Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Faktura VAT marża – co to jest?

Sprzedajesz towary z drugiej ręki, a może świadczysz usługi turystyczne? Czy wiesz, co zrobić by płacić niższy podatek VAT? Przeczytaj, jak naliczany jest podatek VAT, kto może skorzystać z systemu VAT marża oraz czym jest marża w świetle polskiego prawa podatkowego.

Jak działa system VAT marża?

Jako przedsiębiorca płacący podatek VAT wiesz, że jest on liczony od całej kwoty sprzedaży. W przypadku sprzedaży w systemie VAT marża podatek VAT jest liczony od kwoty marży, co oczywiście znacząco obniża kwotę podatku do zapłaty. Stawka podatku jest stała i wynosi 23%.

Należy pamiętać, że poza podstawowymi elementami zwykłej faktury tj. dane sprzedawcy i nabywcy, data wystawienia, nazwa towaru, liczba sprzedanych towarów, całkowita należna kwota, na fakturze z marżą musi znaleźć się właściwe oznaczenie, czyli dopisek „Procedura marży — rodzaj wykonanej usługi sprzedaży” np. „Procedura marży – towary używane” Zapis ten informuje, że ta faktura jest rozliczana w innej formie opodatkowania.

Faktura VAT marża nie zawiera natomiast: stawek podatku od wartości, ceny jednostkowej oraz wartości sprzedaży netto, podziału sprzedaży na poszczególne stawki podatku, niepodlegających i zwolnionych z podatku VAT.

Marża – definicja i wyliczenie podatku VAT

Czym jest marża? Zgodnie z art. 119 ust. 1 art.20 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług marża to kwota, która stanowi różnicę między ceną dla nabywcy a ceną nabycia przez przedsiębiorcę konkretnych towarów albo usług (czyli kwota prowizji, którą pobiera sprzedawca).

Jak policzyć stawkę VAT od marży? Bardzo prosto. Wystarczy marżę brutto podzielić przez 1,23. Uzyskana kwota to marża netto. Odejmując marżę netto od marży brutto, otrzymamy wynik, który stanowi wartość należnego urzędowi skarbowemu podatku VAT. Przykładowo.

Sklep kupił odzież używaną za 30 000 zł. Sprzedał ją innemu sklepowi za 40 000 zł wystawiając przy tej operacji fakturę z oznaczeniem „Procedura marży – towary używane”:

 • Marża brutto wynosi 10 000 zł.
 • Marża netto to 8 130,08 zł (10 000 zł podzielić przez 1,23).
 • Należny podatek VAT wynosi 1 869,92 zł (10 000 zł minus 8 130,08 zł).

Uwaga! Sprzedawca w momencie sprzedaży odprowadza podatek od naliczonej marży. Oznacza to, że nie może on odliczyć podatku VAT z faktur, które jedynie potwierdzają zakup towarów odsprzedawanych.

Kto może skorzystać z systemu VAT marża?

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduję, że z systemu sprzedaży VAT marża mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy:

 • dostarczają towary używane np. sklepy z używaną odzieżą albo z telefonami komórkowymi,
 • dostarczają działa sztuki np. galeria malarstwa,
 • dostarczają antyki i przedmioty kolekcjonerskie np. sprzedaż znaczków pocztowych,
 • świadczą usługi turystyczne np. sprzedaż wycieczek.

Podatnicy oferujący usługi turystyczne mogą skorzystać z systemu sprzedaży VAT marża, pod warunkiem, że:

 • mieszkają lub mają siedzibę w Polsce,
 • działają we własnym imieniu, na własny rachunek na rzecz nabywcy,
 • nabywają usługi od innych podmiotów dla korzyści turysty,
 • prowadzi ewidencję kwot wydatkowanych na nabycie usług.

Niestety system sprzedaży VAT marża ma również wady. Podatnik rozliczający marże nie ma prawa do odliczeń podatku naliczonego od towarów lub usług nabytych „dla bezpośredniej korzyści turysty”.

Podatnik ofertujący towary używane może wystawiać faktury VAT marża pod warunkiem, że oferowane przez niego przedmioty wpisują się w definicję takich towarów przewidzianą dla systemu VAT marża. Musza to być: „dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki, inne ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne”. Znaczenie ma także od kogo towar używany został kupiony. Zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, by skorzystać z VAT marża, towar należy kupić od:

 1. „osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej,
  • podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku:
  • przedmiotowo – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, lub
 2. podmiotowo ze względu na status dostawcy będącego drobnym przedsiębiorcą, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o VAT; podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana w procedurze marży,
 3. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT,
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej w procedurze marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach”.
Ważne informacje podatkowe o systemie VAT marża

Prowadzenie sprzedaży w procedurze VAT marża wykazuje się w deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13) w pozycji 19 i 20 oraz trzeba zaznaczyć okienko 63 albo 64 w części F „Informacje dodatkowe”.
Dane wykazane w pliku JPK-VAT musza być zgodne z deklaracją podatkową.
Warto jeszcze wiedzieć, że przychodem w tym wypadku jest marża netto, a kosztami uzyskania przychodów jest łączne wynagrodzenie zapłacone podmiotowi, od którego został kupiony towar albo usługa.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.