Estoński CIT – czym jest i kto może skorzystać?

Estoński CIT – czym jest i kto może skorzystać

W związku z nowelizacją ustawy o CIT, dotyczącej m.in. Polskiego Ładu, wprowadzone zostaną zmiany przepisów o ryczałcie od dochodów spółek. Skutkiem tego będzie możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania przez większą część podmiotów gospodarczych. Jakie więc warunki należy spełnić, żeby móc zastosować estoński CIT po ewolucji?

Czym jest estoński CIT?

W przypadku rodzaju opodatkowania, jakim jest ryczałt od dochodów, najważniejszym założeniem jest możliwość nieodprowadzania podatku dochodowego do momentu podziału zysku bądź też pokrycia straty, zaistniałej przed okresem opodatkowania estońskim CIT. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że poprawi to płynność finansową firmy, a także możliwości inwestycyjne. Dlaczego? Ponieważ przedsiębiorstwo nie musi na bieżąco rozliczać się z fiskusem. Jeżeli natomiast nastąpi podział zysku lub pokrycia straty, o których wspomniano wcześniej – przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapłaty podatku. Stawki, które obowiązują od 2022 roku to:

 • 10% – dla spółek, które określane są mianem „małego podatnika” oraz tych, które dopiero rozpoczynają działalność,
 • 20% – dla wszystkich innych spółek.

Jeżeli zysk będzie wypłacony wspólnikom, podatek będzie musiał zapłacić również wspólnik. Będzie on jednak pomniejszony:

 • 90% podatku, który zapłaci spółka, jeżeli ta określana jest jako „mały podatnik” lub jeśli jest to spółka rozpoczynająca działalność,
 • 70% podatku, który zapłaci spółka – w pozostałych przypadkach.

Estoński CIT – mechanizm odliczenia

Mechanizm odliczenia sprawi, że opodatkowanie zysków spółki osiągnie wymiar ok. 20% dla „małego podatnika” oraz 25% dla podatników pozostałych. Stawka efektywna będzie mogła być niższa wówczas, gdy do wypłaty nie będzie skierowany cały zysk spółki. Warto jednak mieć na uwadze, że ów mechanizm odliczenia zastosować można jedynie w standardowej dywidendzie, która wypłacana jest w związku z uchwałą o podziale zysku w momencie, gdy zakończy się rok obrotowy. Estoński CIT obejmuje bowiem również opodatkowanie m.in. ukrytych zysków.

Zyskami ukrytymi są świadczenia, które spółka wykonała dla podmiotów powiązanych w momencie, gdy są one związane do udziału w zysku. Może to być pożyczka udzielona powiązanemu podmiotowi, a także nadwyżka ponad wartość rynkową transakcji czy świadczenia nieodpłatne dla wspólnika.

Estoński CIT – warunki, które należy spełnić

Od 2022 r. forma opodatkowania w postaci estońskiego CIT dotyczy nie tylko spółek z o.o. oraz akcyjnych, ale także komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych. Nie obowiązuje już warunek opłaty określonych nakładów inwestycyjnych, a także limit przychodów w ujęciu rocznym.

Aby skorzystać z estońskiego CIT należy jednak spełnić określone warunki:

 1. Poniżej 50% przychodów spółki pochodzić może z:
  • odsetek oraz pożytków związanych z pożyczkami,
   wierzytelności,
  • gwarancji oraz poręczeń,
  • odsetkowej części raty leasingu,
  • zbycia, a także realizacji praw z instrumentów finansowych,
  • praw własności przemysłowej i praw autorskich,
  • z transakcji, związanych z podmiotami powiązanymi – jeśli w związku z nimi wartość dodana w ujęciu ekonomicznym nie jest wytwarzana bądź jest niska.
 2. Zatrudnianie minimum 3 osób na umowę o pracę (wyłączając i akcjonariuszy). Jeżeli pracownicy zatrudniani są na umowy inne niż ta o pracę, ponosić należy również wydatki na wynagrodzenia w wysokości co najmniej trzykrotnie większej od wynagrodzenia przeciętnego. Wydatki te są nieco niższe, jeśli spółka posiada status „małego podatnika” bądź rozpoczyna działalność.
 3. Do udziałowców spółki należą tylko osoby fizyczne, które nie mają praw majątkowych, związanych z możliwością otrzymania świadczenia jako fundatorzy bądź beneficjenci podmiotu ze stosunkiem prawnym o charakterze powierniczym.
 4. Dana spółka nie ma udziałów w kapitale innej spółki, a także nie posiada tytułów uczestnika w funduszu inwestycyjnym bądź w instytucji inwestowania wspólnego, obowiązku i praw w spółce, która nie jest określana jako osoba prawna, jak również praw majątkowych skorelowanych z możliwością otrzymania świadczenia jako założyciel bądź beneficjent podmiotu o charakterze powierniczym.
 5. Spółka nie jest określana jako firma finansowa w odniesieniu do CIT.
 6. Spółka nie tworzy sprawozdań finansowych za okres opodatkowania ryczałtem.
 7. Spółka nie udziela kredytów.
 8. Spółka nie należy do grupy podatników, którzy osiągają dochody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w specjalnej strefy ekonomicznej bądź tej, która określona jest w decyzji o wsparciu nowych inwestycji.
 9. Spółka nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.

Opodatkowanie na zasadach estońskiego CIT oparte jest na danych księgowych, w związku z czym należy rozliczyć różnice między podatkowymi i bilansowymi wartościami osiągniętych przychodów i kosztów.

Estoński CIT to alternatywa dla opodatkowania podatkiem dochodowym, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmiany, wprowadzane od 2022 r. Chcesz dowiedzieć się nieco więcej o kwestiach finansowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw? Sprawdź nasze pozostałe artykuły. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy – zgłoś się do nas, znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może skorzystać z estońskiego CIT?

Estoński CIT jest dostępny dla spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych. Warunkiem korzystania z tego rodzaju opodatkowania jest spełnienie określonych kryteriów, m.in. zatrudnianie minimum trzech osób na umowę o pracę (z wyłączeniem wspólników) oraz generowanie mniej niż 50% przychodów z określonych źródeł, takich jak odsetki czy prawo własności intelektualnej.

Jakie są zasady działania estońskiego CIT?

W modelu estońskiego CIT przedsiębiorstwo nie płaci podatku dochodowego do momentu podziału zysku lub pokrycia strat z poprzednich lat. Stawki podatkowe wynoszą 10% dla „małych podatników” oraz 20% dla pozostałych przedsiębiorstw. Jeśli zysk zostanie wypłacony wspólnikom, podatek jest pomniejszany o 90% lub 70% w zależności od statusu podatnika. Mechanizm odliczenia umożliwia efektywną stawkę podatkową na poziomie około 20-25%.

Jakie korzyści niesie za sobą stosowanie estońskiego CIT?

Główną korzyścią stosowania estońskiego CIT jest poprawa płynności finansowej i możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa, ponieważ podatek dochodowy jest odprowadzany dopiero w momencie podziału zysku. Umożliwia to przedsiębiorstwom lepsze zarządzanie środkami i planowanie inwestycji. Dodatkowo, w przypadku wypłaty dywidendy, wspólnicy spółki mogą skorzystać z mechanizmu odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę, co obniża ich obciążenie podatkowe.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.