Faktoring a kompensata – kiedy warto skorzystać z tego rozwiązania?

Co to jest cash flow i dlaczego jest tak ważny dla finansów przedsiębiorstwa

Współpracujące z sobą przedsiębiorstwa za realizację usług lub dostarczenie produktów mogą rozliczać się w trybie standardowym lub skorzystać z rozwiązania, jakim jest kompensata. Czym jest i czy warto się na nią zdecydować? Kiedy skorzystać z kompensaty, a kiedy postawić na faktoring?

Czym jest kompensata?

Między podmiotami gospodarczymi występują dwa rodzaje zobowiązań – gotówkowe i bezgotówkowe. O drugiej formie warto powiedzieć nieco więcej, gdyż zalicza się do niej zarówno przelew bankowy, jak i kompensata zobowiązań. Na czym polega kompensata? Stanowi formę rozliczeń, którą mogą wybrać przedsiębiorcy, występujący względem siebie i w roli wierzyciela i dłużnika. Kiedy skorzystać z kompensaty? Wówczas, gdy obie strony wzajemnie umarzają wierzytelności.

Kompensata – rodzaje

Rozwijając temat kompensaty zobowiązań warto wspomnieć o jej dwóch rodzajach:

  • Kompensata jednostronna — ustawowa, którą reguluje Kodeks cywilny,
  • Kompensata dwustronna — umowna, którą reguluje umowa, zawierana przez kontrahentów.

Kompensata jednostronna — omówienie

Wariant ustawowy ma jednostronny charakter. Polega on na tym, że jedna strona, mająca wobec drugiej pewne zobowiązanie, może dokonać jego wygaśnięcia poprzez potrącenie własnej wierzytelności względem tej drugiej strony. Jest to możliwe, gdy obie wierzytelności są tego samego rodzaju i wymagalne. Kompensata jednostronna nie wymaga zgody drugiej strony i może być dokonana jednostronnie, na przykład w momencie, gdy dłużnik jest również wierzycielem względem swojego wierzyciela.

Kompensata dwustronna — omówienie

Dużo popularniejszym rozwiązaniem jest wariant umowny, dwustronny, zawierany przez dwie strony umowy. Następuje ona w wyniku porozumienia obu stron mających wzajemne zobowiązania. Strony umawiają się na wzajemne potrącenie swoich wierzytelności, które często dotyczą różnych rodzajów zobowiązań. Kompensata dwustronna jest często stosowana w praktyce biznesowej jako sposób na uproszczenie rozliczeń i uniknięcie niepotrzebnych transakcji finansowych.

Jak zadbać o utrzymanie płynności finansowej?

Prowadzenie przedsiębiorstwa i dbanie o jego finanse to wyjątkowo trudne zadanie. Wpływa na to wiele czynników i zdarzeń losowych, które mogą negatywnie oddziaływać na utrzymanie płynności finansowej. Innymi czynnikami są m.in. konieczność opłacenia inwestycji, nagła naprawa środka trwałego lub niewypłacalność kontrahenta, przez co spłacanie zobowiązań bieżących staje się nieco utrudnione.

Brak środków na koncie przedsiębiorstwa zmusza właścicieli firm do poszukiwania zewnętrznych metod finansowania. Wśród nich należy wymienić kredyt bankowy, czyli jedno z najpopularniejszych rozwiązań. Trzeba jednak pamiętać, że ten wariant nie zawsze jest dostępny od ręki. Zdarza się, że na decyzję kredytową oczekuje się kilka tygodni.

Oczywiście – są jeszcze inne możliwości. Kiedy skorzystać z faktoringu? W momencie, gdy firma posiada nieprzeterminowane faktury, wystawione kontrahentom z odroczonym terminem płatności, może sprzedać je firmie faktoringowej i otrzymać należności w trybie natychmiastowym. To jedno z najbardziej skutecznych rozwiązań, które w efektywny sposób wpływa na pozytywny stan płynności finansowej.

Faktoring a kompensata – na co się zdecydować?

Kompensata to prosta i wygodna opcja w momencie, gdy dłużnik jest jednocześnie wierzycielem i odwrotnie. Może to wpłynąć w pozytywny sposób na płynność finansową. W tym przypadku wysyłany jest tylko jeden rachunek.

Kiedy skorzystać z kompensaty? Wtedy, gdy klient poszukuje prostego i bezpiecznego sposobu rozliczania się. Warto pamiętać, że kompensata nie jest formą zapłaty wykonywaną za pomocą rachunku bankowego. Zobowiązania regulowane w ten sposób liczone są do limitu ustawowego, czyli 15 000 zł. Gdy suma wierzytelności rozliczonych za pomocą potrącenia jest mniejsza niż wspomniane 15 000 zł, podatnik otrzyma zwrot podatku VAT w terminie do 25 dni.

