Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość

Czym jest gwarancja bankowa i jak ją uzyskać?

Faktoring a inne formy finansowania – zalety i wady poszczególnych rozwiązań

Gwarancja bankowa jest doskonałym sposobem na to, aby poprawić swoją wiarygodność w oczach nowych klientów. Co więc należy zrobić, aby móc skorzystać z tej opcji?

Gwarancja bankowa – co to jest?

Gwarancja bankowa to rodzaj umowy z bankiem, polegająca na zobowiązaniu się instytucji do opłacenia świadczenia wierzycielowi w momencie wystąpienia problemów ze spłaceniem rat w określonym czasie. Klient, korzystający z usługi gwarancji bankowej, zobowiązany jest do zapłaty prowizji dla banku, regulującego powstałe długi. Zazwyczaj jest to procent od kwoty, którą instytucja wypłaci stronie w momencie niewypłacalności klienta.

Gwarancja bankowa udzielana jest na podstawie prawnej ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. (z uwzględnieniem zmian w art. 80 do 92). Rozwiązanie to skierowane jest głównie do przedsiębiorstw i stanowi zabezpieczenie dużych inwestycji, które obarczone są wysokimi nakładami finansowymi. Jest to również czynnik, który wpłynie pozytywnie na wizerunek firmy. Pozwoli udowodnić innemu bankowi, że organizacja będzie mogła spłacić kolejny kredyt bądź przedsiębiorcy, że – nawet w momencie niewypłacalności firmy – otrzyma on zapłatę za towar lub zrealizowaną usługę.

Co zabezpiecza gwarancja bankowa?

Gwarancje bankowe wykorzystać można na wiele różnych sposobów, np. do zabezpieczenia opłaty za towary już zakupione lub wykonane usługi, ale także za transakcje, które zostaną wykonane w przyszłości. Związane są najczęściej z:

 • zwrotem zaliczki,
 • spłatą kredytu, rat leasingowych,
 • odpowiedniego wykonania kontraktu bądź umowy,
 • zapłaty za usługi/towary,
 • zapłaty cła,
 • rękojmi.

Rodzaje gwarancji bankowych

Ze względu na formalności niezbędne do zapłaty należności dla wierzyciela wyróżnić można gwarancję bankową bezwarunkową oraz gwarancję bankową warunkową.

 • Gwarancja bankowa bezwarunkowa jest wtedy, kiedy bank deklaruje wypłacenie całej kwoty na prośbę przedsiębiorcy, bez kontroli zasadności wniosku. W tym przypadku nie są potrzebne dokumenty potwierdzające.
 • Gwarancja bankowa warunkowa jest wtedy, gdy bank ma obowiązek wypłacenia przedsiębiorcy środków, ale jedynie w momencie, gdy spełnia on warunki zawarte w sporządzonej umowie. Instytucja musi sprawdzić zasadność roszczenia oraz wymaga złożenia dokumentów potwierdzających.

Jeżeli przedsiębiorcy, który korzysta z gwarancji bankowej, odmówiono wypłacenia świadczeń, może on dochodzić swojego prawa w sądzie. Cena tej usługi ustalana jest indywidualnie, przy czym brana pod uwagę jest wiarygodność finansowa klienta. Ma ona charakter prowizyjny, naliczany od sumy gwarancyjnej, jednakże doliczane są także opłaty dodatkowe w postaci np. wystawienia promesy kredytowej.

Jak uzyskać gwarancję bankową?

Jeśli chcesz wiedzieć, czy możesz samodzielnie spłacić kredyt, a gwarancja stanowi tylko formalność, pamiętaj, że zanim bank podejmie decyzję o spisaniu umowy, sprawdzi Twoją zdolność kredytową. Z dużą pewnością każdy klient będzie zobowiązany do spełnienia również innych warunków. Są nimi m.in. założenie konta w banku bądź też zaprezentowanie zabezpieczenia umowy, które może stanowić zdeponowaną na koncie sumę bądź obciążenie hipoteką nieruchomości, należącej do konsumenta. Umowa gwarancji bankowej zawarta być musi w formie pisemnej. Udzielona w postaci ustnej jest nieważna w świetle prawa.

