Jak prowadzić podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów?

Jak prowadzić podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów

Ewidencja księgowa może być wykonana na kilka sposobów. Jednym z nich jest Księga Przychodów i Rozchodów, czyli KPiR. Znajdują się w niej informacje, dotyczące osiągniętych przez przedsiębiorcę przychodów oraz kosztów. Wszystkie te dane mają umożliwić ustalenie podstawy opodatkowania. Jak dokładnie wygląda Księga Przychodów i Rozchodów i w jaki sposób jest prowadzona?

Co daje księga przychodów i rozchodów?

Księga Przychodów i Rozchodów daje możliwość dokumentowania przychodów oraz wydatków, które poniesione zostały przez przedsiębiorstwo. Dzięki niej możliwe jest ustalenie wysokości dochodu do opodatkowania, wysokość podatku odprowadzonego oraz jego podstawę. Ułatwia rozliczanie się z urzędem skarbowym.

Księga przychodów i rozchodów – kto powinien ją prowadzić?

Do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) zobowiązane są osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki jawne, partnerskie i cywilne, stanowiące własność osoby fizycznej, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży są mniejsze lub równie wartości 2.000.000 euro. Księgę Przychodów i Rozchodów muszą prowadzić również właściciele gospodarstw rolnych, którzy prowadzą działalność gospodarcza, a przychód osiągnięty w danym roku podatkowym wynosi nie więcej, niż 10 tys. złotych. Zasady prowadzenia KPiR reguluje akt prawny – rozporządzenie Ministra Finansów odnośnie do prowadzenia księgi podatkowej przychodów i rozchodów.

Księga przychodów i rozchodów – dlaczego należy ją prowadzić?

Księga Przychodów i Rozchodów to wykaz przychodów i rozchodów. Podatnik ma obowiązek odnotować w niej zarówno sprzedaż, jak i koszty związane z uzyskaniem przychodu i prowadzoną działalnością. Księga ta stanowi podstawę do zdefiniowania zobowiązań podatkowych, w związku z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jest niezbędna do rozliczania się z urzędem skarbowym i na jej podstawie naliczana jest wysokość podatku dochodowego.

Księga Przychodów i Rozchodów jest potrzebna również samemu podatnikowi. Zawarte w niej informacje pozwalają na ocenę swojej działalności i stworzenia podsumowań, na podstawie których można wyciągnąć wnioski i zoptymalizować procesy.

Księga Przychodów i Rozchodów – informacja dla przedsiębiorcy i księgowego

Dzięki informacjom wpisywanym do Księgi Przychodów i Rozchodów można formułować zobowiązanie podatkowe, ale także wyciągać wnioski o metodyce prowadzenia działalności. Podsumowania miesięczne umożliwiają bowiem m.in. analizę kosztów oraz zmian wysokości przychodów.

Dzięki Księdze Przychodów i Rozchodów możliwe jest zestawienie różnych wartości, np. zakupu towarów czy wartość sprzedaży usług bądź towarów w danym przedziale czasowym. Dla przedsiębiorcy jest to niezwykle ważna informacja, która pozwala zidentyfikować niedociągnięcia w prowadzeniu firmy – zbyt niskie dochody lub braki w zamówieniach materiałów. Dzięki tym danym właściciel ma możliwość wprowadzić zmiany, które poprawią funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

W jakiej formie można prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Księgę przychodów i rozchodów prowadzić można zarówno w formie tradycyjnej – papierowej, jak i elektronicznej. Wersja elektroniczna KPiR musi jednak spełniać pewne wymagania. W przypadku, gdy prowadzona jest z wykorzystaniem programu dedykowanego, powinien on posiadać szczegółową instrukcję, możliwość wglądu do danych i ich edycji oraz zabezpieczenia ich na nośnikach dodatkowych.

Jak prawidłowo wypełniać księgę?

W Księdze Przychodów i Rozchodów znajduje się ok. 17 kolumn. Należy w nich zapisać:

 • liczby porządkowe,
 • datę księgowania wydatku – uzyskania przychodu lub poniesienia wydatku,
 • numer dowodu zakupu,
 • dane podmiotu gospodarczego, z którym zawarto transakcję,
 • rodzaj wydatku lub przychodu,
 • wartość sprzedaży towarów i usług,
 • pozostałe przychody,
 • kupno niezbędnych materiałów,
 • koszty uboczne poniesione podczas zakupu,
 • wynagrodzenia dla pracowników,
 • inne koszty, nieujęte w powyższych kolumnach,
 • zsumowane z innymi kosztami wypłaty dla pracowników,
 • koszty badawczo-rozwojowe firmy,
 • miejsce na wszelkie uwagi.

Księga przychodów i rozchodów — terminy

 • Księga przychodów i rozchodów powinna być założona z datą 1 stycznia, bądź dniem założenia działalności gospodarczej.
 • Złożenie korekty możliwe jest w ciągu 14 dni od rozpoczęcia procesu kontroli celno-skarbowej.
 • Księgę przychodów i rozchodów przechowywać trzeba przez 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się termin płatności rozliczanych na podstawie księgi podatków.

Przechowywanie księgi przychodów i rozchodów

Księgę Przychodów i Rozchodów należy przechowywać w miejscu, w którym prowadzona jest działalność, bądź tam, gdzie wskaże podatnik. Jeśli pieczę nad finansami firmy sprawuje zewnętrzne biuro rachunkowe, księga ta może być zlokalizowana w biurze lub w firmie – należy o tym powiadomić urząd skarbowy. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego księgę przychodów i rozchodów musi posiadać każdy z obiektów. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zakład prowadzi ewidencję sprzedaży – wówczas może być założona jedna księga.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są korzyści z prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów?

Księga Przychodów i Rozchodów umożliwia szczegółowe dokumentowanie przychodów i wydatków przedsiębiorstwa. Jest to niezbędne do ustalenia dochodu do opodatkowania, a także do precyzyjnego rozliczania się z urzędem skarbowym. Dzięki KPiR, przedsiębiorca może dokładnie monitorować finanse firmy, co pomaga w lepszej kontroli budżetu i podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów?

Do prowadzenia KPiR zobowiązane są osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki jawne, partnerskie i cywilne, które są własnością osób fizycznych i których przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają 2.000.000 euro. Obowiązek ten dotyczy również właścicieli gospodarstw rolnych, jeżeli ich przychód z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym nie przekracza 10.000 zł. Zasady prowadzenia KPiR określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Jakie są zasady prawidłowego wypełniania Księgi Przychodów i Rozchodów?

W KPiR należy odnotować m.in. przychody ze sprzedaży, koszty uzyskania przychodu oraz inne wydatki związane z prowadzoną działalnością. Księga zawiera około 17 kolumn, w których należy wpisywać między innymi datę, numer dowodu zakupu, dane kontrahenta, rodzaj i wartość transakcji. Ważne jest, aby wszystkie zapisy były dokładne i aktualne, a księga była prowadzona systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.