Faktoring zakupowy – na czym polega i jakie daje korzyści?

Faktoring zakupowy – na czym polega i jakie daje korzyści

Klasyczny faktoring to nic innego, jak wcześniejsze wypłacanie przez firmę faktoringową gotówki zamrożonej w wystawionych przez przedsiębiorców fakturach z odroczonym terminem płatności. Odroczenia te są długie i wynoszą 30, 60, a nawet 90 dni. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że istnieje także faktoring odwrotny nazywany również zakupowym, który stanowi jedną z metod finansowania zakupów dla przedsiębiorców. Na czym dokładnie polega? Jakie korzyści wynikają z jego użycia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w artykule.

Co to jest faktoring zakupowy?

Faktoring zakupowy to popularna w ostatnim czasie metoda finansowania zakupów dokonywanych przez przedsiębiorcę.

W tym przypadku przedsiębiorca podpisuje umowę z faktorem (firmą faktoringową), który finansuje płatność za fakturę wystawioną przez sklep czy dostawcę, od którego przedsiębiorca nabywa jakiś towar.

Po uregulowaniu płatności z faktury przez faktora bezpośrednio do sklepu/dostawcy przedsiębiorca jest zobowiązany do spłaty tej kwoty z faktury wraz z należnymi kosztami w terminie określonym w umowie na rzecz firmy faktoringowej, a nie jak pierwotnie wynikało na rzecz sklepu/dostawcy.

Dzięki takiemu mechanizmowi przedsiębiorca może pozwolić sobie na większą liczbę jednorazowo kupowanych produktów czy usług, koniecznych do funkcjonowania firmy, jednocześnie nie płacąc za nie w momencie zakupu ani w terminie określonym pierwotnie na fakturze.

Faktoring odwrotny to mechanizm, który pozwala nie tylko sterować bieżącymi zakupami, ale również pomaga w kształtowaniu polityki zakupowej przedsiębiorstwa, czy dokonywaniu inwestycji, ponieważ jest narzędziem pozwalającym dostosować okresy i kwoty zapłaty za zakupy do spływu należności ze sprzedaży.

Jak działa faktoring zakupowy?

Faktoring zakupowy nazywany jest faktoringiem odwrotnym. Mechanizm jego działania jest odwrócony w stosunku do klasycznego faktoringu. Co to oznacza? To przedsiębiorca korzystający z faktoringu ma zobowiązanie do zapłaty wobec faktora, które powstaje na mocy stosownej umowy, ponieważ faktor – wcześniej – w jego imieniu spłacił zobowiązanie handlowe wobec dostawcy

W praktyce oznacza to, że firma przedsiębiorcy dokonuje zakupów środków koniecznych do jej funkcjonowania, ale nie płaci za nie od razu, ani w terminie płatności faktur. Płaci za nie faktor (firma faktoringowa). Faktor dokonuje zapłaty z własnych środków, a oczekuje odroczonej w czasie zapłaty przez przedsiębiorcę zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem spłat wraz z uzgodnionymi kosztami usługi.

Mechanizm ten w pewnym stopniu przypomina kredyt obrotowy. Jednak warto pamiętać, że w przypadku kredytu, bank przelewa firmie środki, z których ona sama reguluje swoje zobowiązania. W przypadku faktoringu zakupowego to firma faktoringowa dokonuje zapłaty bezpośrednio na rzecz wystawcy faktury, czyli sklepu/dostawcy produktów dla przedsiębiorcy.

Warto wspomnieć, że finansowanie faktur zakupowych odbywa się z reguły w ramach przyznanego wcześniej przedsiębiorcy limitu, co również przypomina kredyt obrotowy.

W tym przypadku jednak faktorant otrzymuje limit, w ramach którego przedstawia firmie faktoringowej dowolną liczbę faktur do zapłaty. W zamian zobowiązuje się do terminowej spłaty powstałego wobec niej zobowiązania. Wraz ze spłatą kolejnych rat limit odnawia się, co umożliwia stałe przesyłanie instytucji faktoringowej kolejnych faktur do finansowania.

Korzyści z faktoringu zakupowego

Faktoring zakupowy to model finansowania, który swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim związanymi z nim korzyściami. Zaliczają się do nich kilka aspektów.

Wydłużenie terminów płatności faktur zakupowych do dostawców

Kupującym często zależy na możliwości skorzystania z mechanizmu odroczonej płatności, jednak nie każdy sprzedawca oferuje takie rozwiązanie w ogóle lub o pożądanej długości. Faktoring zakupowy rozwiązuje ten problem. Faktor pokrywa zobowiązanie w wyznaczonym przez dostawcę terminie, a przedsiębiorca może je spłacić znacznie później. Co więcej, może to również zrobić w wygodnych dla siebie ratach.

Możliwość uzyskania skont/rabatów za wcześniejszą płatność za fakturę

W wielu przypadkach sprzedawcy oferują dodatkowe rabaty/skonta kupującym, którzy są w stanie dokonać ekspresowej płatności za zakupy. Faktoring zakupowy umożliwia skorzystanie z tych preferencyjnych warunków przedsiębiorcom, nawet jeśli ci nie mają w danym momencie własnych środków umożliwiających błyskawiczne opłacenie faktury – posiada je w ich imieniu faktor.

