Kim jest faktor?

Kim jest faktor

Szukasz sposobu na zniwelowanie problemu z płynnością finansową w firmie? Z pomocą przyjdzie faktor, który zaproponuje usługę, zapobiegającą powstawaniu zatorów finansowych. Faktor, czyli wyspecjalizowana instytucja finansowa, która świadczy usługi faktoringu. Co to oznacza? Z tego artykułu dowiesz się, jakie są dwa rodzaje faktorów w Polsce oraz kim jest faktor. Myślisz o rozpoczęciu współpracy w ramach faktoringu? Dowiedz się, kto jest stroną w tej umowie i jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku tej usługi finansowej.

Faktor – kim jest i czym się zajmuje?

Faktoring to rodzaj usługi finansowej, która pozwala zamienić fakturę na gotówkę, zanim jeszcze kontrahent zapłaci. To także zarządzanie rozliczeniami, inkaso należności, przejęcie ryzyka niewypłacalności oraz monitoring i windykacja kontrahentów. Dzięki temu przedsiębiorca może skutecznie zapobiegać zadłużeniu i zatorom płatniczym w firmie. To spectrum usług, które sprawiają, że faktoring jest najlepszym remedium na płynność finansową firmy.

Jest to rozwiązanie nie tylko dla dużych firm. Mikroprzedsiębiorcy także z powodzeniem mogą korzystać z faktoringu. Umowa faktoringu zawierana jest między faktorem a faktorantem. Kontrahent nie jest stroną tej umowy.

  • Faktorant to przedsiębiorca, który w drodze cesji przekazuje faktorowi krótkoterminowe należności z tytułu zrealizowanych usług lub sprzedanych towarów.
  • Faktor to instytucja finansowa, która w ramach umowy faktoringu wypłaca faktorantowi (przedsiębiorcy) środki za usługę lub sprzedany towar w wysokości zgodnej z zapisami umowy. Faktor sam dochodzi spłaty należności od kontrahenta (odbiorcy faktoranta), wynikających z przekazanej faktury.

Faktor może także świadczyć inne usługi na rzecz przedsiębiorcy, np. przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta przedsiębiorcy, windykowanie przeterminowanych płatności albo monitorowanie tych płatności. Wszystko zależy od zakresu usług proponowanych przez faktora oraz zapisów zawartych w umowie faktoringu. W Polsce są dwa rodzaje faktorów. Są to podmioty działające w ramach konkretnego banku (marki bankowej) albo tzw. podmioty niezależne, czyli niezwiązane kapitałowo z bankiem.

Jak faktor może pomóc firmie?

Częstym problemem, z jakim borykają się przedsiębiorcy, jest windykowanie należności poprzez przypominanie kontrahentowi, że musi uregulować należności wynikające z wystawionej faktury – to tzw. windykacja miękka. Jeśli ten rodzaj windykacji nie przynosi rezultatów, to przedsiębiorca zmuszony jest do zastosowania windykacji twardej np. wpisanie dłużnika do bazy osób zadłużonych (ERIF, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, BIG Infomonitor) lub wszczęcie postępowania sądowego.

Faktor w ramach usługi faktoringu pomaga zapobiec wyżej wymienionym problemom, ponieważ sam podejmuje się dochodzenia spłaty należności od kontrahenta. Przedsiębiorca otrzymuje środki od razu i nie musi przejmować się tym, że jego kontrahenci spóźniają się z uregulowaniem faktury. Dzięki temu ma środki na wypłaty dla pracowników i uregulowanie bieżących wydatków. To bardzo duże ułatwienie dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą. Faktoring pozwala zaoszczędzić czas i nerwy związane z windykacją.

Uwaga! Przedsiębiorca umową faktoringu, czyli cesji, przekazuje faktorowi wszystkie prawa do należności wynikającej z faktury. Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie mógł np. ubiegać się o rekompensatę za opóźnienia płatności na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Rodzaje ryzyka podejmowane przez faktora?

