Finanse
Księgowość

Dochód a przychód, jaka jest między nimi różnica?

Identyfikator podatkowy czym jest i jak go uzyskać

Dochód i przychód często uznawane są za synonimy i używane są zamiennie. To wielki błąd z biznesowego punktu widzenia znaczą coś zupełnie innego. Czym więc jest dochód, a czym przychód? Jakie są między nimi różnice?

Czym jest przychód?

Przychód to kwota, którą firma uzyskała ze sprzedaży usług, towarów i dóbr netto (bez podatku VAT – jeżeli dotyczy) w danym okresie rozliczeniowym. To przysporzenie majątkowe, które nie stanowi obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jednak nadaje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego. Przychód uzyskiwany jest z tytułu:

 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • pracy realizowanej w ramach stosunku służbowego,
 • posiadanych nieruchomości.

Szczegółowy katalog przysporzeń, stanowiący przychód z działalności gospodarczej pozarolniczej, znajduje się w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z owym artykułem – przychód stanowi kwota należna, z pominięciem wartości za towary zwrócone, skont oraz bonifikat.

Jako że wysokość przychodów nie oddaje faktycznej sytuacji przedsiębiorstwa, nie należy na jej podstawie oceniać kondycji ekonomicznej firmy.

Czym jest dochód i jak go obliczyć?

Czym jest dochód? To wartość przychodów, pomniejszona o koszty ich uzyskania. Prościej mówiąc – dochód jest różnicą między przychodami, a kosztami podatkowymi. Aby go uzyskać – wartość przychodu musi być większa niż koszt jego uzyskania.

Istnieją dwie kategorie dochodu, określone jako podstawowe:

 • dochód brutto – uzyskiwany po odjęciu kosztów od przychodów (przed opodatkowaniem),
 • dochód netto — nadwyżka przychodów nad kosztem ich uzyskania (po nałożeniu podatku dochodowego).

W przeciwieństwie do przychodu — dochód jest realnym odzwierciedleniem sytuacji finansowej firmy. Stanowi informację o zysku lub poniesionej stracie. Aby obliczyć wysokość dochodu, należy określić kilka czynników – czy jest to dochód netto, brutto, a także – z jakiego tytułu jest uzyskany. Jak wcześniej wspomnieliśmy:

Dochód brutto = przychody – koszty uzyskania przychodu.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu mogą wpłynąć na wysokość kosztów firmowych. Do kosztów księgowych zaliczane są wydatki ponoszone na działalność przedsiębiorstwa. Co prawda zmniejszają dochód, ale także podatek dochodowy. Dla właścicieli firm ważna jest możliwość zaliczenia wydatków jako kosztów uzyskania przychodu – dzięki temu płacą niższe podatki. Co więc można wliczyć w koszt? Wydatki:

 • poniesione przez firmę, aby osiągnąć przychód, zachować lub zabezpieczyć jego źródło,
 • związane z działalnością,
 • udokumentowane,
 • nie stanowią dla przedsiębiorcy wydatku o charakterze osobistym.

Wyróżnić można dwa rodzaje kosztów:

 • pośrednie, które pozwalają prowadzić daną działalność – np. czynsz za wynajem biura,
 • bezpośrednie, które mają związek z przychodem, np. opłata za materiały niezbędne do wykonania usługi.

Koszty uzyskania przychodu dotyczą nie tylko samych przedsiębiorców, ale także osób zatrudnianych na umowę o pracę, o dzieło i zlecenie. Ich odjęcie pozwala obliczyć dochód brutto pracownika. Koszty te są określone i wynoszą:

 • 111,25 zł lub 139,06 zł w przypadku umowy o pracę (zryczałtowany koszt uzyskania przychodu),
 • 20% lub 50% przychodu, w przypadku umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

Należy pamiętać, że dochód brutto to dochód nieopodatkowany. Jak więc obliczyć jego wartość netto? Wystarczy odjąć od dochodu brutto odpowiednią stawkę procentową podatku: PIT – dla osób fizycznych lub CIT – dla osób prawnych.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku dochodu z ryczałtu ewidencjonowanego. Ryczałt jest jedną z form opodatkowania przedsiębiorstw, polegającą na odprowadzaniu od przychodu stałej kwoty – określonego procentu. Stanowi to podatek dochodowy. Właściciele firm, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt, nie ewidencjonują kosztów.

Przychód i dochód a obowiązki podatkowe

Czy przychód powstaje w momencie uzyskania płatności? Choć z logicznego punktu widzenia miałoby to sens, tak naprawdę pojawia się on już w momencie wystawienia faktury. Właśnie wtedy na przedsiębiorcę nałożony jest obowiązek podatkowy oraz konieczność odprowadzenia VAT. Ponadto, jeżeli firma uzyskuje dochód w danym miesiącu, a łączny przychód jest wyższy niż koszty – należy dodatkowo zapłacić podatek dochodowy.

Częstym problemem, zwłaszcza u początkujących przedsiębiorców, jest niedostateczna płynność finansowa. Jeśli właściciele firmy nie posiadają zabezpieczenia w postaci poduszki finansowej, wystawiają faktury ze zbyt długim terminem płatności lub – co gorsza – zmagają się z problemem nieterminowego uzyskiwania należności za wykonaną usługę lub towar, mogą mieć duży problem. Brak środków na opłacenie podatków, ale także pracowników. W tej sytuacji dobrym wyjściem może okazać się faktoring.

Więcej o faktoringu przeczytasz na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z naszymi specjalistami, którzy doradzą i podpowiedzą, co zrobić, aby utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są kluczowe różnice między przychodem a dochodem w kontekście prowadzenia przedsiębiorstwa?

Kluczowa różnica między przychodem a dochodem polega na tym, że przychód to suma wszystkich wpływów finansowych do firmy z tytułu sprzedaży usług lub towarów, bez uwzględnienia kosztów ich uzyskania. Natomiast dochód to kwota przychodu pomniejszona o wszelkie koszty związane z jego osiągnięciem, takie jak wydatki na produkcję, wynagrodzenia pracowników czy koszty operacyjne. Dochód daje realniejszy obraz sytuacji finansowej firmy, ponieważ uwzględnia zarówno wpływy, jak i wydatki.

Czym są koszty uzyskania przychodu i jak wpływają na dochód firmy?

Koszty uzyskania przychodu to wydatki, które przedsiębiorstwo musi ponieść, aby móc generować przychody. Mogą to być na przykład koszty zakupu surowców, płace pracowników, opłaty za wynajem powierzchni biurowej czy koszty marketingu. Odjęcie tych kosztów od przychodu pozwala na wyliczenie dochodu, który jest rzeczywistą miarą zyskowności firmy. Koszty te obniżają zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa, co może prowadzić do niższego podatku dochodowego.

W jaki sposób przychód i dochód wpływają na obowiązki podatkowe przedsiębiorstwa?

Przychód firmy stanowi podstawę do naliczenia podatku dochodowego. W przypadku dochodu, jest to kwota po odjęciu kosztów uzyskania przychodu, co oznacza, że podatek jest obliczany od mniejszej bazy. Dlatego dokładne rozliczenie kosztów uzyskania przychodu jest kluczowe dla optymalizacji podatkowej. Warto również pamiętać, że przychód powstaje w momencie wystawienia faktury, a nie otrzymania płatności, co ma znaczenie dla terminowości płatności podatkowych.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.