Faktoring i leasing – jakie są różnice?

Co to jest controlling i jakie jest jego znaczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

Biznes często sięga po rozwiązania, które wspierają prowadzenie działalności gospodarczej. Sektor finansowy wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i proponuje usługi faktoringu oraz leasing. Powyższe oferty finansowego wsparcia istotnie się różnią między sobą. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od branży, sytuacji rynkowej oraz strategii rozwoju firmy. Poznaj najważniejsze różnice pomiędzy tymi usługami i podejmij decyzję, która z nich będzie odpowiednia dla Twojego przedsiębiorstwa.

Co to jest faktoring?

Usługa ta wspiera płynność finansową przedsiębiorstwa. Faktoring pozwala na otrzymanie gotówki niemal natychmiast po zaksięgowaniu faktury. Jego działanie na polu wspierania bieżącej sytuacji finansowej firmy jest podobne do kredytów obrotowych. Z usług firm faktoringowych najczęściej korzystają przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność w branżach o długim i odroczonym terminie płatności. Dzięki nim mogą one spłacać swoje bieżące zobowiązania oraz budować swoją pozycję na rynku.

Alternatywa dla kredytów

Faktoring, chociaż często powiązany z usługami bankowymi, jest znacznie bardziej dostępny niż kredyty. Korzystać z niego mogą firmy bez zdolności kredytowej, ponieważ dla faktora istotna jest wypłacalność odbiorcy, nie sytuacja majątkowa będącego jego klientem przedsiębiorstwa. Ponadto jest to znacznie bardziej komfortowy sposób finansowania bieżących kosztów niż kredyty odnawialne oraz inwestycyjne. Uproszczone procedury oraz elastyczność w zakresie decyzji odnośnie do tego, która z należności ma zostać wykupiona przez faktora, dają znacznie szybszy dostęp do gotówki.

Faktoring to nie tylko szybsza wypłata gotówki

Finansowanie faktur o długim terminie płatności to niejedyne zadanie faktoringu. Ważną zaletą tej usługi jest przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy oraz skuteczne egzekwowanie należności. Co za tym idzie, przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu eliminują problem zatorów płatniczych, które potrafią zrujnować nawet najbardziej dochodowe modele biznesowe.

Co to jest leasing?

To forma finansowania skupiona wokół pozyskiwania środków trwałych bez konieczności dokonywania ich zakupu. Leasing pozwala na rozwój działalności bez przeznaczania znacznych środków pieniężnych na zakup maszyn i sprzętu pozwalającego na prowadzenie biznesu. Na mocy podpisywanej umowy leasingodawca przekazuje do odpłatnego korzystania środek trwały będący przedmiotem finansowania. Przedsiębiorca zyskuje prawo do rozporządzania przedmiotem w zakresie określonym w umowie, ale to strona finansująca przez cały okres jej trwania pozostaje właścicielem sprzętu.

Rodzaje leasingu

Przedsiębiorstwo może skorzystać z dwóch rodzajów leasingu. W zależności od dokonanego wyboru warunki umowy oraz sposób odpisywania kosztów z nim związanych będą się różnić.
Leasing finansowy polega na umożliwieniu firmie korzystania z danego przedmiotu po dokonaniu opłaty o wartości ceny tego środka trwałego w momencie nabycia. Koszt ten jest jednak rozłożony na raty, co pozwala na nieangażowanie kapitału przedsiębiorstwa. Umowa wiążąca strony jest długoletnia, a jej trwanie jest zbliżone do okresu zużycia sprzętu, który jest przedmiotem umowy leasingowej. Do kosztów uzyskania przychodu wlicza się odpisy amortyzacyjne, odsetki oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy.

Przedsiębiorcy najczęściej sięgają po leasing operacyjny. Zasady jego działania są bardzo podobne do dzierżawy przedmiotu. Przedsiębiorstwo na mocy umowy zyskuje prawo do rozporządzania środkiem trwałym po uiszczeniu miesięcznej raty. Po wygaśnięciu umowy przedmiot wraca do leasingodawcy. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczamy wszystkie opłaty związane z tym rodzajem leasingu.

