były wykonywane w roku poprzednim.

Wyznaczona podstawa mnożona jest przez stawkę amortyzacyjną, którą można podwyższyć, wykorzystując odpowiedni współczynnik. Podatnik określa jego wysokość samodzielnie, nie może być on jednak wyższy niż wartość 2,0. Współczynnik ten jest – w porównaniu do innych metod – wysoki, co umożliwia skrócenie czasu amortyzacji.

Odpisy amortyzacyjne zmniejszają się do momentu, kiedy wysokość raty odpisywanej jest mniejsza niż rata ustalana metodą liniową. W tym momencie podatnik powinien dokonywać odpisu z zastosowaniem metody liniowej, bez obniżania podstawy i stosowania współczynnika podwyższonego.

Amortyzacja środka trwałego musi być przeprowadzana za pomocą metody degresywnej od początku do końca. Nie można zmieniać jej w trakcie, podobnie zresztą jak wysokości współczynnika.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu amortyzacji degresywnej możliwe jest z zastosowaniem jednego z trzech sposobów:

 • co miesiąc w równych ratach,
 • co kwartał w równych ratach,
 • jednorazowo na koniec roku.

W ciągu roku nie powinno się zmieniać wybranej metody odpisu, ponieważ wpływa ona na wysokość odprowadzanych na podatek zaliczek. W pierwszych latach użytkowania środków trwałych kwoty amortyzacji są wysokie – w związku z tym powinna ona być stosowana przez podmioty, które chcą w krótkim czasie wygenerować wysokie koszty podatkowe.

Środki trwałe – które z nich podlegają amortyzacji metodą degresywną?

Metoda amortyzacji degresywnej może być stosowania w odniesieniu do konkretnych środków trwałych, które wymienione są w art. 22k ust. 1 ustawy o PIT. Są nimi maszyny oraz urządzenia znajdujące się w grupie 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT):

 • kotły oraz maszyny energetyczne,
 • maszyny, aparaty i urządzenia zastosowania ogólnego,
 • maszyny, urządzenia i aparaty zastosowania specjalistycznego,
 • wszelkie urządzenia techniczne,
 • przyrządy, narzędzia, wyposażenia i ruchomości niesklasyfikowane w innym obszarze.

Metoda degresywna służy również amortyzacji środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych. Nie można stosować jej do innych środków trwałych niż określonych przez ustawodawcę, jak również do wartości prawnych niematerialnych.

Amortyzacja degresywna w praktyce

Jak przedstawia się metoda degresywna w praktycznym działaniu?

 • wartość początkowa środka trwałego ustalana jest przez podatnika,
 • w pierwszym roku podatkowym do wartości tej stosowana jest podwyższona o współczynnik 2,0 stawka podana w wykazie stawek amortyzacyjnych,
 • w kolejnym roku wartość początkowa jest aktualizowana. Należy odjąć od wartości początkowej wartość odpisów amortyzacyjnych,
 • od nowej wartości wykonywany jest odpis według stawki z wykazu, powiększonej o współczynnik 2,0,
 • w momencie, gdy wartość zaktualizowana będzie równa rocznej, należy rozpocząć amortyzację metodą liniową.

Chcesz dowiedzieć się więcej o procesie amortyzacji? Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz w innych wpisach na naszym blogu. A jeśli interesuje Cię temat finansowania działalności biznesowej lub stricte – faktoringu – napisz do nas. Rozwiejemy Twoje wątpliwości!

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.