Czym są ustawowe odsetki za opóźnienie? Najważniejsze informacje

Czym są ustawowe odsetki za opóźnienie

Ustawowe odsetki za opóźnienie to odsetki naliczane od kwoty zaległego długu w przypadku braku spłaty zobowiązania dłużnika w ustalonym terminie. Opóźnione płatności to wyzwanie, z którym mierzą się przedsiębiorcy na całym świecie. Dla firm faktoringowych, które nabywają wierzytelności od swoich klientów, jest to niezwykle istotny czynnik. Opóźnienia w regulacji zobowiązań mogą mieć istotny wpływ na ich płynność finansową i zdolność do działania. Zrozumienie związanych z tym tematem zawiłości stanowi więc kluczowy element dla efektywnego zarządzania ryzykiem i ochrony interesów działalności. Przeczytaj nasz artykuł, by dowiedzieć się, jak naliczane są ustawowe odsetki za opóźnienie.

Regulacje prawne a ustawowe odsetki za opóźnienie

Kwestia odsetek za opóźnienie regulowana jest przez zapisy Kodeksu cywilnego. Jak czytamy w dokumencie, zgodnie z Art. 481 KC:

§ 1.  Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże, gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w stosunku rocznym nie może przekraczać ich dwukrotności. Oznacza to, że istnieje pewne ograniczenie co do wysokości samych odsetek. Faktor powinien mieć to na uwadze, aby uniknąć ewentualnych sporów z dłużnikami.

Jeden z zapisów aktu zaznacza dodatkowo, że postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie. Dotyczy to również przypadku wyboru prawa obcego. Umowy faktoringowe nie mogą więc naruszać przepisów ustawy, a odsetki za opóźnienie muszą być zgodne z limitami określonymi przez ustawodawcę.

W jakim celu stosuje się odsetki za opóźnienie?

Podobnie jak pozostałe koszty faktoringu, ustawowe odsetki za opóźnienie stanowią narzędzie, które jasno reguluje relacje między wierzycielem a dłużnikiem. Zapewniają obu stronom uczciwe i zgodne z prawem rozliczenia w przypadku problemów z dopełnieniem transakcji faktoringowych.

Odsetki za opóźnienie uznawane są przede wszystkim za rekompensatę czasu, w którym wierzyciel nie mógł korzystać z należnych mu pieniędzy. Procedura ta stanowi także sposób na zachęcanie dłużników do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Wyższe odsetki traktowane są przez nich bowiem jak bodziec przypominający o konieczności opłacenia należności na czas.

Wybierz doświadczoną firmę faktoringową, która działa na w pełni przejrzystych zasadach

Jako jedna ze spółek Grupy Nest Bank, Faktoria to sprawdzona placówka finansowa, oferująca przedsiębiorcom szeroką paletę narzędzi do odraczania i zabezpieczenia płatności biznesowych. Chcesz poznać więcej szczegółów na temat opłat związanych z proponowanymi przez nas usługami? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo – eksperci marki Faktoria kompleksowo odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne przepisy regulujące ustawowe odsetki za opóźnienie?

Ustawowe odsetki za opóźnienie są regulowane przez Kodeks cywilny, szczególnie przez Art. 481 KC. Zgodnie z tym artykułem, wierzyciel może żądać odsetek od dłużnika, który opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie jest ustalona, należne są odsetki ustawowe, które wynoszą sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. Ponadto maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w skali roku nie może przekraczać dwukrotności ich wysokości.

Jaki jest główny cel stosowania odsetek za opóźnienie?

Głównym celem stosowania odsetek za opóźnienie jest rekompensata za czas, w którym wierzyciel nie mógł dysponować należnymi mu środkami finansowymi. Służą one także jako motywacja dla dłużnika do terminowego uregulowania zobowiązań, ponieważ wyższe odsetki stanowią dla niego dodatkowy bodziec do szybszej spłaty długu.

Czy istnieją ograniczenia co do wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie?

Tak, istnieją ograniczenia co do maksymalnej wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie. Zgodnie z prawem, roczna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć dwukrotności ich wysokości. Dodatkowo, postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, nawet w przypadku wyboru prawa obcego. Umowy faktoringowe muszą zatem być zgodne z limitami określonymi przez ustawodawcę.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.