Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Faktoring międzynarodowy – jak działa i z czym się wiąże?

Faktoring międzynarodowy – jak działa i z czym się wiąże

Handel zagraniczny w Polsce w bardzo szybkim tempie zyskuje aprobatę kolejnych przedsiębiorstw. Właściciele firm chcą się rozwijać, a dzięki podejmowaniu współpracy z klientami z innych krajów mogą osiągać wysokie dochody. Jednak trzeba pamiętać o ryzyku, z jakim wiąże się handel zagraniczny. Warto zachować ostrożność, chociażby ze względu na fakt trudniejszego egzekwowania należności od kontrahentów. Z tego powodu wiele firm decyduje się na usługi faktoringu międzynarodowego, który z roku na rok staje się coraz popularniejszym mechanizmem zabezpieczającym interesy.

Rodzaje faktoringu międzynarodowego

Wyróżniamy kilka rodzajów faktoringu międzynarodowego. W sytuacji, gdy przedsiębiorcy krajowi wysyłają swoje towary na rynki zagraniczne, mamy do czynienia z faktoringiem eksportowym, w odwrotnej sytuacji jest to faktoring importowy.

Faktoring eksportowy

Pozwala on na zachowanie płynności finansowej firmy. W kontaktach międzynarodowych trzeba brać pod uwagę możliwość długiego oczekiwania na realizację płatności. Kontrahenci zagraniczni często opłacają faktury nawet po 120 dniach od jej wystawienia. Przedsiębiorca zazwyczaj nie może tak długo czekać na przelewy, ze względu na własne zobowiązania finansowe. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi faktor eksportowy, któremu właściciel firmy przekazuje kopię wystawionej faktury klientowi. Faktor wypłaca eksporterowi zaliczkę na poczet kupionej faktury (nawet do 90%).

Faktoring importowy

Faktoring importowy to rozwiązanie dla firm krajowych zajmujących się importem towarów z krajów zagranicznych do Polski. W tym przypadku usługa realizowana jest w ramach współpracy z faktorem importowym, któremu przedsiębiorca przelewa należność za transakcję z klientem.

Trzeba pamiętać, że obecnie większość transakcji z zastosowaniem faktoringu międzynarodowego, realizowanych jest z udziałem dwóch faktorów. Faktoring w takim układzie zapewnia najszybszą i najefektywniejszą operację faktoringową. W transakcji bierze udział zarówno faktor eksportowy, jak i importowy. Pierwszy dokonuje cesji wierzytelności kupionej od eksportera, na rzecz faktora importowego, który w ten sposób nabywa prawo do przyjęcia zapłaty za transakcję od importera. Następnie faktor importowy przekazuje płatność faktorowi eksportowemu, by ten mógł ostatecznie rozliczyć się z przedsiębiorcą. W sytuacji, gdy zagraniczny klient nie wywiąże się z płatności, faktor importowy mimo tego płaci eksportowemu, a sam rozpoczyna windykację.

Jakie są korzyści z faktoringu międzynarodowego?

Faktoring eksportowy pomaga w weryfikacji potencjalnych kontrahentów, dzięki czemu przedsiębiorstwo zyskuje większe bezpieczeństwo transakcji międzynarodowych. Ważna jest również pomoc, jaką właściciele firm mogą uzyskać od firm faktoringowych, związana ze wsparciem w zakresie weryfikacji prawa zagranicznego oraz ochroną przed wahaniami kursów walutowych.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się faktoring eksportowy od importowego?

Faktoring eksportowy to usługa stosowana, gdy przedsiębiorca z Polski wysyła towary na rynki zagraniczne. Polega na tym, że firma faktoringowa wykupuje wierzytelności eksportowe i wypłaca zaliczkę na poczet kupionej faktury. Natomiast faktoring importowy dotyczy sytuacji, gdy polska firma importuje towary z zagranicy. W tym przypadku transakcja odbywa się poprzez faktora importowego, który odpowiada za przekazanie należności zagranicznemu eksporterowi.

Jakie są główne korzyści z korzystania z faktoringu międzynarodowego?

Główne korzyści z korzystania z faktoringu międzynarodowego to przede wszystkim zachowanie płynności finansowej firmy, bezpieczeństwo transakcji oraz ochrona przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów zagranicznych. Faktoring pomaga również w łatwiejszej weryfikacji potencjalnych partnerów biznesowych oraz ochronie przed wahaniami kursów walutowych.

Czy w transakcji faktoringu międzynarodowego zawsze biorą udział dwa faktory?

W większości przypadków transakcji faktoringu międzynarodowego biorą udział dwa faktory – faktor eksportowy i importowy. Faktor eksportowy zajmuje się cesją wierzytelności od eksportera, a następnie przekazuje ją faktorowi importowemu, który odpowiada za otrzymanie zapłaty od importera. To zapewnia szybką i efektywną realizację transakcji faktoringowej oraz dodatkowe bezpieczeństwo dla eksportującej firmy.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.