Jak księgować faktoring pełny w sprawozdaniu finansowym?

Jak księgować faktoring pełny w sprawozdaniu finansowym

Faktoring pełny to niezwykle popularna forma zewnętrznego finansowania, która w dużej mierze zabezpiecza przedsiębiorstwo przed ryzykiem utraty płynności finansowej, i umożliwia zoptymalizowane zarządzanie finansami firmy bez względu na długie terminy płatności faktur. W jaki sposób podejść do ujęcia faktoringu w sprawozdaniu finansowym?

Dla kogo jest faktoring pełny?

Niepewne czasy i ograniczone zaufanie do swoich kontrahentów sprawia, że wielu przedsiębiorców staje między młotem a kowadłem. Z jednej strony większa liczba zleceń i kontraktów potencjalnie wpłynie na wyższe przychody, a co za tym idzie zyski. Z drugiej jednak strony brak filtracji kontrahentów i podejmowanie współpracy z niesprawdzonymi kontrahentami biznesowymi może rodzić ryzyko problemów z późniejszym ściągnięciem należności.

Jeśli spośród setek transakcji trafimy na jednego czy dwóch kontrahentów ociągających się z płatnością, nie wpłynie to na naszą sytuację. Jeśli jednak większość partnerów reguluje należność w ostatnim dniu długiego okresu zapadalności faktury, może to wpłynąć negatywnie na płynność finansową naszej firmy.

Dla takich właśnie klientów została stworzona usługa faktoringu. Duża popularność zewnętrznego finansowania w postaci natychmiastowej płatności faktury przez faktora wyodrębniła kilka rodzajów faktoringu, z czego powszechnie stosuje się dwa z nich:

  • Faktoring niepełny
  • Faktoring pełny

Faktoring pełny polega na przyjęciu przez faktora pełnego ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Faktoring pełny, nazywany inaczej faktoringiem bez regresu opiera się na ubezpieczeniu należności przez samego faktora.

To idealna forma zewnętrznego finansowania dla wszystkich przedsiębiorców, którzy znają już swoich kontrahentów, współpracują z nimi na tyle długo, że nie istnieje możliwość niewypłacalności lub nierzetelnego podejścia do regulowania zobowiązań.

Jak księgować faktoring pełny w sprawozdaniu finansowym?

Księgowanie pełnego faktoringu może stanowić spory problem dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z faktoringiem i nie są do końca pewni, w jaki sposób ująć w księgach rachunkowych dodatkowy aspekt finansowania zewnętrznego.

Księgowanie faktoringu bez regresu uznawane jest zgodnie z ustawą o rachunkowości (art 42 ust.3) jako sprzedaż wierzytelności. Klient faktora przenosi zarówno prawo, jak i ryzyko niewypłacalności dłużnika na faktora. W takiej sytuacji wartość faktury należy wyksięgować z datą podpisania umowy faktoringu z konta “Pozostałe rozrachunki”. Natomiast środki uzyskane od faktora, będące istotą całej usługi, należy zaksięgować na konto przychodów finansowych.

Ewidencja księgowa usługi oraz kosztów faktoringu bez regresu

Warto pamiętać, że faktoring pełny, jak i niepełny wiąże się z pewnymi kosztami usługi. Zewnętrzne finansowanie dostarczane przez faktora jest transakcją dwustronną, w ramach której faktor otrzymuje od klienta prowizje za każdą skierowaną do firmy faktoringowej fakturę. Najczęściej prowizja ta wyrażona jest w formie procentowej wartości faktury, jednak istnieje również możliwość negocjowania prowizji tak, by przybrała ona wartość kwotową.

Opłaty pobrane przez faktora również wymagają odpowiedniego zaksięgowania. Mowa tutaj między innymi o wartości brutto całej opłaty, wartości netto, a także naliczonemu podatkowi od wartości dodanej.

Wartość brutto całej opłaty można zaksięgować z wykorzystaniem kont Rozliczenie zakupu (Wn) oraz Pozostałe Rachunki (24). W przypadku wartości netto kosztów usługi powinniśmy skorzystać z kont koszty finansowe (Wn) oraz Rozliczenie zakupu (Ma). W przypadku naliczonego VAT-u najłatwiejszym rozwiązaniem będzie wykonanie transakcji na kontach z wykorzystaniem kont VAT naliczony i jego rozliczenie (Wn) oraz Rozliczenie zakupu (Ma). Tak zaksięgowana usługa faktoringu i kosztów z nią związanych nie będzie budziła żadnych wątpliwości i niejasności.

Proces księgowanie faktoringu pełnego i niepełnego w walucie obcej

Nie ulega wątpliwości, że wiele podmiotów gospodarczych korzystających z usługi faktoringu często współpracuje z kontrahentami zagranicznymi, a co za tym idzie, rozlicza swoje faktury w walucie obcej. Podobnie, jak w przypadku każdej innego zdarzenia gospodarczego, tak również rozliczanie faktoringu pełnego i niepełnego powinno być zawsze zaksięgowane w polskiej walucie, czego podstawą są podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. W jaki więc sposób zapisywać operacje faktoringu pełnego i niepełnego?