Kiedy lepiej jest skorzystać z faktoringu zamiast kompensaty? W momencie, gdy przedsiębiorstwo szuka wsparcia w utrzymaniu płynności finansowej i środków na działalność bieżącą. Jeśli firma zastanawia się nad kompensatą lub faktoringiem i szuka rozwiązania, które pomaga zarządzać finansami firmowymi, dobrze jest postawić na faktoring, który pozwala monitorować należności i wsparcie w procesie odzyskiwania zapłaty.

Wymagania i warunki faktoringu są maksymalnie uproszczone. O wiele łatwiej jest zawrzeć umowę z firmą faktoringową niż otrzymać kredyt. Środki finansowe przeznaczyć można na dowolne cele, np. opłatę podatków, ZUS, US, kupno towaru, etc. To najlepsze rozwiązanie dla firm oczekujących nie tylko szybkiego finansowania, ale także regulowania zobowiązań wobec innych kontrahentów i skarbu państwa, co pomaga kreować wizerunek profesjonalnego przedsiębiorcy, z którym współpraca przebiega bezpiecznie i gładko.

Kiedy skorzystanie z faktoringu względem kompensaty może być utrudnione?

Warto mieć na uwadze, że usługa faktoringu nie może zostać zastosowana w pewnych sytuacjach. Są nimi m.in. sprzedaż za gotówkę lub omawiana w tym artykule kompensata lub potrącenia należności. Przykładem tego jest współpraca Klienta (faktoranta) z odbiorcą, np. zaopatrywanie się w materiały. W takim przypadku faktor wymaga od usługobiorcy oświadczenia w formie pisemnej, które gwarantuje, że faktura wolna jest od kompensat.

Porównanie kosztów faktoringu i kompensaty

Oba omawiane rodzaje usług mają swoją cenę, dlatego ważne jest porównanie kosztów faktoringu i kompensaty. Na koszt faktoringu składają się:

  • prowizja przygotowawcza,
  • prowizja faktora – od 0,2% do 3% w skali miesiąca. To wartość, wyliczana od kwoty brutto na fakturze lub od wypłaconej zaliczki, zależna od obrotów faktoranta, liczby faktur, kontrahentów, wiarygodności kredytowej,
  • odsetki.

Każda firma faktoringowa ma swój własny cennik – opłaty różnią się i nie zawsze pojawiają się wszystkie wyżej wymienione koszty.

W przypadku kompensaty koszt ponoszony jest przez obie strony umowy. Rozliczenie zarówno kosztów, jak i przychodów dotyczy umów pierwotnych.

Podsumowanie

Kompensata a faktoring – oba rozwiązania niosą z sobą pewne korzyści. Przeanalizuj sytuację finansową swojego przedsiębiorstwa i zastanów się, która opcja będzie dla Ciebie najkorzystniejsza. Chcesz dowiedzieć się nieco więcej o faktoringu? Zajrzyj do naszej bazy wiedzy, gdzie znajdziesz mnóstwo cennych informacji. A jeżeli chcesz skorzystać z usług faktoringowych – skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci, jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić firmie płynność finansową.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest kompensata i kiedy warto z niej skorzystać?

Kompensata to forma rozliczeń między przedsiębiorcami, którzy występują względem siebie jednocześnie w roli wierzyciela i dłużnika. W przypadku kompensaty obie strony wzajemnie umarzają swoje wierzytelności. Jest to korzystne rozwiązanie, gdy obie firmy mają wobec siebie podobne kwoty do rozliczenia, co pozwala na uniknięcie zbędnych transakcji płatniczych i uproszczenie rozliczeń.

Jakie są rodzaje kompensaty i czym się różnią?

Istnieją dwa główne rodzaje kompensaty: jednostronna (ustawowa) i dwustronna (umowna). Kompensata jednostronna polega na tym, że jedna strona może samodzielnie potrącić swoją wierzytelność z długiem, bez zgody drugiej strony, pod warunkiem, że obie wierzytelności są wymagalne i tego samego rodzaju. Kompensata dwustronna to umowa między stronami na wzajemne potrącenie wierzytelności, co często dotyczy różnych rodzajów zobowiązań. Jest to popularne rozwiązanie w biznesie, ułatwiające rozliczenia.

W jakich sytuacjach przedsiębiorstwo powinno zdecydować się na faktoring, a kiedy na kompensatę?

Wybór między faktoringiem a kompensatą zależy od konkretnych potrzeb finansowych firmy. Faktoring jest odpowiedni, gdy przedsiębiorstwo potrzebuje szybkiego dostępu do środków finansowych ze względu na odroczone terminy płatności od kontrahentów. Zapewnia to płynność finansową i umożliwia dalszą bieżącą działalność. Kompensata natomiast jest korzystna, gdy obie strony mają wzajemne zobowiązania finansowe i chcą uprościć rozliczenia, bez konieczności przeprowadzania rzeczywistych transakcji płatniczych.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.