Finanse
Księgowość

Co to jest controlling i jakie jest jego znaczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa?

Co to jest controlling i jakie jest jego znaczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

Controlling to narzędzie, które umożliwia sprawne zarządzanie firmą, udostępniając cenne dla zarządu dane i informacje. Jakie płyną z niego korzyści i jakie znaczenie ma controlling w obszarze finansów organizacji? Dowiecie się po przeczytaniu poniższego tekstu.

Co to jest controlling?

Controlling to system zarządzania finansami, w myśl którego tworzone są centra odpowiedzialności, służące do zarządzania wynikami finansowymi, z uwzględnieniem wskaźników KPI. Do wymienionych centrów odpowiedzialności w przedsiębiorstwie należą m.in. sprzedaż, marketing, produkcja, magazyn, logistyka, administracja, finanse etc. Controlling warto wdrażać w tych obszarach działalności, które są kluczowe dla funkcjonowania spółki, w zależności od typu realizowanych celów.

Czym controlling jest stricte w ujęciu finansowym? To narzędzie zarządzania, dzięki któremu przedsiębiorca może uzyskać wiarygodne informacje o firmie, czyli o wynikach – straty/zyski, płynności finansowej, kosztach, rentowności, wypłacalności, kierunkach rozwoju. Controlling jest systemem wspomagającym zarządców, który zapewnia dostęp do najważniejszych danych.

Controlling – jakie są jego zadania?

Do zadań controllingu należą m.in. ustalanie celów, planowanie oraz sterowanie. Ma on na celu priorytetyzację zadań, zapewnienie rozwoju oraz sukcesu danego przedsiębiorstwa. Jego istotą jest nieustanne podnoszenie wartości spółki. Controlling w ujęciu finansowym ma wspierać firmę w uzyskaniu płynności finansowej, wykorzystując analizę przepływów pieniężnych, budżet, prognozy finansowe i inne dane. Dzięki niemu możliwa jest kontrola wpływów i wydatków.

Najważniejsze zasady controllingu

Controlling związany jest z kilkoma zasadami, których przestrzeganie jest konieczne do uzyskania wiarygodnych wyników. Są nimi:

 • cele – odpowiedzialność za ich realizację przez konkretne działy. Muszą one być zgodne ze strategią przedsiębiorstwa,
 • przyszłość – osiągnięcie zysku, ale także zwiększenie wartości przedsiębiorstwa w okresie długoterminowym. Controlling ma informować o aktualnej sytuacji spółki i opcjach rozwoju,
 • rynek – zwrócenie uwagi na rentowność rynków, obecnych i nowych produktów lub usług, wskazanie kanałów dystrybucji, wprowadzenie najlepszych rozwiązań,
 • klient – analiza kosztów sprzedaży, logistyka, marketing, koszty utrzymania klientów, akcji promocyjnych, badanie potrzeb klienta etc.
 • wąskie gardła – zlokalizowanie trudności i ich usunięcie.

Controlling — kiedy warto skorzystać?

Controlling warto wprowadzić zarówno w dużych, jak i średnich oraz małych przedsiębiorstwach. Każda firma ma bowiem wyznaczone do realizacji cele, które może osiągnąć właśnie z pomocą tego narzędzia. Ponadto znajduje zastosowanie i w przedsiębiorstwach, które mają przynosić zysk, i w organizacjach non-profit. Różnicą są jedynie wyniki i rezultaty poszczególnych podmiotów.

Zalety stosowania controllingu

System controllingu może przynieść przedsiębiorstwom wymierne korzyści w postaci:<br><br>

 • optymalizacji kosztów,
 • usprawnieniem kontroli nad płynnością finansową,
 • oszczędności czasu,
 • lepszych wyników spółki,
 • możliwości prognozowania wyników,
 • ułatwienia procesu podejmowania decyzji inwestycji i rozwoju firmy.

Jak controlling wpływa na optymalizację funkcjonowania firmy?

System controllingu dostarcza informacje niezbędne zarządowi do wyznaczenia celów dla poszczególnych działów oraz środków, które należy na nie przeznaczyć. Ponadto uwzględnia koszty przedsiębiorstwa i ich związek z przychodami.

Controlling ułatwia optymalizację kosztów prowadzenia działalności, wybór najlepszych inwestycji, pomaga zbudować możliwe scenariusze finansowe oraz przygotować się na każdą ewentualność z nimi związaną. Prowadzenie firmy niejednokrotnie wymaga szybkiego podejmowania decyzji i dostosowywania się do aktualnej sytuacji – controlling ułatwia natychmiastowe reagowanie na dynamiczne zmiany w otoczeniu organizacji.

Jakie elementy składają się na skuteczny controlling finansowy?

Elementami, wchodzącymi w skład controllingu są analizy finansowe w postaci analiz i prognoz płynności finansowej, rachunek zysków i strat oraz struktura kosztów. Aby przedsiębiorstwo mogło realizować zamierzone cele, oprócz analizy danych historycznych, potrzebuje także informacji o prognozach i planach na przyszłość. Łącząc oba te elementy, w szybki sposób można zweryfikować zasadność dotychczasowych działań i drogi, którą ma do pokonania firma, aby stanąć na szczycie.

Podsumowanie

Controlling pomaga przedsiębiorstwom w realizacji celów, m.in. dzięki dostarczaniu szczegółowych danych o kondycji finansowej spółki. Może wesprzeć firmy w przygotowaniach na ewentualne problemy lub nawet całkowicie im zapobiec.

Chcesz dowiedzieć się nieco więcej o finansach, księgowości, relacjach biznesowych czy faktoringu? Sprawdź naszego bloga, w którym znajdziesz mnóstwo cennych informacji. Jeśli potrzebujesz pomocy z zakresu finansowania przedsiębiorstw – zgłoś się do nas. Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Najczęściej zadawane pytania

Czym dokładnie jest controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem?

Controlling to system zarządzania finansami przedsiębiorstwa, który umożliwia tworzenie centrów odpowiedzialności (np. sprzedaż, produkcja, logistyka) i zarządzanie wynikami finansowymi z wykorzystaniem wskaźników KPI. W ujęciu finansowym, controlling to narzędzie dostarczające wiarygodnych informacji o wynikach finansowych firmy, takich jak zyski/straty, płynność finansowa, koszty, rentowność czy wypłacalność. Jest to system wspierający zarządców, zapewniający dostęp do kluczowych danych.

Jakie są główne zadania controllingu w przedsiębiorstwie?

Do zadań controllingu należy ustalanie celów, planowanie i sterowanie działaniami przedsiębiorstwa. Controlling ma na celu priorytetyzację zadań, zapewnienie rozwoju firmy oraz podnoszenie jej wartości. W kontekście finansowym controlling wspiera przedsiębiorstwo w osiągnięciu płynności finansowej poprzez analizę przepływów pieniężnych, budżetowanie, prognozy finansowe i kontrolę wpływów i wydatków.

Jakie korzyści przynosi wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie?

System controllingu przynosi przedsiębiorstwom wiele korzyści, w tym optymalizację kosztów, usprawnienie kontroli nad płynnością finansową, oszczędność czasu, poprawę wyników finansowych, możliwość prognozowania przyszłych wyników oraz ułatwienie procesu podejmowania decyzji dotyczących inwestycji i rozwoju firmy. Controlling pozwala na efektywniejsze zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, dostarczając niezbędnych informacji do wyznaczania celów dla poszczególnych działów i optymalizacji kosztów działalności.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.