Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia i jak go obliczyć?

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – co to jest i jak go obliczyć

Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest jednym ze wskaźników, który pozwala bliżej zapoznać się z całkowitym zadłużeniem przedsiębiorstwa. Podpowiadamy, czym jest ów wskaźnik, a także jak go obliczyć i w jaki sposób interpretować wyniki.

Czym jest zadłużenie ogólne?

Wskaźnik ogólnego zadłużenia, nazywany również z języka angielskiego debt ratio (DR), to miara, którą stosujemy w analizie kapitałowej struktury przedsiębiorstwa. Jest to wskaźnik syntetyczny, czyli taki, który uwzględnia wiele różnych aspektów zadłużenia firmy, a nie tylko zakres dotyczący danego okresu czy pewnego obszaru działalności. Wyniki wskaźnika ogólnego zadłużenia informują o stopniu zadłużenia przedsiębiorstwa.

Na czym polega istota wskaźnika ogólnego zadłużenia?

Wyliczenie wskaźnika ogólnego zadłużenia ma na celu zestawienie sumy wszystkich zobowiązań z całym majątkiem firmy, czyli ogółem jej aktywów. Wynik tych obliczeń wskazuje zatem stopień finansowania przedsiębiorstwa obcym kapitałem. Przy obliczaniu wskaźnika należy pamiętać o tym, że ogół aktywów powinien być równy pasywom. Wówczas wskaźnik pokaże dokładnie, jaka część kapitału firmy to kapitały obce. Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest również odzwierciedleniem dźwigni finansowej.

Jak obliczyć wskaźnik ogólnego zadłużenia?

W celu obliczenia wskaźnika ogólnego zadłużenia niezbędne będą dane pochodzące z bilansu. Jako że wartość aktywów powinna być równa kapitałom i zobowiązaniom, to do wyliczenia wykorzystać należy bilans pasywów.

Wzór obliczenia jest bardzo prosty, bowiem mówi on, że:
Wskaźnik ogólnego zadłużenia to iloraz sumy zobowiązań ogółem i rezerw przeznaczonych na zobowiązania przez ogół aktywów.

Wiele zależy natomiast od tego, czy w obliczeniach zostaną uwzględnione wyłącznie zadłużenia oprocentowane, czyli kredyty, raty leasingu, pożyczki, wyemitowane obligacje. Niektórzy finansiści używają w obliczeniach właśnie tych danych. Natomiast dług ogółem zawiera również zobowiązania, które z punktu widzenia wierzyciela są wierzytelnościami niewymagalnymi, czyli takimi, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Dlatego też do wzoru niekiedy podstawia się wyłącznie zobowiązania oprocentowane.

Interpretacja wskaźnika ogólnego zadłużenia

Ze wzoru wyliczenia wskaźnika ogólnego zadłużenia wynika jasno, że im wyższa jest jego wartość, tym większy jest udział kapitału obcego w majątku firmy. Konsekwencją takiej sytuacji mogą być m.in. obniżona zdolność kredytowa przedsiębiorstwa czy obniżona wiarygodność w oczach kontrahentów i inwestorów. W skrajnie niekorzystnej sytuacji może dochodzić do niewypłacalności firmy.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie informacje dostarcza wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (debt ratio) informuje o stopniu, w jakim aktywa przedsiębiorstwa są finansowane z kapitału obcego. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większy udział długów w finansowaniu majątku firmy. Jest to ważne, ponieważ wskazuje na ryzyko finansowe związane z działalnością przedsiębiorstwa i jego zdolność do obsługi zadłużenia.

Jak oblicza się wskaźnik ogólnego zadłużenia i jakie dane są potrzebne do jego wyliczenia?

Wskaźnik ogólnego zadłużenia oblicza się dzieląc sumę zobowiązań ogółem i rezerw przeznaczonych na zobowiązania przez ogół aktywów przedsiębiorstwa. Do jego wyliczenia potrzebne są dane z bilansu pasywów przedsiębiorstwa, z których można odczytać wartość zobowiązań oraz aktywów. Wskaźnik ten wyrażany jest w procentach i pokazuje, jaka część majątku firmy jest finansowana z kapitału obcego.

Jak interpretować wyniki wskaźnika ogólnego zadłużenia?

Wysoki wskaźnik ogólnego zadłużenia może wskazywać na wysokie ryzyko finansowe, gdyż duża część majątku przedsiębiorstwa jest finansowana z kapitału obcego. Z kolei niski wskaźnik świadczy o stabilniejszej sytuacji finansowej, z mniejszym udziałem długów w strukturze finansowania. Należy jednak pamiętać, że optymalny poziom wskaźnika może różnić się w zależności od branży i indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.