Faktoring, a forfaiting

Faktoring zakupowy – na czym polega i jakie daje korzyści

Eksportujesz towary poza granice kraju? Prowadzisz transakcje zagraniczne i boisz się wahania kursu waluty, który może zagrozić płynności finansowej firmy? Przeczytaj, co odróżnia faktoring od forfaitinu i w jaki sposób przebiega każdy z nich.

Definicja oraz przebieg faktoringu

Faktoring to usługa finansowa dla przedsiębiorców, która ma celu pomoc w zachowaniu płynności finansowej firmy. Polega na wykupowaniu na podstawie zawartej umowy przez instytucję faktoringową nieprzeterminowanych wierzytelności wynikających z tytułu sprzedaży usług lub towarów. Stronami w umowie faktoringowej są:

 • faktor, czyli instytucja oferująca usługę faktoringu (cesji wierzytelności),
 • faktorant – przedsiębiorca, który otrzymał lub wystawił fakturę z odroczonym terminem płatności.

Uwaga! Kontrahent, czyli klient przedsiębiorcy nie jest stroną umowy faktoringowej.

Faktoring nazywany jest także finansowaniem faktur. Na czym to polega? Oto jak przebiega faktoring na przykładzie usług Faktorii:

 1. Przedsiębiorca otrzymuje lub wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności.
 2. Przedsiębiorca nie chce czekać, aż jego kontrahent zapłaci za wystawioną fakturę, a więc składa na stronie Faktorii online lub telefonicznie wniosek o świadczenie usług faktoringowych.
 3. Przedsiębiorca czeka na pozytywne zweryfikowanie siebie i na dostęp do panelu Faktorii.
 4. Dodaję w panelu fakturę (już jako faktorant), której ma dotyczyć finansowanie. Może dodać kilka faktur w ramach raz zawartej umowy.
 5. Faktor weryfikuje kontrahenta faktoranta i przelewa pieniądze na konto swojego klienta, nie czekając, aż kontrahent ureguluje fakturę.
 6. Kontrahent reguluje należność wynikającą z faktury, przelewając środki na konto instytucji faktoringowej.

Umowa faktoringu zawierana jest na czas określony lub nieokreślony i może dotyczyć wielu faktur lub jednej faktury (w Faktorii program „Faktura na raz”). Dzięki faktoringowi przedsiębiorca ma pieniądze od razu na koncie i nie boi się, że w firmie powstaną zatory płatnicze. Warto także wiedzieć, że faktoring może dotyczyć zarówno transakcji zawieranych w Polsce, jak i za granicą – w przypadku Faktorii oferta dotyczy klientów działających na terenie Unii Europejskiej (poza Grecją), Norwegii albo Szwajcarii.

Na czym polega forfaiting?

Forfaiting to także forma finansowania dla przedsiębiorców i również polega ona na wykupowaniu przez forfaitera (instytucję oferującą ten rodzaj usługi) nieprzeterminowanych należności. Jednak w tym przypadku najczęściej proceder ten dotyczy transakcji zawieranych poza granicami kraju. Dostępny jest forfaiting handlowy, leasingowy i wekslowy.

Wykupowane należności przyjmują formę weksli. W przypadku umowy na forfaiting stronami są:

 • Forfaiter – podmiot oferujący usługę wypłaty środków wynikających z wykupionych należności.
 • Forfaitysta – eksporter, który korzysta z finansowania w formie forfaitingu.

Uwaga! Importer, czyli osoba, która ma zobowiązania wynikające z wystawionego rachunku (dłużnik) i bank importera nie są stronami w umowie forfaitingu.

Jak przebiega forfaiting?

Jak przebiega ta usługa? Oto forfaiting w kilku krokach:

 1. Firma eksportująca, która ma zawartą umowę z importerem, składa wniosek o świadczenie usługi forfaitingu u wybranego forfaitera i zawiera z nim umowę.
 2. Forfaiter wykupuje nieprzeterminowane wierzytelności zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.
 3. Dochodzi do dostarczenia towaru lub usługi zgodnie z zawartą umową między importerem (to on jest dłużnikiem) a eksporterem.
 4. Nabyta wierzytelność zostaje zabezpieczona poręczeniem lub awalem (poręczenie zapłaty weksla). Poręczenia najczęściej udziela bank, jeśli dłużnik ma zdolność kredytową, a awalu bank importera.
 5. Importer dostarcza forfaiterowi wymagany dokument poręczenia.
 6. Forfaiter wypłaca pieniądze eksporterowi zgodnie z warunkami umowy forfaitingu.
 7. Dłużnik spłaca należność forfaiterowi (a nie eksporterowi, bo ten dostał już pieniądze).

