Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Faktoring a kredyt – co wybrać, by poprawić płynność finansową firmy?

Faktoring a kredyt – co wybrać, by poprawić płynność finansową firmy

Kontrahenci, którzy płacą za faktury nawet po kilku miesiącach od otrzymania towaru, mają wysokie zobowiązania, to tylko niektóre z powodów trudnej sytuacji finansowej firmy. Co można zrobić, gdy w przedsiębiorstwie brakuje gotówki na bieżące wydatki? Przedstawiamy dwa warianty pomocy: faktoring i kredyt.

Płynność finansowa – dlaczego jest taka istotna w prowadzeniu działalności?

Zatory płatnicze są głównym powodem utraty płynności finansowej. Brak środków na koncie wpływa na trudność w opłacaniu rachunków, zobowiązań wobec US, ZUS-u oraz terminowym realizowaniu wynagrodzeń dla pracowników. Trudna sytuacja finansowa firmy pociąga za sobą wiele konsekwencji. Dostawcy mogą zerwać umowy, odmówić dalszego dostarczania produktów, a nawet zażądać płatności gotówką przy odbiorze. Relacje z pracownikami mogą ulec pogorszeniu, ze względu na duże opóźnienia w wypłatach. Utrata płynności finansowej skutkuje również trudnością w staraniach o kredyt dla firm. Banki nie zawsze mogą udzielić wsparcia przedsiębiorstwom, borykającym się z dużymi zatorami płatniczymi. Trudna sytuacja finansowa firmy może prowadzić do ogłoszenia jej upadłości.

Faktoring dla przedsiębiorstw

Opóźniające się zapłaty przez kontrahentów, wpływają na zatory płatnicze dostawców. Aby uniknąć trudnej sytuacji finansowej, warto skorzystać z usług faktoringu. Faktoring polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przez faktora, który w momencie wystawienia faktury przelewa na konto przedsiębiorcy od 80-90% należności. Dzięki temu właściciel firmy od razu otrzymuje „zamrożone” w fakturach pieniądze, przez co w dalszym ciągu może realizować zamówienia, rozwijać się i opłacać swoje zobowiązania w terminie. Co więcej, faktor sprawdza kondycję kontrahenta. Jeżeli weryfikacja spowoduje odrzucenie wniosku o finansowanie faktur wystawionych dłużnikowi, warto zastanowić się, czy podjęcie z nim współpracy będzie dobrym posunięciem, by nie narazić się na ryzyko niespłacalności.

Kredyt dla firm

Inną możliwością na polepszenie sytuacji finansowej jest kredyt dla firm. Aby go otrzymać, trzeba spełnić szereg warunków. Sprawdzana jest między innymi historia kredytowa przedsiębiorstwa czy okres prowadzenia działalności. Przy wysokich kwotach kredytu banki wymagają dodatkowego zabezpieczenia w formie weksla, hipoteki lub cesji wierzytelności.

Faktoring a kredyt – czym się najbardziej różnią?

By poprawić sytuację materialną firmy, przedsiębiorcy mogą zdecydować się na usługi faktoringowe lub obrotowy kredyt dla firm. Obie możliwości niosą za sobą jeden wspólny cel – polepszenie płynności finansowej, jednak mają wiele różnić. Oto najważniejsze z nich.

Profil przedsiębiorcy

Faktoring jest łatwo dostępny dla przedsiębiorstw. Mogą go otrzymać również młode przedsiębiorstwa (działające co najmniej rok). Natomiast kredyt obrotowy dla firm otrzymają wyłącznie działalności o długim stażu (co najmniej 2-3 lata), z dobrą sytuacją finansową.

Procedura

Starając się o kredyt dla firm, trzeba przygotować się na dość długie oczekiwanie na decyzję banku – nawet do 2 tygodni. Decydując się na faktoring, pieniądze z należnych faktur można otrzymać nawet tego samego dnia.

Źródła spłaty

W przypadku kredytu dla firm trzeba liczyć się ze spłacaniem comiesięcznych rat, które mogą dodatkowo obciążyć budżet. Mając środki z kredytu, bardzo łatwo i szybko wydaje się je na bieżące zobowiązania. Problem pojawia się w sytuacji, gdy kontrahenci przestają płacić terminowo za faktury. Przedsiębiorstwu może wtedy brakować pieniędzy na opłacenie rat. W usłudze faktoringu to kontrahent spłaca należności faktorowi, a faktorant otrzymuje należne mu płatności przed terminem. Oczywiście może wystąpić ryzyko przejęcia odpowiedzialności finansowej przez przedsiębiorcę za nieuregulowane przez kontrahenta faktury, jednak jest ono niewielkie.

Firma borykająca się z zatorami płatniczymi powinna dokonać rzetelnej analizy przedsiębiorstwa, na podstawie której będzie mogła wybrać najlepszą dla działalności możliwość przywracania płynności finansowej.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się faktoring od kredytu dla firm pod względem dostępności dla różnych typów przedsiębiorstw?

Faktoring jest ogólnie bardziej dostępny dla różnych typów przedsiębiorstw, w tym także dla firm młodszych (działających przynajmniej rok). Z kolei kredyt obrotowy dla firm zwykle jest dostępny dla przedsiębiorstw o dłuższym stażu (minimum 2-3 lata) i stabilnej sytuacji finansowej. Dzięki temu, młodsze firmy, które mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu, mogą wykorzystać faktoring jako alternatywną formę finansowania.

Jakie są główne różnice w procedurze ubiegania się o faktoring i kredyt dla firm?

Główną różnicą jest czas oczekiwania na decyzję i uzyskanie środków. Proces uzyskania kredytu dla firm może trwać nawet do dwóch tygodni i wymaga przeważnie bardziej skomplikowanej dokumentacji. W przypadku faktoringu, decyzja i otrzymanie środków finansowych może nastąpić znacznie szybciej, czasem nawet tego samego dnia. Faktoring jest więc bardziej elastyczną i szybką opcją dla firm potrzebujących natychmiastowego wsparcia finansowego.

W jaki sposób źródła spłaty różnią się między faktoringiem a kredytem dla firm?

Podczas korzystania z kredytu dla firm, przedsiębiorstwo musi regularnie spłacać raty kredytu, co może dodatkowo obciążać jego budżet, szczególnie w sytuacjach zatorów płatniczych. W przypadku faktoringu, to kontrahent firmy spłaca należności bezpośrednio faktorowi, co oznacza, że przedsiębiorca otrzymuje zapłatę za swoje usługi lub towary przed terminem. Dzięki temu przedsiębiorstwo nie musi martwić się o spłatę rat i może lepiej zarządzać swoją płynnością finansową.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.