Finanse
Księgowość
Relacje biznesowe

Faktoring jako narzędzie optymalizacji finansowania przedsiębiorstwa

Faktoring jako narzędzie optymalizacji finansowania przedsiębiorstwa

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie jest trudnym zadaniem. Zdarza się, że pokrycie kosztów zmiennych i stałych, inwestycje i rozwój przewyższają fundusze firm, w związku z czym te muszą poszukać pomocy w postaci zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest faktoring, który pomaga zachować płynność finansową. Czym dokładnie jest i w jakich branżach sprawdzi się najlepiej?

Czym jest faktoring?

Faktoring to alternatywna forma finansowania przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w postaci sprzedaży usług i towarów z odroczonym terminem płatności. Często zdarza się, że oczekując na należności, sprzedawca potrzebuje środków finansowych. W takiej sytuacji warto zainteresować się usługami firm faktoringowych.

Finansowanie przedsiębiorstwa w postaci faktoringu polega na przekazaniu faktury faktorowi, czyli usługodawcy, który przekazuje należności faktorantowi, czyli usługobiorcy. Nie zmniejsza to zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, w związku z czym nie wpływa negatywnie na kolejne inwestycje.

Zaletą tego rozwiązania jest elastyczność finansowania, bowiem zdolność kredytowa firmy nie ma znaczenia dla firmy faktoringowej. Faktoring może mieć bardzo pozytywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa. Ma to duże znaczenie w momencie, gdy firma chce ubiegać się np. o kredyt inwestycyjny.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Istnieją trzy główne modele faktoringu — pełny, niepełny oraz mieszany. Są między nimi istotne różnice, które warto mieć na uwadze, podejmując decyzję, z jakiego rodzaju faktoringu chce się skorzystać.

Faktoring pełny

Pełny faktoring, zwany również właściwym lub bez regresu to rodzaj finansowania przedsiębiorstwa, w którym faktor ponosi pełną odpowiedzialność za fakturę, również wówczas, gdy nie zostanie ona uregulowana w wyznaczonym czasie. Faktorant nie zwraca zaliczki i nie ponosi kosztów dodatkowych. Ryzyko nieuregulowania należności przez kontrahenta przejęte jest przez firmę faktoringową. Ten model faktoringu jest najbardziej opłacalny dla usługobiorcy, jednak należy pamiętać, że wymaga dodatkowego ubezpieczenia.

Faktoring niepełny

Niepełny faktoring (z regresem) jest usługą optymalizacji finansowania, w przypadku której faktor nie przejmuje odpowiedzialności za nieopłacenie faktury. Jeśli więc nie otrzyma on należności, faktorant nie odzyska pieniędzy, a ponadto musi zwrócić firmie faktoringowej całą zaliczkę. Ponosi on odpowiedzialność za fakturę i po jego stronie leży obowiązek rozpoczęcia windykacji, jednak faktor zazwyczaj pomaga w odzyskaniu wierzytelności.

Faktoring mieszany

Usługa ta łączy elementy faktoringu niepełnego oraz pełnego. Faktorant może skorzystać z opcji przeniesienia ryzyka niewypłacalności partnerów biznesowych na firmę faktoringową, jednak kwota wierzytelności musi być określona w umowie. Jeśli zostanie przekroczona, ryzyko znajdzie się po stronie przedsiębiorcy. Do wysokości limitu jest to więc pełny faktoring, powyżej natomiast – niepełny. Ryzyko rozłożone jest między firmą faktoringową a usługobiorcą.

W jakich branżach faktoring sprawdzi się najlepiej?

Transport

Dla firm transportowych niezwykle istotna jest elastyczność finansowania. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z rabatów, np. na paliwo, dzięki szybkiej płatności. Ponadto faktoring umożliwia im terminowe opłacanie zobowiązań – leasingu, ZUS i US.

Produkcja

Wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw jest zakup surowców niezbędnych do produkcji czy też inwestycje w maszyny, dlatego też ta alternatywna forma finansowania jest w tej branży nieocenioną pomocą.

Sprzedaż hurtowa

W tym sektorze optymalizacja finansowania dotyczy głównie wydatków bieżących, m.in. zapłaty wynagrodzenia, US, ZUS, kosztów powierzchni magazynowej, ale także rozwoju przedsiębiorstwa.

