Czym jest limit faktoringowy?

Jakie są podstawowe zasady księgowości dla przedsiębiorstw

Faktoring, limit faktoringowy, faktor, faktorant, faktura – przedsiębiorcy często spotykają się z tymi terminami w kontekście analizy możliwości uzyskania finansowania czy też w bieżących sprawach dotyczących prowadzenia ich działalności. Faktoring jest produktem, który wiele firm wybiera jako alternatywę dla kredytu obrotowego. Dzięki tej usłudze przedsiębiorstwa mają zapewniony stały dostęp do środków. Prawidłowo dobrany limit faktoringowy może przynieść przedsiębiorcy maksymalne korzyści.

Czym jest limit faktoringowy?

Pozytywna decyzja o udzieleniu finansowania w formie faktoringu składa się z kilku elementów. Jednym z najistotniejszych dla przedsiębiorcy jest wysokość limitu faktoringowego. Warto wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje przyznawanych limitów. Pierwszy z limitów faktoringowych to limit globalny, który stanowi maksymalną kwotę, jaką przedsiębiorstwo może otrzymać z tytułu udzielonego finansowania.

W ramach limitu globalnego firmie zostają przyznane tzw. sublimity, czyli limity finansowania przyznane na danego kontrahenta. Jest to maksymalna kwota, jaką instytucja finansowa (faktor) wypłaci swojemu klientowi (faktorantowi) tytułem finansowania jego kontrahenta.

Zasady przyznawania limitu faktoringowego

Limit faktoringowy jest przyznawany na podstawie analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Przy wnioskowaniu o faktoring niepełny (z regresem), czyli taki w którym to klient przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów, faktor przeprowadza analizę zarówno faktoranta jak i jego kontrahentów. Analiza jest niezbędna, gdyż udzielając limitu faktoringowego, instytucja finansowa weryfikuje możliwość uregulowania należności przez klienta, w sytuacji, gdy jego kontrahenci nie byliby wypłacalni.

W przypadku faktoringu z przejęciem ryzyka, analiza kontrahentów jest pogłębiona. W związku z tym, że to faktor przejmuje na siebie ryzyko ich niewypłacalności, przy przyznawaniu limitu globalnego i sublimitów, instytucja finansowa przeprowadza szczegółową analizę finansową oraz prawną zgłoszonych podmiotów. Analizie podlega wysokość obrotów, praktyki płatnicze, rzetelność w regulowaniu należności oraz stosowane terminy płatności, na podstawie których, następnie podejmowana jest decyzja o przyznaniu limitu faktoringowego.

Korzyści z dobrze dobranego limitu faktoringowego

Limit faktoringowy określa maksymalny poziom finansowania przedsiębiorstwa. Jeśli będzie zbyt niski, może nie pokryć wszystkich należności dłużników. Natomiast zbyt wysoki limit, niedopasowany do potrzeb klienta, nie będzie w pełni wykorzystywany, a narazi go na dodatkowe koszty. Z tego względu, ustalenie właściwego poziomu limitu faktoringowego jest bardzo ważne. Dobrze dobrany limit umożliwi przedsiębiorcy zaspokojenie jego potrzeb, środki na regulowanie bieżących wydatków, co ma przełożenie na zachowanie płynności finansowej. Limit finansowania w przypadku faktoringu ma charakter odnawialny, oznacza to, że spłacenia sfinansowanych faktur odnawia możliwość ponownego korzystania z udzielonego limitu.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest limit faktoringowy i jakie są jego rodzaje?

Limit faktoringowy to maksymalna kwota, jaką przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach usług faktoringowych. Istnieją dwa rodzaje limitów: globalny i sublimity. Limit globalny określa maksymalną kwotę finansowania, którą firma może otrzymać od instytucji faktoringowej. Sublimity to limity indywidualnie przyznane na poszczególnych kontrahentów, określające maksymalną kwotę finansowania jaką faktor wypłaci za faktury tego kontrahenta.

Jak są ustalane limity faktoringowe?

Limity faktoringowe są ustalane na podstawie analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz jego kontrahentów. W przypadku faktoringu z regresem, gdzie ryzyko niewypłacalności kontrahentów spoczywa na przedsiębiorcy, analizowana jest kondycja finansowa zarówno faktoranta, jak i jego kontrahentów. Natomiast w faktoringu pełnym, gdzie faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów, analiza jest bardziej szczegółowa i obejmuje aspekty finansowe oraz prawne kontrahentów.

Jakie są korzyści z dobrze dobranego limitu faktoringowego?

Dobrze dobrany limit faktoringowy zapewnia przedsiębiorstwu odpowiednią kwotę finansowania, dostosowaną do jego potrzeb i możliwości regulowania należności. Umożliwia on pokrycie wszystkich należności dłużników, zapewniając płynność finansową i umożliwiając regulowanie bieżących wydatków bez narażania firmy na dodatkowe koszty. Limit faktoringowy ma charakter odnawialny, co oznacza, że każda spłata sfinansowanych faktur odnawia możliwość korzystania z przyznanego limitu.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.