Finanse
Księgowość

Faktoring a windykacja – czym różnią się te usługi?

Faktoring a windykacja – czym różnią się te usługi

Coraz więcej firm, które sprzedają usługi i produkty z odroczonym terminem płatności, zmaga się z problemem zatorów finansowych. Wiele z nich chce zapewnić sobie płynność finansową – decydują się wówczas na usługę faktoringu. W momencie, gdy nawiązują współpracę z nowym kontrahentem chcą mieć pewność, że wywiąże się on z obowiązku zapłaty. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest faktoring.

Czym są faktoring i windykacja?

Faktoring to usługa, która dotyczy wierzytelności nieprzeterminowanych. Klient, czyli przedsiębiorca, sprzedaje faktorowi (firmie faktoringowej) fakturę z odroczonym terminem płatności i niemal natychmiastowo otrzymuje najczęściej do 90% jej wartości. Kontrahent, z którym współpracuje usługobiorca, spłaca należności faktorowi. Usługa ta jest więc szybkim źródłem finansowania zewnętrznego, która umożliwia firmie zachowanie płynności finansowej.

Windykacja to usługa, polegająca na próbie odzyskania od kontrahenta przeterminowanych wierzytelności z tytułu wykonania usługi lub dostarczenia towaru, których nie chce lub też nie może spłacić. Czynności wykonywane w ramach windykacji to najczęściej próba porozumienia, która ma doprowadzić do uiszczenia zapłaty w ratach lub jednorazowo. Jeśli działania nie przynoszą skutków, sprawa kierowana jest do sądu.

Faktoring a windykacja – różnice

Pojęcia te stanowią dwa różne produkty finansowe. Faktoring a windykacja – jakie są więc różnice między nimi? Pierwszy z nich to głównie usługa finansowania, z kolei druga to czynności, które koncentrują się na próbie odzyskania należności od kontrahenta, zalegającego z zapłatą. Obie usługi mają za zadanie wspierać przedsiębiorców, jednak na różnych etapach aktualności faktury.

Firma faktoringowa nie finansuje wierzytelności w momencie, gdy ma wątpliwości co do wiarygodności kontrahentów. Faktor ma za zadanie m.in. ocenić ryzyko transakcji. Jeśli jest duże, klient otrzymuje o tym fakcie informacje – może wycofać się w odpowiednim momencie. Z kolei windykator zajmuje się zadłużeniami, które już powstały i obsługuje firmy, które mają problem z odzyskaniem należności.

Dlaczego nie należy mylić windykacji z faktoringiem?

Faktoring i windykacja nie są usługami tożsamymi, choć często są z sobą identyfikowane. Warto jednak pamiętać, że jeśli więc Klient ma problem z uzyskaniem należności, faktor może zaproponować mu wsparcie, jakim jest windykacja dłużnika. Początkowo będzie ona miała charakter polubowny, ostatecznie może jednak zakończyć się na drodze sądowej.

Windykacja polubowna polega na próbie ustalenia przyczyny braku zapłaty w określonym terminie. Faktor przypomina o konieczności uregulowania należności. Ma również możliwość zgłoszenia kontrahenta w biurach informacji gospodarczej. W przypadku braku oczekiwanej reakcji firma faktoringowa może zgłosić sprawę do sądu i prowadzić działania egzekucyjne w obecności komornika.

Faktoring? Windykacja? Zagrożenia można zminimalizować

Sytuacja przedsiębiorcy staje się szczególnie trudna w momencie, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że kontrahent nie ureguluje na czas należności za dostarczone produkty lub usługi. W takim przypadku rozsądne jest skorzystanie z usługi faktoringu pełnego.

Zagrożenia wynikające z opóźnień w spłacie mogą doprowadzić do zatorów płatniczych i komplikacji w obszarze finansów firmy. Faktoring pełny gwarantuje ochronę interesów przedsiębiorstwa – to faktor ponosi największe ryzyko, chroniąc Klienta. Jeśli jednak partner biznesowy nie chce zwrócić należności mimo upływu terminu płatności – pomocą służą profesjonaliści z firm windykacyjnych. Warto pamiętać, że nie ma sytuacji bez wyjścia.

Faktoring, windykacja – korzyści

Jakim przedsiębiorstwom opłaca się skorzystanie z faktoringu? Korzyści z takiej usługi odczują najbardziej firmy, które:

  • stawiają na dynamiczny rozwój i rozpoczynają współpracę z nowymi kontrahentami. Klienci często nie mają możliwości i czasu na sprawdzenie klientów. Pełny faktoring niweluje ryzyko, związane z zawieraniem umów,
  • mają wielu partnerów biznesowych z niepewną sytuacją finansową lub często zmieniają kontrahentów, z którymi współpracują. W takim przypadku Klient powinien kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Faktoring pełny gwarantuje wzmożoną ochronę przedsiębiorstwa,
  • uzyskują dochody od maksymalnie kilku kontrahentów. W przypadku ich problemów finansowych ryzyko zaburzenia płynności finansowej wzrasta, a faktoring chroni przed zastojami płatniczymi,
  • eksportujące większość towarów do innych krajów. Ryzyko niewypłacalności jest wówczas znacznie większe niż przy sprzedaży krajowej, a windykacja – utrudniona.

Jeśli jednak termin płatności faktury minął, warto poprosić o pomoc firmę windykacyjną, która z pewnością wykaże się dużą skutecznością w działaniu, zapewniając rozwiązanie problemu w możliwie najkrótszym czasie. Przedsiębiorca odzyska należności, nim dług ulegnie przedawnieniu.

Podsumowanie

Windykacja i faktoring to usługi, które na różnych etapach życia faktury zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa i płynność finansową przedsiębiorstw. Obie formy wsparcia stanowią ochronę dla firm w trudnych dla nich momentach lub przy współpracy z niepewnymi partnerami biznesowymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze faktoringu, zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą wiedzy, gdzie znajdziesz cenne informacje o jej zastosowaniu i zaletach dla przedsiębiorstwa. Potrzebujesz pomocy w postaci finansowania zewnętrznego? Skontaktuj się z nami – doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne różnice między faktoringiem a windykacją?

Główna różnica między faktoringiem a windykacją polega na etapie, w jakim obie usługi są stosowane. Faktoring dotyczy wierzytelności nieprzeterminowanych i polega na wykupie faktur z odroczonym terminem płatności, co umożliwia przedsiębiorstwu szybkie uzyskanie płynności finansowej. Windykacja natomiast zajmuje się próbą odzyskania przeterminowanych wierzytelności, które kontrahent nie uregulował w ustalonym terminie.

W jakich sytuacjach przedsiębiorstwa powinny rozważyć skorzystanie z faktoringu zamiast windykacji?

Faktoring jest szczególnie przydatny dla firm, które chcą zapobiec problemom z płynnością finansową wynikającym z odroczonych terminów płatności. Jest to odpowiednie rozwiązanie dla przedsiębiorstw poszukujących szybkiego źródła finansowania oraz ochrony przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. Windykacja natomiast jest rozwiązaniem dla sytuacji, gdy długi już powstały i firma ma problem z odzyskaniem należności od kontrahentów.

Czy faktoring może być połączony z usługami windykacyjnymi?

Tak, faktoring często może być połączony z usługami windykacyjnymi. Jeśli kontrahent nie ureguluje należności w ustalonym terminie, firma faktoringowa może podjąć działania polubowne, a w dalszej kolejności prawne, aby odzyskać dług. W takim przypadku faktoring zapewnia początkowe finansowanie, a windykacja jest wykorzystywana jako środek do odzyskania należności od niewypłacalnych kontrahentów.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.