Czym się różni faktoring od forfaitingu?

Oto kilka podstawowych elementów, które odróżniają faktoring od forfaitingu:

 • Wysokość wypłacanej kwoty – w forfaitingu wypłacana jest od razu cała wartość wierzytelności, a w faktoringu najczęściej 80-90% wartości faktury a reszta dopiero później, gdy płatność zostanie uregulowana przez kontrahenta (nie dotyczy finansowania pojedynczych faktur – wypłacana jest cała należność od razu).
 • Zakres umowy – umowa faktoringowa może dotyczyć jednej wierzytelności lub wielu. Umowa forfaitingu dotyczy zawsze jednej wierzytelności.
 • Rodzaj transakcji – faktoring dotyczy zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych. Forfaiting dotyczy najczęściej transakcji zagranicznych, a umowa zabezpiecza przed niekorzystnymi dla eksportera zmianami wynikającymi z wahań kursów walut.

Podsumowując, faktoring ogranicza ryzyko walutowe, a forfaiting zupełnie je eliminuje. Jednak usługa faktoringu jest często tańsza od forfaitingu (ze względu na wysokie ryzyko). Co więcej, faktoring to usługa, z której mogą skorzystać zrówna małe podmioty, jak i duże firmy. Forfaiting przeznaczony jest raczej dla dużych przedsiębiorstw, które prowadza handel zagraniczny, a swoje płatności zabezpieczają gwarancjami, wekslami lub akredytywami.

Faktoring i forfaiting to sposoby na zachowanie płynności finansowej w firmie, bo zapewniają szybki przepływ gotówki. Wybór metody należy jednak dostosować do rodzaju transakcji.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat faktoringu? Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania i podpowiemy Ci, które rozwiązanie jest dobre dla Twojej firmy. Skontaktuj się z nami!

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się faktoring od forfaitingu i dla kogo są przeznaczone te usługi?

Główna różnica między faktoringiem a forfaitingiem polega na zakresie i rodzaju transakcji, które obejmują. Faktoring jest związany z wykupem nieprzeterminowanych wierzytelności zarówno z transakcji krajowych, jak i zagranicznych, i jest dostępny dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Forfaiting natomiast dotyczy głównie transakcji międzynarodowych i zwykle skierowany jest do większych firm zajmujących się eksportem, zabezpieczając płatności gwarancjami, wekslami czy akredytywami. Faktoring często obejmuje 80-90% wartości faktury, natomiast forfaiting zazwyczaj pokrywa całą wartość wierzytelności.

Jakie są główne korzyści z wykorzystania faktoringu i forfaitingu dla przedsiębiorstw?

Faktoring zapewnia przedsiębiorcom szybki dostęp do gotówki poprzez finansowanie faktur z odroczonym terminem płatności, co pozwala na zachowanie płynności finansowej i umożliwia dalszy rozwój firmy. Z kolei forfaiting umożliwia eksporterom szybkie uzyskanie płatności za produkty czy usługi eksportowane, zabezpieczając ich przed ryzykiem walutowym i kredytowym. Oba rozwiązania pomagają firmom uniknąć problemów związanych z zatorami płatniczymi.

Jakie są wymagania do skorzystania z usługi faktoringu i forfaitingu?

Aby skorzystać z faktoringu, przedsiębiorca musi posiadać faktury z odroczonym terminem płatności oraz mieć ugruntowaną pozycję na rynku. Faktoring jest dostępny dla firm różnej wielkości. W przypadku forfaitingu, usługa ta jest zazwyczaj skierowana do większych przedsiębiorstw prowadzących handel zagraniczny, a wymagane są odpowiednie zabezpieczenia w formie gwarancji, weksli lub akredytywów. Zarówno faktoring, jak i forfaiting wymagają szczegółowej analizy zdolności kredytowej kontrahentów i weryfikacji należności.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.