Realizacja potencjału firmy bez zamrażania kapitału

Leasing pośrednio przekłada się na podniesienie płynności finansowej firmy. Zakup strategicznych dla prowadzonej działalności sprzętów za pomocą zewnętrznych środków nie zmniejsza kapitału przedsiębiorstwa. Ponadto leasing nie wpływa negatywnie na ocenę zdolności kredytowej, dzięki czemu firma nie zamyka sobie drzwi do uzyskania kredytów inwestycyjnych i dalszego rozwoju.

Leasing pozwala również uniknąć kosztów, związanych ze spadkiem wartości posiadanych środków stałych. Największy spadek wartości następuje w pierwszych latach używania przedmiotu, dlatego niebycie właścicielem sprzętu pozwala uniknąć konsekwencji związanych z dewaluacją przedmiotów. Ponadto leasing pozwala również na obniżenie podatków dochodowych, ponieważ opłaty oraz odsetki od raty leasingowej stanowią koszt uzyskania przychodu.

Leasing nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem

Leasing pozwala finansować tylko niektóre zakupy. Nie jest zatem tak elastyczną formą finansowania, jak faktoring, w którym pieniądze mogą być wykorzystane na dowolne cele związane z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej.

Decydując się na leasing, trzeba być gotowym na zawarcie długoterminowej umowy, która trwać może nawet kilkadziesiąt miesięcy. Przedsiębiorca nie ma możliwości jej wypowiedzenia nawet w przypadku, gdy wybrany przez niego model biznesowy się nie sprawdzi. Finansujący zachowuje również prawo do kontrolowania tego, czy warunki zawarte w umowie są przestrzegane. W przypadku nieodpowiedniego rozporządzania przedmiotem leasingodawca może zażądać natychmiastowego zwrotu środka trwałego lub nałożyć karę wynikającą z warunków podpisanej umowy.

Co wybrać, faktoring czy leasing?

Faktoring i leasing to usługi niezwykle popularne. Obie formy finansowania mogą pomóc rozwinąć prowadzony biznes. Należy jednak dokładnie przemyśleć bieżące potrzeby firmy i zdecydować, który sposób zewnętrznego wsparcia okaże się skuteczniejszy.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się faktoring od leasingu?

Faktoring to usługa finansowa, która pozwala firmom na szybkie uzyskanie gotówki poprzez finansowanie faktur o długich terminach płatności. Firma faktoringowa przejmuje należności od klientów przedsiębiorstwa, zapewniając mu tym samym płynność finansową. Natomiast leasing to sposób finansowania zakupu środków trwałych, gdzie przedsiębiorstwo płaci regularne raty za korzystanie ze sprzętu, którego właścicielem pozostaje leasingodawca. Faktoring jest więc związany z płynnością finansową i zarządzaniem należnościami, podczas gdy leasing dotyczy finansowania zakupów strategicznych aktywów.

Jakie są zalety faktoringu w porównaniu z tradycyjnymi kredytami?

Główną zaletą faktoringu w porównaniu z tradycyjnymi kredytami jest szybki dostęp do gotówki oraz brak konieczności posiadania wysokiej zdolności kredytowej. Faktoring opiera się na wypłacalności odbiorców faktur, a nie na sytuacji finansowej przedsiębiorstwa korzystającego z usługi. To sprawia, że nawet firmy bez solidnego zaplecza finansowego mogą uzyskać niezbędne środki na bieżącą działalność. Dodatkowo, faktoring obejmuje przejęcie ryzyka niewypłacalności klientów i zarządzanie należnościami.

Dla jakich przedsiębiorstw leasing jest korzystnym rozwiązaniem?

Leasing jest szczególnie korzystny dla przedsiębiorstw, które potrzebują nowego sprzętu, maszyn czy pojazdów do rozwijania swojej działalności, ale nie chcą angażować dużych kwot w bezpośredni zakup. Dzięki leasingowi mogą one korzystać z potrzebnych aktywów, rozkładając koszty na przewidywalne raty, bez obciążania płynności finansowej. Leasing jest także korzystny dla firm, które chcą uniknąć kosztów związanych ze spadkiem wartości aktywów i wolą pozostać elastyczne w zakresie modernizacji czy wymiany sprzętu.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.