Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Jak faktoring może pomóc przedsiębiorcom w czasach kryzysu?

Jak faktoring może pomóc przedsiębiorcom w czasach kryzysu

Zastanawiasz się, jak poradzić sobie z kryzysem w firmie? Szukasz wsparcia finansowego? Przeczytaj, jakie masz możliwości jeśli chodzi o fundusze europejskie dla firm z sektora MŚP. Dostępne są m.in. takie opcje, jak Program Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, czy też inne Programy Regionalne oferowane w poszczególnych województwach. Tego rodzaje dotacje to nie jedyny sposób na poradzenie sobie z kryzysem. Dobrym rozwiązaniem jest także korzystanie z faktoringu z przejęciem ryzyka, które stanowi długoterminowe zabezpieczenie, a nie jednorazową pomoc. Przeczytaj, jak zapewnić płynność finansową firmie w czasach kryzysu.

Fundusze Europejskie dla MŚP – najważniejsze informacje

Jak podaje Portal Funduszy Europejskich „przedsiębiorcy, obok samorządów, będą w latach 2014-2020 największymi beneficjentami funduszy unijnych”. Na największe wsparcie z Funduszy Unijnych mogą liczyć mikro i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Przedsiębiorcy Ci mogą skorzystać z bezzwrotnej dotacji m.in. z Programu Inteligentny Rozwój. Informacje o tym, jak skorzystać z tej dotacji są dostępne na stronie: https://www.poir.gov.pl/. Kolejnym popularnym programem jest Polska Wschodnia (https://www.polskawschodnia.gov.pl/) przeznaczony dla 5 województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Budżet tej dotacji wynosi aż 500 mln zł.

Jak informuje na swojej stronie POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój), „Na przedsiębiorców z pozostałych 11 regionów czekają 2 miliardy złotych z POIR. Wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw pochodzi z regionalnych programów operacyjnych i będzie udzielane przez instytucje zarządzające funduszami unijnymi w regionach. To kolejne co najmniej 500 milionów złotych”. Te bezzwrotne dotacje można przeznaczyć na bieżące potrzeby firmy, np. na opłacenie mediów, zakup towarów, ubezpieczenie działalności. Należy to zrobić w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania.

Z takiego wsparcia może skorzystać przedsiębiorca, „który 31 grudnia 2019 roku prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku”. Wnioski można składać od 1 czerwca do 31 lipca 2020r. Wszystkie informacje na ten temat dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy?fbclid=IwAR10rUNW-jFBmGWXQ-TxEmLrniCOkdy3DCYHVo6O5wsqp4n7sZ9pbrZlRAo.

Pandemia COVID-19 przyczyniła się także do pojawienia się Funduszowego Pakietu Antykryzysowego. W ramach tego rozwiązania przedsiębiorcy mogą skorzystać z:

  • dotacji obrotowych,
  • pożyczek płynnościowych udzielanych przez pośredników, którzy mają umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
  • dopłat do wynagrodzeń – udzielanych przez Powiatowe Urzędy Pracy,
  • grantów dla inwestujących w infrastrukturę B+R – wnioski przyjmuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • ułatwień w ramach udzielanego kredytu technologicznego.

Czy faktoring może pomóc firmie w czasach kryzysu?

Faktoring to rodzaj finansowania dla przedsiębiorców. Polega na opłacaniu przez instytucję faktoringową faktur z odroczonym terminem płatności, wystawionych i otrzymanych przez przedsiębiorcę. Środki przelewane są na konto firmowe, bez potrzeby czekania, aż kontrahent ureguluje należności wynikające z faktury poddanej faktoringowi. Faktoring to również:

  • zarządzanie rozliczeniami,
  • inkaso należności,
  • monitoring i windykacja kontrahentów,
  • przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Faktoring to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zapewnić płynność finansową swojej firmie.

Dla przedsiębiorców, którzy szukają długoterminowego zabezpieczenia, a nie jednorazowej pomocy, najlepszy będzie faktoring pełny (właściwy, bez regresu) z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W przypadku tej usługi faktor (firma świadcząca usługę faktoringu) bierze odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta. Jak to działa? Przedsiębiorca dostaje od faktora zaliczkę za fakturę w wysokości ok. 80-90% jej wartości. W sytuacji gdy Faktor nie otrzyma środków od kontrahenta przedsiębiorcy, to przedsiębiorca nie musi zwracać zaliczki i nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami, jeśli faktura jest bez regresu.

W przypadku faktury z regresem przedsiębiorca może zapłacić za finansowanie, a po około 6 miesiącach ubezpieczyciel wypłaca środki. Tego rodzaju transakcje ze względu na ryzyko są dodatkowo zabezpieczone tzw. ubezpieczeniem należności. W takiej sytuacji Faktor dostaje pieniądze od ubezpieczyciela lub zleca przeprowadzenie windykacji.

Choć faktoring pełny z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta to najdroższa forma faktoringu, to warto z niego skorzystać w dobie panującego kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie. To forma długoterminowego wsparcie, które sprawia, że przedsiębiorca nie martwi się, czy jego kontrahent zapłaci za fakturę.

Sprawdź, jak to działa! Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do potrzeb firmy.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest faktoring pełny i kiedy jest najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców?

Faktoring pełny, znany także jako faktoring bez regresu, to usługa finansowa, gdzie faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta przedsiębiorcy. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla firm, które rozpoczynają współpracę z nowymi partnerami biznesowymi i chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem braku zapłaty za dostarczone towary lub usługi. Faktoring pełny jest zalecany w sytuacjach niepewności finansowej, takich jak obecny kryzys wywołany pandemią, ponieważ zapewnia stabilność finansową i minimalizuje ryzyko utraty płynności.

Jak faktoring pełny może pomóc firmie w dobie kryzysu?

W czasie kryzysu, jakim jest pandemia COVID-19, faktoring pełny może być kluczowym narzędziem w utrzymaniu płynności finansowej firmy. Poprzez szybkie finansowanie faktur i przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, przedsiębiorstwa mogą mieć pewność otrzymania środków finansowych, niezależnie od sytuacji finansowej ich klientów. Jest to szczególnie ważne w przypadku opóźnień w płatnościach, które mogą wystąpić podczas kryzysu ekonomicznego. Faktoring pełny zapewnia firmom stabilność finansową, umożliwiając im skupienie się na bieżącej działalności i planowaniu przyszłości bez obaw o zatory płatnicze.

Czy korzystanie z faktoringu pełnego jest kosztowne i czy warto z niego korzystać w obecnej sytuacji?

Chociaż faktoring pełny jest często droższy niż tradycyjne formy faktoringu, korzyści płynące z tej usługi mogą znacznie przewyższać koszty. W obliczu kryzysu gospodarczego i niepewności płatności od kontrahentów, faktoring pełny zapewnia bezpieczeństwo finansowe i chroni przedsiębiorstwo przed stratami związanymi z niewypłacalnością klientów. Koszt usługi powinien być rozpatrywany w kontekście ochrony przed ryzykiem utraty płynności finansowej, co w obecnych czasach kryzysu może być kluczowe dla przetrwania i rozwoju firmy.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.