Faktoring z przejęciem ryzyka – poprawia płynność i bezpieczeństwo

Faktoring z przejęciem ryzyka – poprawia płynność i bezpieczeństwo

Faktury z odległymi terminami płatności i opóźnienia w ich opłacaniu przez partnerów biznesowych, spędzają sen z powiek właścicielom tysięcy przedsiębiorstw. Problem jest o tyle poważny, że nieterminowe płatności za wystawione faktury mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej, a w dalszej konsekwencji do upadku firmy. Rozwiązaniem na to powszechne zjawisko jest faktoring z przejęciem ryzyka. Czym jest faktoring pełny i jak go uwzględnić w strategii finansowej firmy?

Faktor, faktorant? Objaśniamy pojęcia

Na wstępie kilka krótkich definicji, które pozwolą na pełne zrozumienie faktoringu:

  • Faktor – instytucja finansowa, działająca w ramach umowy faktoringu. To dzięki niej wypłacane są przedsiębiorcom środki za przekazaną do finansowania fakturę jeszcze przed terminem jej płatności. Przedsiębiorca (faktorant) nie musi się martwić czy partner biznesowy zapłaci za nią terminowo, ponieważ stroną rozliczenia staje się w tym momencie faktor, a przedsiębiorca po wystawieniu i przekazaniu do finansowania faktury, może od razu cieszyć się pieniędzmi na swoim koncie.
  • Faktorant – potencjalnie każdy przedsiębiorca (producent czy usługodawca), wystawiający faktury z odroczonym terminem płatności, który chce skorzystać z usługi faktoringu. W tym celu faktorant (przedsiębiorca) przekazuje faktury do instytucji finansowej (faktora), by ta w ramach realizacji usługi faktoringu je sfinansowała, zanim zapłaci za nie kontrahent. Przekazanie faktury odbywa się w ramach cesji, czyli wszystkich praw do należności wynikających z przekazanej faktury. Innymi słowy, po przekazaniu faktury firmie faktoringowej, to właśnie ona będzie stroną czekająca na płatność od partnera biznesowego (kontrahenta) przedsiębiorcy.
  • Kontrahent – to nikt inny, jak partner biznesowy przedsiębiorcy (faktoranta), na którego wystawił on fakturę z odroczonym terminem płatności, w ramach sprzedaży swoich produktów czy usług. W ramach uruchomienia usługi faktoringowej przez faktoranta, to de facto kontrahent jest dłużnikiem faktoringowym, na którego pieniądze za opłacenie faktury czeka faktor (firma faktoringowa).

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa świadczona przez faktora, która polega na wykupie faktur od klienta (faktorant), będącego dostawcą towarów lub wykonawcą usług na rzecz swoich kontrahentów.

Ideą powstania usługi faktoringu była likwidacja zatorów płatniczych, poprzez umożliwienie bieżącego finansowania działalności firmy. Przedsiębiorca może realizować swoje zobowiązania bez obawy o utratę płynności finansowej, poprzez eliminację uzależnienia od nierzetelnych kontrahentów, którzy nie opłacają swoich faktur w ogóle lub robią to z dużym opóźnieniem.

Świadczenie usługi faktoringowej następuje w momencie przekazania przez klienta do faktora wybranych faktur, zanim upłynie termin ich płatności. Faktor nie czekając na upływający termin płatności faktury, wypłaca pieniądze za nie od razu bezpośrednio na konto firmowe klienta (faktoranta). Kontrahent w tej sytuacji jest zobowiązany dokonać płatności za fakturę już na konto faktora, który staje się tym samym stroną.

W zależności od wynegocjowanych warunków umowy, na konto przedsiębiorcy, po spełnieniu określonych kryteriów, może wpłynąć od 75 do nawet 90% wartości przekazanej do finansowania faktury.

Istnieje jednak pewne ryzyko, że kontrahent nie wywiąże się z obowiązku zapłaty, czyli nie zapłaci za fakturę w terminie lub będzie zwlekał z jej opłaceniem. W takiej sytuacji skutecznym narzędziem jest faktoring z przejęciem ryzyka.

Faktoring z przejęciem ryzyka

Mimo że polski system prawny przewiduje ochronę przedsiębiorców, wprowadzając do obiegu prawnego stosowne narzędzia, praktyka pokazuje, że w wielu wypadkach jest to działanie nieskuteczne.

Faktoring pełny niejako wyręcza organy państwa, gwarantując ochronę przedsiębiorcom na wypadek braku zapłaty ze strony ich kontrahentów.

Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności zapobiega wystąpieniu po stronie faktoranta negatywnych skutków wynikających z braku woli zapłaty za przekazaną fakturę lub możliwości współpracy ze strony kontrahenta.

Kwestie formalne związane z zaległościami płatniczymi (egzekwowanie płatności i windykacja), na podstawie umowy o faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy, pozostają po stronie faktora.

Faktoring z przejęciem ryzyka i bez przejęcia ryzyka – różnice

Faktoring ma wiele rodzajów, a wybór formy umowy faktoringu może być podyktowany szeregiem warunków. Rodzaj faktoringu będzie więc zależeć od rodzaju świadczonej usługi, oceny ryzyka niewypłacalności kontrahenta, profilu jego działania, a nawet od tego, czy kontrahent ma mieć świadomość podejmowanych przez przedsiębiorcę działań faktoringowych, czy też nie.