Faktoring można podzielić według rodzaju cesji i przejęcia przez faktora ryzyka. W przypadku faktoringu niepełnego zadaniem faktora może być weryfikacja kontrahenta, jednak nie przejmuje on ryzyka niewypłacalności. To bardzo przydatna usługa proponowana przez faktora, ponieważ przedsiębiorca nie musi sam tracić czasu na sprawdzenie wypłacalności i rzetelności potencjalnego kontrahenta. Zajmuje się tym faktor, który dodatkowo może wspierać swojego klienta w dochodzeniu nieuregulowanych faktur. Taką właśnie usługę proponuje Faktoria.

Faktor przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta w przypadku usługi faktoringu pełnego. Oznacza to, że przedsiębiorca dostaje od faktora środki za fakturę i nie interesuje go już, czy kontrahent opłacił fakturę. To bardzo korzystny rodzaj finansowania.

Podstawa prawna faktoringu

Umowa faktoringowa to rodzaj umowy nienazwanej – jest ona sporządzona zgodnie z art. 3531 Kodeksu Cywilnego, czyli tzw. zasadą swobody umów. Oznacza to, że zapisy zawarte w umowie i stosunek prawny stron mogą być kształtowane dowolnie. Jednak należy pamiętać, że muszą one być zgodne z zasadami współżycia społecznego i obowiązującym prawem.

Zgodnie z prawem polskim umowa faktoringowa to:

  • Umowa mieszana – łączy czynności faktyczne i prawne. Głównym elementem jest przelew wierzytelności regulowany przez art. 509 i nast. Kodeksu Cywilnego i przez art. 535 i nast. Kodeksu Cywilnego. Kolejnym elementem jest świadczenie usługi przez faktora na podstawie art. 734 i nast. Kodeksu Cywilnego.
  • Umowa odpłatna – faktor wypłaca środki faktorantowi za fakturę.
  • Umowa wzajemna – czyli zgodnie z art. 487 § 2 Kodeksu Cywilnego dwustronnie zobowiązująca. Oznacza to, że świadczenia jednej strony umowy mają być odpowiednikiem (ekwiwalentem) świadczeń drugiej strony.

Oznacza to, że w przypadku usługi faktoringu najczęściej stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego związane z wykonywaniem zobowiązań i cesji wierzytelności.

Jak wybrać dobrego faktora? Przede wszystkim należy postawić na firmy, które mają doświadczenia, jak Faktoria. Dodatkowym atutem jest działanie w ramach rozpoznawalnej marki bankowej np. Nest Banku.

Najczęściej zadawane pytania

Czym dokładnie zajmuje się faktor i jakie korzyści płyną z korzystania z jego usług?

Faktor to instytucja finansowa, która oferuje usługi faktoringu. Jego głównym zadaniem jest wykupienie od przedsiębiorców (faktorantów) faktur z odroczonym terminem płatności, zapewniając im tym samym szybki dostęp do gotówki. Oprócz finansowania faktor oferuje także zarządzanie rozliczeniami, inkaso należności, monitoring i windykację kontrahentów, a także przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Korzystając z usług faktora, przedsiębiorca może skupić się na rozwijaniu swojej działalności, unikając problemów związanych z zatorami płatniczymi i windykacją należności.

Jakie są rodzaje ryzyka, które podejmuje faktor i jak wpływa to na usługi faktoringowe?

Faktor może podejmować różne rodzaje ryzyka w zależności od rodzaju umowy faktoringowej. W faktoringu niepełnym (z regresem) faktor zajmuje się weryfikacją kontrahentów i windykacją należności, ale nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Natomiast w faktoringu pełnym (bez regresu) faktor przejmuje na siebie całe ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta, co zapewnia przedsiębiorcy większe bezpieczeństwo finansowe i eliminuje obawy o brak zapłaty za sprzedane towary czy usługi.

Jakie aspekty należy wziąć pod uwagę przy wyborze faktora?

Przy wyborze odpowiedniego faktora kluczowe jest zwrócenie uwagi na doświadczenie i renomę instytucji finansowej. Ważne jest, aby faktor był znany z solidności i miał pozytywne opinie wśród klientów. Dodatkowym atutem może być współpraca z rozpoznawalnymi markami bankowymi. Ponadto, warto sprawdzić zakres oferowanych usług oraz warunki umowy faktoringowej, aby upewnić się, że będą one odpowiadać specyfice i potrzebom własnej działalności gospodarczej.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.