Najlepszym rozwiązaniem jest wycena faktury z wykorzystaniem średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Taka kwota powinna być wyksięgowana z konta. Jak natomiast przewalutować przychód z tytułu środków finansowych otrzymanych przez faktora? W tym aspekcie warto zastosować kurs faktyczny dnia wykonania operacji.

Jak w przypadku każdej operacji walutowej, tak również w procesie księgowania faktoringu pełnego i niepełnego w walucie obcej możemy zanotować różnice kursowe, które należy uwzględnić w księgach rachunkowych za pośrednictwem jednej z dwóch powszechnie stosowanych metod:

  • metody podatkowej
  • metody bilansowej

Wybór metody powinien być zgodny z wcześniej przyjętymi zasadami rozliczania transakcji w walutach obcych.

Jakie są koszty faktoringu z przejęciem ryzyka?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, koszty faktoringu to opłata, jaką przedsiębiorca płaci w zamian za możliwość korzystania z zewnętrznego finansowania. Faktor dzięki natychmiastowym płatnościom pozwala, w bardzo szybkim czasie, uzyskać środki z faktury, a co za tym idzie, utrzymać optymalną płynność finansową.

Koszty faktoringu możemy podzielić na opłaty podstawowe, a także opłaty dodatkowe, które są pobierane w zależności od tego, jaki zakres usług wybierze klient.

Podstawowe koszty faktoringu to prowizja przygotowawcza, prowizja operacyjna, a także odsetki, które są naliczane od wartości udzielonego finansowania. A zatem całkowity koszt uzależniony jest między innymi od wartości faktury, jaką chcemy przekazać faktorowi, okresu zapadalności płatności, a także sytuacji finansowej samej firmy.

Oprócz kosztów podstawowych faktoringu możemy wyodrębnić także dodatkowe koszty, które obejmują między innymi przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Jest to cecha charakterystyczna faktoringu pełnego, a przeniesienie ryzyka wiąże się dla klienta z poniesieniem dodatkowej opłaty.

Czy warto skorzystać z faktoringu pełnego?

Faktoring pełny to relatywnie młoda forma zewnętrznego finansowania, która już od kilku lat zwiększa swoją popularność wśród tysięcy przedsiębiorstw. Doceniają ją szczególnie firmy aktywnie działające w branżach narażonych na ryzyko zatorów finansowych.

Faktoring pełny to idealne rozwiązanie dla tych przedsiębiorstw, które nie mogą pozwolić sobie na zbyt długie oczekiwanie na uregulowanie faktury, chociażby ze względu na wysokie koszty realizacji usługi i zakupu materiałów.

Dopóki kontrahent nie zapłaci nam na zrealizowaną transakcję, my nie możemy rozpocząć realizacji kolejnego zlecenia, a co za tym idzie, nasilają ryzyko utraty płynności finansowej. Faktoring minimalizuje takie sytuacje.

Dodatkowo faktoring pełny chroni nas przed sytuacją niewypłacalności lub upadłości kontrahenta. Jest to zatem idealne rozwiązanie dla firm, które dopiero rozpoczynają współpracę z nowymi partnerami biznesowymi.

Najczęściej zadawane pytania

Jak faktoring z przejęciem ryzyka wpływa na płynność finansową firmy?

Faktoring z przejęciem ryzyka znacząco poprawia płynność finansową firmy poprzez szybkie finansowanie nieprzeterminowanych wierzytelności. Dzięki temu przedsiębiorstwo szybko uzyskuje dostęp do środków z faktur, co umożliwia efektywne zarządzanie finansami, inwestowanie w rozwój i terminowe regulowanie zobowiązań. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy firma jest wypłacalna, ale boryka się z opóźnieniami w płatnościach od kontrahentów, faktoring zapewnia stały dopływ gotówki, minimalizując ryzyko zatorów płatniczych.

Czy korzystanie z faktoringu z przejęciem ryzyka ma wpływ na dyscyplinę płatniczą partnerów biznesowych?

Tak, korzystanie z faktoringu z przejęciem ryzyka może pozytywnie wpłynąć na dyscyplinę płatniczą partnerów biznesowych. Faktor, jako pośrednik, zajmuje się windykacją należności, co może skutkować bardziej terminowymi płatnościami od kontrahentów. Ponadto, profesjonalne podejście firmy faktoringowej do procesu windykacji może przyczynić się do zachowania dobrych relacji biznesowych, jednocześnie zapewniając terminowe płatności.

Jakie są korzyści płynące z elastycznego finansowania bieżącej działalności dzięki faktoringowi?

Elastyczne finansowanie bieżącej działalności dzięki faktoringowi umożliwia przedsiębiorstwom lepsze zarządzanie przepływami pieniężnymi, szczególnie w branżach sezonowych lub tych, które oferują długie terminy płatności. Dzięki szybkiemu dostępowi do gotówki z faktur, firmy mogą efektywnie planować wydatki, inwestować w rozwój i unikać problemów związanych z niedostatecznymi środkami na pokrycie bieżących kosztów operacyjnych. To z kolei przekłada się na stabilność finansową i możliwość wykorzystania szans rynkowych bez obaw o brak środków na inwestycje czy opłacenie zobowiązań.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.