Eksport

Korzystając z faktoringu, firmy eksportowe zachowują elastyczność finansową dzięki uwolnieniu gotówki za nieopłacone faktury od kontrahentów. Ponadto firmy faktoringowe pomagają zweryfikować kondycję finansową partnerów biznesowych.

Rekrutacja pracowników

Finansowanie przedsiębiorstw, które zajmują się rekrutacją pracowników, pomaga im uzyskać dostęp do należności z zamrożonych faktur od partnerów biznesowych.

Usługi faktoringowe a optymalizacja finansowania przedsiębiorstwa

Decydując się na tę alternatywną formę finansowania, usługobiorca otrzymuje należności za wykonanie usługi czy dostarczenie produktu niemalże od razu. Może natychmiastowo skorzystać ze środków, spłacając zobowiązania lub zainwestować w rozwój firmy. Tego typu optymalizacja finansowania zapewnia poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Ponadto usługi faktoringowe pomagają w nawiązywaniu dobrych relacji z kontrahentami. Wydłużenie terminów płatności to zachęta do dalszej współpracy. Faktoring poprawia również kontakt z dostawcami – regulowanie zobowiązań na czas może skutkować uzyskaniem dodatkowych rabatów.

Alternatywna forma finansowania w postaci faktoringu wiąże się nie tylko z szybszym uzyskaniem zapłaty za usługi lub towar. Firma faktoringowa kontroluje spłatę należności przez kontrahentów i udziela pomocy w windykacji należności przeterminowanych.

Podsumowanie

Faktoring zapewnia elastyczność finansowania wydatków, wpływa na poczucie bezpieczeństwa i stabilności czy jakość współpracy z kontrahentami. W trudnych i niepewnych czasach to ogromne wsparcie dla każdego przedsiębiorcy. Warto więc zastanowić się nad skorzystaniem z usług faktoringowych firmy Faktoria, która w profesjonalny sposób pomaga klientom w kwestii finansów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się nieco więcej o faktoringu, zapoznaj się z naszym darmowym ebookiem o jego rodzajach. Zapraszamy również do przeczytania naszych pozostałych artykułów.

W przypadku zainteresowania się faktoringiem skontaktuj się z nami i uzyskaj pomoc od wykwalifikowanych specjalistów.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest faktoring i jak wspiera finansowanie przedsiębiorstw?

Faktoring to usługa finansowa, która pozwala przedsiębiorstwom szybko uzyskać gotówkę za faktury z odroczonym terminem płatności. Polega na sprzedaży faktur faktorowi (usługodawcy), który natychmiast przekazuje należności sprzedawcy (usługobiorcy). Jest to elastyczna forma finansowania, która nie obciąża zdolności kredytowej firmy, a tym samym nie ogranicza jej możliwości inwestycyjnych. Faktoring poprawia płynność finansową i może pozytywnie wpłynąć na zdolność przedsiębiorstwa do ubiegania się o kredyty inwestycyjne.

Jakie są główne rodzaje faktoringu i jak wybrać odpowiedni dla swojej firmy?

Dostępne są trzy główne rodzaje faktoringu: pełny, niepełny i mieszany. W faktoringu pełnym, faktor przejmuje pełną odpowiedzialność za uregulowanie faktury, nawet jeśli kontrahent nie dokona płatności. W faktoringu niepełnym, odpowiedzialność za nieopłacone faktury spoczywa na przedsiębiorstwie. Faktoring mieszany łączy elementy obu tych modeli, oferując przeniesienie ryzyka do określonej kwoty. Wybór odpowiedniego modelu zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji przedsiębiorstwa, a także od poziomu ryzyka, które jest gotowe zaakceptować.

W jakich branżach faktoring jest szczególnie przydatny i dlaczego?

Faktoring jest szczególnie przydatny w branżach, które wymagają szybkiego dostępu do gotówki i elastyczności finansowej. Branże takie jak transport, produkcja, sprzedaż hurtowa, eksport czy rekrutacja pracowników mogą skorzystać z faktoringu do pokrycia bieżących wydatków i inwestycji. Dla firm transportowych może to oznaczać szybsze płatności za paliwo, dla producentów — zakup surowców, a dla firm eksportowych — uwolnienie gotówki zamrożonej w nieopłaconych fakturach.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.