Czym jest powierniczy przelew wierzytelności?

Czym jest powierniczy przelew wierzytelności

Powierniczy przelew wierzytelności to działanie, które stanowi połączenie windykacji oraz cesji umowy. Czynność ta określana jest jako tzw. umowa nienazwana, gdyż nie figuruje obecnie w przepisach prawa. Warto podkreślić, że proces ten nie jest formalną sprzedażą danej wierzytelności, lecz jej przelewem. Oznacza to, że powierniczy przelew wierzytelności to wyłącznie zlecenie windykacji danej należności, w której wierzyciel przenosi prawa na firmę windykacyjną. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, który szczegółowo opisuje powierniczy przelew wierzytelności.

Czym jest powierniczy przelew wierzytelności?

Powierniczy przelew wierzytelności to forma współpracy na linii wierzyciel-dłużnik. Firmy, które specjalizują się w windykacji nieuiszczonych należności, najczęściej współpracują z Klientami na podstawie powierniczy przelew wierzytelności. Porozumienie to zakłada, że jedynym obowiązkiem wierzyciela jest zlecenie odzyskania długu. Cały proces windykacyjny spoczywa na firmie windykacyjnej – dyspozycja powierniczego przelewu wierzytelności sprawia, że firmy ściągające należności zyskują niezbędną swobodę, a sam proces może odbywać się znacznie szybciej.

Dlaczego coraz więcej firm decyduje się na współpracę w ramach przelewu powierniczego?

Powierniczy przelew wierzytelności ustala, że firma windykacyjna (cesjonariusz, pełniący rolę powiernika) działa w interesie własnym, mając na uwadze przede wszystkim interes zbywcy wierzytelności (cedenta, będącym zbywcą wierzytelności).

W momencie, w którym firma windykacyjna znajdzie się w posiadaniu cesji wierzytelności, nie musi posiadać żadnych dodatkowych upoważnień bądź pełnomocnictw. Przekazanie cesji sprawia, że sądowa windykacja długu staje się znacznie szybsza, a prawnicy oraz mediatorzy zyskują więcej możliwości działania. Warto pamiętać, że powierniczy przelew wierzytelności jest umową o wysokim stopniu poufności – zakres współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami jest utajniony, a treść porozumienia nie może być ujawniona osobom trzecim oraz samemu dłużnikowi.

Powierniczy przelew wierzytelności to remedium na „delikatne” sprawy

Choć windykacja wierzytelności najczęściej kojarzy się z nieuczciwymi kontrahentami, celowymi machlojkami bądź zawodowymi oszustami, rzeczywistość okazuje się jednak odmienna. Większa część osób, zgłaszających się do firm windykacyjnych, pragnie odzyskać środki od długoletnich, zaufanych (do tej pory) współpracowników. Samodzielne próby ściągnięcia należności często spalają na panewce – wielu wierzycieli jest skłonnych na liczne ustępstwa względem znajomych dłużników, a brak stanowczości może przełożyć się na niską skuteczność ściągania długu.

Brak bezpośredniej relacji pomiędzy powiernikiem a dłużnikiem to jedna z najważniejszych zalet powierniczego przelewu wierzytelności. Firma windykacyjna, która wkracza w konflikt pomiędzy obiema stronami, może działać w charakterze mediatora, nie ulegając gwałtownym emocjom i nerwom, które z pewnością towarzyszą każdemu nieuregulowanemu zobowiązaniu.

Choć od firmy windykacyjnej należy wymagać profesjonalizmu i dużej dozy taktu, nie jest ona neutralną stroną konfliktu – jej zadaniem jest działać w interesie wierzyciela. Aspekt ten jest szczególnie istotny w sytuacjach, gdy dłużnik może posiadać inne roszczenia pod adresem wierzyciela. Celem powiernika nie jest bowiem uregulowanie wszelkich zaistniałych zaszłości, lecz windykacja konkretnego długu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dłużnik zdecydował się na podobny krok.

