Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Czym jest limit faktoringowy?

Czym jest limit faktoringowy – na jakiej podstawie przyznawana jest jego wysokość i jakie płyną z niego korzyści dla przedsiębiorcy?

Faktoring, limit faktoringowy, faktor, faktorant, faktura – przedsiębiorcy często spotykają się z tymi terminami w kontekście analizy możliwości uzyskania finansowania czy też w bieżących sprawach dotyczących prowadzenia ich działalności. Faktoring jest produktem, który wiele firm wybiera jako alternatywę dla kredytu obrotowego. Dzięki tej usłudze przedsiębiorstwa mają zapewniony stały dostęp do środków. Prawidłowo dobrany limit faktoringowy może przynieść przedsiębiorcy maksymalne korzyści.

→ Minimum formalności i szybka procedura przyznawania limitu. Skorzystaj z faktoringu w Faktorii

Limit faktoringowy – czym jest

Pozytywna decyzja o udzieleniu finansowania w formie faktoringu składa się z kilku elementów. Jednym z nich, dla przedsiębiorcy najistotniejszym, jest wysokość limitu faktoringowego. Warto wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje przyznawanych limitów. Pierwszy z limitów faktoringowych to limit globalny, który stanowi maksymalną kwotę jaką przedsiębiorstwo może otrzymać z tytułu udzielonego finansowania.

W ramach limitu globalnego firmie zostają przyznane tzw. sublimity, czyli limity finansowania przyznane na danego kontrahenta. Jest to maksymalna kwota, jaką instytucja finansowa (faktor) wypłaci swojemu klientowi (faktorantowi) tytułem finansowania jego kontrahenta.

Zasady przyznawania limitu faktoringowego

Limit faktoringowy jest przyznawany na podstawie analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Przy wnioskowaniu o faktoring niepełny (z regresem), czyli taki w którym to klient przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów, faktor przeprowadza analizę zarówno faktoranta jak i jego kontrahentów. Analiza jest niezbędna, gdyż udzielając limitu faktoringowego, instytucja finansowa weryfikuje możliwość uregulowania należności przez klienta, w sytuacji, gdy jego kontrahenci nie byliby wypłacalni.

W przypadku faktoringu z przejęciem ryzyka, analiza kontrahentów jest pogłębiona. W związku z tym, że to faktor przejmuje na siebie ryzyko ich niewypłacalności, przy przyznawaniu limitu globalnego i sublimitów, instytucja finansowa przeprowadza szczegółową analizę finansową oraz prawną zgłoszonych podmiotów. Analizie podlega wysokość obrotów, praktyki płatnicze, rzetelność w regulowaniu należności oraz stosowane terminy płatności, na podstawie których, następnie podejmowana jest decyzja o przyznaniu limitu faktoringowego.

Korzyści z dobrze dobranego limitu faktoringowego

Limit faktoringowy określa maksymalny poziom finansowania przedsiębiorstwa. Jeśli będzie zbyt niski, może nie pokryć wszystkich należności dłużników. Natomiast zbyt wysoki limit, niedopasowany do potrzeb klienta, nie będzie w pełni wykorzystywany a narazi go na dodatkowe koszty. Z tego względu, ustalenie właściwego poziomu limitu faktoringowego jest bardzo ważne. Dobrze dobrany limit umożliwi przedsiębiorcy zaspokojenie jego potrzeb, środki na regulowanie bieżących wydatków, co ma przełożenie na zachowanie płynności finansowej. Limit finansowania w przypadku faktoringu ma charakter odnawialny, oznacza to, że spłacenia sfinansowanych faktur odnawia możliwość ponownego korzystania z udzielonego limitu.

Zapoznaj się również z artykułem dotyczącym koszów faktoringu.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.