W tym kontekście linia podziału pomiędzy poszczególnymi formami faktoringu będzie przebiegała następująco:

  • Faktoring według przejęcia ryzyka;
  • Faktoring według rodzaju kontrahenta;
  • Faktoring według rodzajów cesji wierzytelności.

W tym artykule omówimy pierwszą grupą usług, czyli faktoring według przejęcia ryzyka, w skład którego wchodzą:

  • Faktoring pełny (bez regresu);
  • Faktoring niepełny (z regresem).

W odróżnieniu od faktoringu z przejęciem ryzyka, w ramach którego to firma faktoringowa zajmuje się rozwiązaniem problemów związanych z procesem wyegzekwowania płatności za faktury od kontrahenta, to w przypadku faktoringu niepełnego ostateczne ryzyko takiej sytuacji nie leży po stronie faktora, choć ten – w umówionym czasie – zajmuje się profesjonalnym inkasowaniem zapłaty, ale po stronie samego klienta.

Jednak instytucja finansowa nie rezygnuje z weryfikacji kontrahenta. Faktor, zawsze w ramach swojej działalności oferuje usługi weryfikacyjne kontrahentów.

Uwaga! Wszelkie informacje dotyczące rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, dane teleadresowe, przebieg oraz rzetelność finansowa nie są objęte tajemnicą.

Faktoring z przejęciem ryzyka czy bez – który wybrać?

Faktoring niepełny polecany jest przedsiębiorcom, którzy potrafią samodzielnie dokonać oceny stanu finansów swoich partnerów biznesowych. Innymi słowy, darzą ich zaufaniem, które jest podstawą ich partnerskiej współpracy.

Faktoring pełny zalecany jest szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy rozpoczynają współpracę z nowymi partnerami biznesowymi, co do których nie mają jeszcze wyrobionej opinii i nie chcą mieć kłopotów finansowych wynikających z opóźnień w regulowaniu płatności.

Niektórzy przedsiębiorcy, czasami z różnych powodów, nie są w stanie podjąć ostatecznej decyzji o wyborze konkretnej usługi faktoringu. Mogą w tym wypadku skorzystać ze współpracy z instytucją finansową, zawierając umowę o faktoringu mieszanym.

W takim przypadku ryzyko podejmowane przez faktora jest ograniczone do wysokości kwoty określonej w umowie. Po przekroczeniu sumy granicznej odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca, na którego barkach spoczywa obowiązek spłaty należność z faktury.

Faktoring – usługi dodatkowe

Umowa faktoringowa jest dokumentem cywilno-prawnym. Co oznacza, że nie ma absolutnie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o obszar świadczenia usługi i zakresu podejmowanych działań, a także ich rodzajów. To ważne, ponieważ klient nie ma obowiązku ograniczania się do jednej usługi w ramach danej umowy.

Nawiązując współpracę z instytucją finansową, warto dokładnie sprawdzić i poddać ocenie wachlarz usług świadczonych w obrębie szeroko rozumianych działań faktoringowych. Może to być na przykład monitoring spływu należności, windykacja, administracja itp.

Warto pamiętać o dwóch sprawach. Po pierwsze – zakresy usług poszczególnych faktorów będą się od siebie różnić. Po drugie – pośpiech nie jest odpowiednim doradcą, zwłaszcza jeśli chodzi o finanse.

Jeśli czują Państwo potrzebę poszerzenia swojej wiedzy z zakresu płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz faktoringu, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym darmowym e-bookiem, w którym szczegółowo omawiamy te dwa aspekty.

Najczęściej zadawane pytania

Czym dokładnie jest faktoring pełny i dla kogo jest przeznaczony?

Faktoring pełny to usługa finansowa oferowana przez instytucje faktoringowe, polegająca na wykupie przez faktora nieprzeterminowanych faktur od przedsiębiorcy (faktoranta) i przejęciu przez faktora pełnego ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne dla firm, które współpracują z nowymi partnerami biznesowymi lub chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem opóźnień w płatnościach. Dzięki faktoringowi pełnemu przedsiębiorca otrzymuje środki finansowe natychmiast po przekazaniu faktury, nie czekając na termin płatności od kontrahenta.

Jakie są kluczowe różnice między faktoringiem pełnym a niepełnym?

Główna różnica między faktoringiem pełnym a niepełnym polega na przejęciu ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W przypadku faktoringu pełnego (bez regresu) faktor przejmuje na siebie całe ryzyko niespłacenia faktury przez kontrahenta. Natomiast w faktoringu niepełnym (z regresem) to przedsiębiorca (faktorant) ponosi ryzyko nieuregulowania płatności przez kontrahenta. Faktoring pełny jest zatem bezpieczniejszy dla przedsiębiorcy, ale może wiązać się z wyższymi kosztami usługi.

Jakie dodatkowe usługi mogą być oferowane w ramach umowy faktoringowej?

W ramach umowy faktoringowej, oprócz podstawowej usługi finansowania faktur, faktorzy mogą oferować różnorodne dodatkowe usługi, takie jak monitoring spływu należności, profesjonalna windykacja zobowiązań, administracja związana z obiegiem dokumentów czy doradztwo finansowe. Zakres tych usług może się różnić w zależności od instytucji faktoringowej, dlatego przedsiębiorcy powinni dokładnie zapoznać się z ofertą i wybrać opcje najlepiej odpowiadające potrzebom ich firmy. Dodatkowe usługi mogą zwiększać efektywność zarządzania finansami przedsiębiorstwa i zapewniać lepszą ochronę przed ryzykiem finansowym.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.