Współpraca z powiernikiem może przyspieszyć procedury sądowe

Jedną z ważniejszych zalet skierowania przeniesienia uprawnień do odzyskania należności na firmę windykacyjną jest możliwość kierowania powództwa o zapłatę do sądu właściwego dla siedziby danej firmy. Czynnik ten ma niebanalne znaczenie w procesowym kosztorysie – wyeliminowanie konieczności nieustannych podróży do odległych sądów przynosi oszczędność czasu i pieniędzy. Warto pamiętać jednak, że taką możliwością dysponują wyłącznie firmy, trudniące się windykacją zawodowo.

Wielu wierzycieli zastanawia się, czy powierniczy przelew wierzytelności (i wynikający z niego transfer uprawnień) stwarza prawne zagrożenie utraty danego długu. Warto zapamiętać, że cesja wierzytelności pełni charakter wyłącznie formalny. Instytucja, która zdecydowała się na przekazanie uprawnień windykacyjnych, nie rezygnuje z tytułu wierzyciela w pojęciu gospodarczym.

Dług jako koszt uzyskania przychodów

Wierzyciele, którzy zdecydują się na podpisanie umowy o powierniczym przelewie wierzytelności, nie tracą możliwości wpisania długu w koszty uzyskania przychodów. Z możliwości tej będzie można skorzystać w momencie zaistnienia okoliczności zgodnych z literą prawa podatkowego. Jedną z nich jest umorzenie egzekucji względem dłużnika ze względu na jej bezskuteczność.

Faktoria – natychmiastowe wsparcie w przestoju finansowym

Nieuregulowane faktury stają się coraz większym wyzwaniem dla Twojej płynności finansowej? Pragniesz jak najszybciej uwolnić zamrożone środki? Skorzystaj z oferty naszej firmy i otrzymaj środki za swoją fakturę już w pół godziny od wypełnienia wniosku. Nie pozwól, aby brak środków pokrzyżował Twoje plany – wybierz Faktorię i odzyskaj kontrolę nad finansami swojej firmy.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się powierniczy przelew wierzytelności od standardowego przelewu wierzytelności?

Powierniczy przelew wierzytelności to szczególna forma cesji wierzytelności, w której firma windykacyjna (powiernik) przejmuje prawo do windykacji należności od dłużników na własną korzyść. W przeciwieństwie do standardowego przelewu wierzytelności, w powierniczym przelewie wierzytelności, firma windykacyjna działa w imieniu własnym, ale z uwzględnieniem interesów cedenta (wierzyciela, który przenosi wierzytelność).

Jakie są główne korzyści wynikające z powierniczego przelewu wierzytelności dla przedsiębiorstw?

Główne korzyści powierniczego przelewu wierzytelności dla przedsiębiorstw obejmują zwiększoną skuteczność w odzyskiwaniu długów, szybsze i bardziej efektywne procedury sądowe oraz unikanie bezpośrednich konfliktów z dłużnikami. Ponadto, taka forma współpracy z firmą windykacyjną pozwala przedsiębiorstwom skoncentrować się na swojej podstawowej działalności bez konieczności zaangażowania w czasochłonny i często skomplikowany proces windykacji.

Czy powierniczy przelew wierzytelności wpływa na możliwość zaliczenia długu do kosztów uzyskania przychodu?

Tak, wierzyciel, który decyduje się na powierniczy przelew wierzytelności, nadal ma możliwość zaliczenia nieuregulowanych należności do kosztów uzyskania przychodu. Warunkiem jest wystąpienie określonych sytuacji, takich jak na przykład umorzenie egzekucji z powodu jej bezskuteczności. Zatem, mimo formalnego przeniesienia praw do wierzytelności na firmę windykacyjną, przedsiębiorca nie traci możliwości korzystania z odpisów podatkowych związanych z nieściągalnymi długami.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.