Poprawa konkurencyjności firmy, dzięki elastycznemu regulowaniu terminów płatności za faktury wystawiane przez dostawców

Wyobraź sobie sytuację. Dostawca lub producent dysponuje towarem, na który jest olbrzymi popyt. W tym przypadku chętniej udostępni go kupującemu, który jest w stanie dokonać zapłaty w określonym i szybkim terminie. Faktoring zakupowy pozytywnie poprawia postrzeganie przedsiębiorcy na tym polu jako dobrego partnera w interesach.

Możliwość wynegocjowania korzystnych warunków cenowych w zamian za zakup towarów i usług

Często występuje również sytuacja, w której dostawca jest w stanie zaproponować atrakcyjniejsze warunki cenowe w przypadku zakupu większej ilości danego towaru lub w przypadku nabycia szerszego asortymentu. Przedsiębiorca nie zawsze jednak dysponuje odpowiednimi środkami, mimo że ma świadomość tego, że za jakiś czas i tak będzie musiał dokonać ponownego zakupu. Faktoring zakupowy rozwiązuje ten problem, ponieważ pozwala jednorazowo dokonać większych zakupów, a co za tym idzie uzyskać niższą cenę.

Terminowe regulowanie zobowiązań

To istotna korzyść, nawet w przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzyskuje z tego tytułu żadnych dodatkowych profitów. Dzieje się tak, ponieważ skorzystanie z faktoringu zakupowego w celu terminowego regulowania zobowiązań pozwala nie zalegać z płatnościami wobec kontrahentów, a co za tym idzie ograniczyć ryzyko zerwania współpracy czy wpisania na listę dłużników.

Możliwość wliczenia faktoringu w firmowe koszty

Takie rozwiązanie pozwala obniżyć wysokość należnego podatku dochodowego.

Co jeszcze można zaliczyć do zalet faktoringu zakupowego? Przede wszystkim fakt, że można z niego skorzystać online, a sam proces jest bardzo szybki i nie wymaga badania zdolności kredytowej czy przedstawiania zabezpieczeń.

Oferta faktoringu zakupowego w Faktorii

Szukasz dobrej oferty faktoringu zakupowego i finansujesz już należności w ramach faktoringu klasycznego? Zwróć uwagę na rozwiązanie oferowane przez Faktorię. W tym przypadku możesz sfinansować zobowiązania zarówno wobec krajowych, jak i europejskich dostawców (kraje UE, Norwegia i Szwajcaria). Faktury mogą być wystawiane zarówno w złotówkach, jak i euro.

Zawierasz umowę na czas nieokreślony, w ramach której zostaje Ci przyznany limit od 30 do nawet 350 tys. złotych. Sam limit z czasem może się zwiększać, a w przypadku rezygnacji z usługi obowiązuje 30-dniowe wypowiedzenie.

Dlaczego warto postawić na faktoring zakupowy w Faktorii?

To oferta dopasowująca się do Twoich indywidualnych potrzeb, a faktury opłacamy nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. Co więcej, około 95% z nich jest regulowanych nawet tego samego dnia.

Faktoring zakupowy to metoda finansowania, która ułatwia prowadzenie działalności oraz pozwala skuteczniej zarządzać płynnością finansową. Korzystając z elastycznej oferty Faktorii, możesz również efektywnie kształtować politykę zakupową firmy i wykorzystywać nadarzające się okazje zakupowe.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne korzyści zastosowania faktoringu zakupowego?

Faktoring zakupowy przynosi przedsiębiorcom wiele korzyści, w tym możliwość wydłużenia terminów płatności faktur zakupowych oraz uzyskania skont/rabatów za wcześniejszą płatność. Pozwala to na zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez elastyczne regulowanie terminów płatności oraz umożliwia wynegocjowanie korzystniejszych warunków cenowych za zakupy. Faktoring zakupowy zapewnia także terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców, co jest kluczowe dla utrzymania dobrych relacji biznesowych oraz uniknięcia wpisania na listę dłużników.

Czy faktoring zakupowy różni się od kredytu obrotowego?

Tak, faktoring zakupowy różni się od kredytu obrotowego. W przypadku faktoringu zakupowego to faktor dokonuje bezpośredniej zapłaty na rzecz wystawcy faktury (dostawcy), a przedsiębiorca spłaca tę kwotę faktorowi w późniejszym terminie zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Natomiast w przypadku kredytu obrotowego, bank przelewa środki bezpośrednio na konto przedsiębiorcy, który następnie samodzielnie reguluje swoje zobowiązania.

W jakich sytuacjach przedsiębiorcy powinni rozważyć wykorzystanie faktoringu zakupowego?

Faktoring zakupowy jest szczególnie przydatny dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z możliwości odroczenia płatności za zakupy lub uzyskać rabaty za szybką zapłatę, ale nie mają wystarczających środków finansowych, by dokonać zapłaty w krótkim terminie. Jest także korzystny dla firm rozwijających się, które potrzebują elastyczności w zarządzaniu płynnością finansową oraz tych, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez terminowe regulowanie zobowiązań i skorzystanie z okazji zakupowych.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.