Co powinna uwzględniać umowa gwarancji bankowej?

W momencie, gdy proces weryfikacji przejdzie pomyślnie, można podpisywać z bankiem umowę dotyczącą gwarancji bankowej, której treść powinna być dla obu stron precyzyjna. Nie może więc stwarzać możliwości własnej interpretacji. Powinna uwzględniać:

 • rodzaj gwarancji (bezwarunkowa lub warunkowa),
 • wierzytelność, która ma być objęta gwarancją oraz czas jej trwania
 • maksymalna kwota, którą bank może zapłacić beneficjentowi
 • termin realizacji wypłaty oraz jej warunki.

Wygaszenie gwarancji bankowej – kiedy upływa?

Gwarancja bankowa ma określoną długość – obowiązuje przez czas, który zawarty jest w umowie. Można ją jednak zakończyć przed czasem:

 • jeśli zadłużenie zostanie spłacone względem beneficjenta gwarancji bankowej oraz jeżeli zostaną dostarczone dokumenty potwierdzające działanie,
 • jeżeli beneficjent zgłosi dobrowolną rezygnację z zabezpieczenia,
 • jeśli zaistnieją sytuacje, które zostały zawarte w umowie.

Gwarancja bankowa wiąże się z dużymi możliwościami dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają funkcjonować w danej branży. Z całą pewnością potrzebują oni narzędzi, które umożliwią im zwiększenie wiarygodności w oczach partnerów biznesowych. Możliwe jest dzięki temu nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami. Następnie kooperacja ta może przeistoczyć się we współpracę długofalową, która przyniesie ogromne korzyści – rozwój biznesu to założenie każdego przedsiębiorcy. Gwarancja bankowa wpływa także na możliwość wzięcia kredytu firmowego.

Jeżeli jesteś zainteresowany kwestiami związanymi z prowadzeniem własnego biznesu, sprawdź pozostałe wpisy, które znajdziesz na naszym blogu. Jeśli jednak potrzebujesz profesjonalnej pomocy specjalistów – zgłoś się do nas – wspólnie wypracujemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega gwarancja bankowa i w jakich sytuacjach jest wykorzystywana?

Gwarancja bankowa to zobowiązanie, które bank podejmuje wobec wierzyciela klienta, gwarantując opłacenie świadczenia w przypadku problemów ze spłatą rat przez klienta. Jest to forma zabezpieczenia dla wierzycieli, używana głównie w transakcjach o dużych wartościach, np. w dużych inwestycjach. Dzięki gwarancji bankowej przedsiębiorca może zwiększyć swoją wiarygodność na rynku i zapewnić partnerom biznesowym pewność, że nawet w przypadku swojej niewypłacalności zobowiązania zostaną uregulowane.

Jakie są rodzaje gwarancji bankowych i jak one funkcjonują?

Istnieją dwa główne rodzaje gwarancji bankowych: bezwarunkowa i warunkowa. Gwarancja bezwarunkowa oznacza, że bank zobowiązuje się do wypłaty należności na żądanie beneficjenta bez konieczności udowadniania zasadności roszczenia. Gwarancja warunkowa wymaga spełnienia określonych warunków zawartych w umowie, a wypłata środków następuje po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających roszczenie. W obu przypadkach klient banku musi zapłacić prowizję za gwarancję.

Jakie są wymagania do uzyskania gwarancji bankowej i co powinna zawierać umowa?

Aby uzyskać gwarancję bankową, klient musi spełnić szereg warunków, w tym posiadanie zdolności kredytowej i zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia (np. depozytu na koncie bankowym lub hipoteki). Umowa gwarancji bankowej powinna być sporządzona w formie pisemnej i precyzyjnie określać warunki gwarancji, w tym rodzaj gwarancji, wierzytelność objętą gwarancją, maksymalną kwotę wypłaty oraz terminy i warunki realizacji wypłaty. Gwarancja bankowa jest skutecznym narzędziem zabezpieczenia transakcji, szczególnie dla nowych przedsiębiorstw, które chcą zbudować wiarygodność i nawiązać długoterminowe relacje biznesowe.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.