Jak działa faktoring? Najważniejsze regulacje prawne

Jak działa faktoring? Najważniejsze regulacje prawne

Obecnie na rynku usług finansowych dostępna jest bogata oferta produktów bankowych i pozabankowych, które pomagają przedsiębiorcom w walce z zatorami płatniczymi. Przed nawiązaniem współpracy z podmiotem zewnętrznym, warto jednak wcześniej przeanalizować obowiązujące w tej kwestii aspekty prawne. Dokładne zaznajomienie się z przysługującym stronom prawom i obowiązkom pozwala bowiem na obopólną ochronę interesów. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat zapisów regulujących usługę faktoringu.

Faktoring a regulacje prawne

Według polskich przepisów prawnych faktoring nie jest uznawany za czynność bankową. Oznacza to, że w literze polskiego prawa umowa faktoringowa jest umową nienazwaną. Instytucje faktoringowe zobowiązane są jednak do przestrzegania ogólnych zasad prawa cywilnego, w szczególności artykułu 509 Kodeksu Cywilnego. Artykuł ten reguluje kwestię swobody przelewu wierzytelności:

§1 Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Firmy faktoringowe, które działają na rynku międzynarodowym, muszą spełniać dodatkowo zapisy zawarte w konwencji ottawskiej. Jest to jedyny akt prawa międzynarodowego, bezpośrednio regulujący kwestie, związane z faktoringiem. Dokument ten definiuje usługę faktoringową jako umowę pomiędzy dwoma stronami, w ramach której faktorant przenosi na faktora wierzytelności powstałe wskutek świadectwa sprzedaży zawartego pomiędzy nim a jego klientem.

Konwencja ta określa również, że faktor musi świadczyć co najmniej dwie z poniższych usług:

– finansowanie faktoranta
– prowadzenie rozliczeń związanych z wierzytelnościami
– inkaso wierzytelności
– przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika

Kto może korzystać z usług faktoringowych?

Faktoring, porównując do tradycyjnych usług bankowych, stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którym zależy na szybkim pozyskaniu środków bez czasochłonnych formalności. W przypadku kredytów oferowanych przez placówki bankowe, cały proces uzyskiwania finansowania wiąże się najczęściej z koniecznością spełnienia szeregu niezbędnych kryteriów. Wnioskodawca powinien posiadać długi staż działalności, regularne wpływy na rachunek bankowy, dobre wyniki finansowe prowadzonej działalności oraz w większości wypadków zabezpieczenia majątkowe.

Z oferty naszej firmy skorzystać mogą z kolei zarówno firmy korporacyjne, jak i małe przedsiębiorstwa. Jedynym wymogiem wobec wnioskodawcy jest prowadzenie działalności od co najmniej 6 miesięcy. W przypadku faktoringu zakupów czas ten musi wynosić minimum rok.

Skorzystanie z oferowanych przez nas usług może nastąpić zarówno przy wsparciu naszych specjalistów, jak i poprzez system wnioskowania on-line. W takim wypadku warunkiem skorzystania z oferowanych przez nas usług jest założenie konta na stronie internetowej faktoria.pl. Użytkownik musi wypełnić wniosek, podając dane identyfikacyjne. Będą nimi numer identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko osoby wnioskującej oraz informacje teleadresowe. Niezbędnym krokiem jest wyrażenie zgód i oświadczeń dotyczących przetwarzania danych.

Zastanawiasz się nad skorzystaniem z usług Faktorii? Nasi eksperci czekają na Twój kontakt

Faktoria, jako spółka zależna w Grupie Kapitałowej Nest Bank, to sprawdzona firma faktoringowa, świadcząca swoje usługi na jasnych, w pełni zrozumiałych zasadach. Oferujemy szeroką gamę rozwiązań finansowych – od narzędzi do odraczania płatności na click po faktoring sprzedaży i zakupów. Skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest faktoring według polskiego prawa i na jakich zasadach działa?

Faktoring w polskim prawie nie jest uznawany za czynność bankową, a umowa faktoringowa jest umową nienazwaną. Oznacza to, że jest ona regulowana przez ogólne zasady prawa cywilnego, w tym artykuł 509 Kodeksu Cywilnego dotyczący swobody przelewu wierzytelności. W praktyce faktoring umożliwia przedsiębiorcom szybkie pozyskanie środków finansowych poprzez sprzedaż faktorowi krótkoterminowych należności z tytułu zrealizowanych usług lub sprzedanych towarów.

Jakie rodzaje usług musi oferować firma faktoringowa zgodnie z konwencją ottawską?

Zgodnie z konwencją ottawską, firma faktoringowa musi oferować co najmniej dwie z następujących usług: finansowanie faktoranta, prowadzenie rozliczeń związanych z wierzytelnościami, inkaso wierzytelności, oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika. Jest to istotne dla uznania umowy za faktoringową na arenie międzynarodowej.

Jakie są wymagania wobec przedsiębiorców chcących skorzystać z usług faktoringowych?

Aby skorzystać z usług faktoringowych w Faktorii, przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy (w przypadku faktoringu zakupów – minimum rok). Proces aplikacyjny można przeprowadzić online, a warunkiem jest założenie konta na stronie Faktorii i wypełnienie wniosku, podając dane identyfikacyjne i teleadresowe. Możliwość skorzystania z usług faktoringowych jest dostępna zarówno dla dużych firm korporacyjnych, jak i małych przedsiębiorstw.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.