Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość

Czym jest analiza sprawności działania i jakie są wskaźniki obrotowości?

Analiza sprawności działania to proces, który umożliwia ocenę różnych elementów działalności przedsiębiorstwa. Przeprowadzana jest m.in. dzięki zastosowaniu odpowiednich wskaźników – obserwowanych zmiennych, które podlegają interpretacji. Czym są i jak je dobierać?

Analiza sprawności działania – czym jest?

W zależności od rodzaju i specyfiki branży, kierownictwo przedsiębiorstwa powinno dobrać wskaźniki, które pozwolą najlepiej zobrazować sytuację w danej firmie. Analiza sprawności działania pozwala na ocenę wysiłków, włożonych w pracę i efektów, które przyniosły. Stanowi element kontroli płynności finansowej, rentowności, a także wypłacalności. Aby przedsiębiorstwo mogło odnosić korzyści z działalności – należy odpowiednio nim zarządzać jako całością, ale także poszczególnymi segmentami. Analiza sprawności działania umożliwia również uzyskanie informacji o efektywności zasobów, wykorzystywanych w procesie produkcji.

Wskaźniki, wykorzystywane do oceny funkcjonowania firmy, podzielić można na trzy grupy:

  • rotacji aktywów i pasywów,
  • kosztochłonności,
  • sprawności pracy.

W tym artykule omówimy pierwszą grupę wskaźników – wskaźniki rotacji. Skupimy się na mierzeniu efektywności wykorzystania aktywów. Wyniki mogą być analizowane i porównywane z tymi, które uzyskano w poprzednich okresach, a także zestawiane z rezultatami innych przedsiębiorstw w tej samej branży.

Wskaźniki obrotowości – analiza rotacji aktywów

Wskaźniki rotacji to dane dotyczące dynamiki wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa. Umożliwiają analizę relacji między wskaźnikiem dynamicznym (przychód ze sprzedaży) i wskaźnikiem statycznym (zasoby majątkowe w działalności). Wysoki poziom wskaźnika lub jego tendencja rosnąca oznacza wysoką efektywność wykorzystania zasobów. Wynik ten można porównać w danej jednostce czasu lub z rezultatem, który osiągnęły inne przedsiębiorstwa w określonej branży.

Wskaźnik rotacji aktywów

przychody ze sprzedaży
——————————————————
aktywa ogółem

Wskaźnik rotacji aktywów informuje o obrotowości majątku ogółem, czyli o wzroście intensywności jego wykorzystania. Jego wysokość zależy m.in. od specyfiki branży – jest wyższy w przedsiębiorstwach, które bazują na pracy ludzi w procesie produkcji.

Wskaźnik rotacji środków trwałych

przychody ze sprzedaży
——————————————————
środki trwałe

Wskaźnik rotacji środków trwałych jest istotny dla firm, dla których środki trwałe są ważną częścią majątku. Ma niewielkie znaczenie w przedsiębiorstwach, w których sprzedaż nie zależy jedynie od wielkości środków trwałych.

Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych

przychody ze sprzedaży
——————————————————–
aktywa obrotowe

Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych określa to jak szybki jest obrót aktywów czynnych przedsiębiorstwa. Im wyższa jest jego wartość, tym bardziej wykorzystywany jest majątek obrotowy. Wskaźnik ten ma znaczenie w przedsiębiorstwach, które uznają ten majątek jako zasób majątkowy firmy.

Wskaźnik rotacji rzeczowych aktywów trwałych

przychody ze sprzedaży
——————————————————
rzeczowe aktywa trwałe

Wskaźnik rotacji rzeczowych aktywów trwałych stanowi bardziej precyzyjną informację o wydajności środków trwałych, z uwzględnieniem jedynie rzeczowych aktywów trwałych.

Wskaźnik rotacji zapasów

przychody ze sprzedaży
——————————————————
zapasy

Wskaźnik rotacji zapasów odzwierciedla, ile razy nastąpił obrót zapasami w magazynie, w określonym czasie. Dzięki niemu możliwe jest obliczenie czasu potrzebnego do zwrócenia środków finansowych zainwestowanych w towar. Wysoki wskaźnik rotacji oznacza optymalny przepływ towarów w magazynie, niski – nieefektywne zarządzanie zapasami.

Wskaźnik rotacji należności

przychody ze sprzedaży należności

Wskaźnik rotacji należności świadczy o krotności możliwości firmy do odtworzenia stanu należności, czyli – jak przedsiębiorstwo kredytuje klientów. Jego wartość dostosowywana jest do konkretnego przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę jego charakter i strategię prowadzenia działalności. Wzrost wskaźnika wykazuje obciążenie finansów firmy, obniżenie natomiast – napływ środków finansowych.

Wskaźnik rotacji środków pieniężnych

przychody ze sprzedaży
——————————————————
środki pieniężne

Wskaźnik obrotowości środków pieniężnych pozwala na analizę i ocenę skuteczności wykorzystywania środków pieniężnych przedsiębiorstwa do generowania przychodu. Im jest wyższy, tym lepiej firma zarządza gotówką. Wskaźnik pozwala również wyznaczyć prognozę środków pieniężnych, bazując na planowanej sprzedaży.

Analiza rotacji pasywów

Analiza rotacji może być przeprowadzona również w stosunku do źródeł finansowania aktywów, czyli pasywów przedsiębiorstwa. Umożliwia to ocenę efektywności rozporządzania kapitałem, który zastosowano w działalności firmy. Wskaźniki rotacji pasywów odzwierciedlają możliwości nakładów kapitałowych w kwestii wytwarzania efektów finansowych. Określają relacje, które zachodzą między przychodami netto ze sprzedaży i określonymi pasywami, wykorzystanymi do funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Sukces funkcjonowania przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników. Efekty pracy ocenić można stosując m.in. analizę sprawności działania. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat prowadzenia firmy? Zapoznaj się z innymi artykułami lub skontaktuj się z nami!

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.