Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość

Klasyfikacja i rodzaje przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa, czyli wszystkie jednostki gospodarcze, które dostarczają dobra fizyczne lub usługi, a ich celem jest przynoszenie zysku oraz zaspokajanie potrzeb konsumentów, klasyfikujemy ze względu na różne kryteria. Dowiedz się, jakie wyróżniamy rodzaje przedsiębiorstw i jak je klasyfikujemy.

Dlaczego klasyfikujemy przedsiębiorstwa?

Poszczególne rodzaje przedsiębiorstw muszą dostosowywać się do innych regulacji prawnych w różnych sektorach działalności. Dotyczy to również regulacji w zakresie odpowiednich licencji i pozwoleń, pozyskiwania funduszy państwowych i unijnych, których celem jest dofinansowanie i wsparcie rozwoju przedsiębiorstw czy wreszcie możliwych sposobów zarządzania przedsiębiorstwem.

Klasyfikacja przedsiębiorstw ze względu na wielkość

Mówiąc o wielkości przedsiębiorstwa, mamy na myśli liczbę zatrudnionych osób, roczny obrót oraz sumy aktywów bilansu. Jako że liczba zatrudnionych osób może się zmieniać, niekiedy nawet dynamicznie, zatrudnienie określa się średniorocznie w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych. Pod tym względem wyróżnia się następujące rodzaje przedsiębiorstw:

  • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniają do 9 pracowników, osiągają roczny obrót nieprzekraczający 2 milionów euro lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych nie przekroczyły równowartości tej kwoty;
  • małe przedsiębiorstwa – zatrudniają od 10 do 49 pracowników, a roczny obrót lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych nie przekraczają równowartości 10 milionów euro;
  • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniają od 50 do 249 pracowników, natomiast roczne obroty nie przekraczają równowartości 50 milionów euro, sumy aktywów bilansu na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych nie mogą przekroczyć równowartości 43 milionów euro;
  • duże przedsiębiorstwa – pozostałe przedsiębiorstwa, które przekraczają limity dla wyżej wymienionych firm.

Klasyfikacja przedsiębiorstw ze względu na formę własności

W tych kryteriach możemy powiedzieć o ogólnym podziale na przedsiębiorstwa sektora prywatnego oraz publicznego. Jednakże w obydwu sektorach możemy wymieniać kolejne rodzaje przedsiębiorstw, z których każdy będzie charakteryzował się inną formą własności.

Prywatny sektor przedsiębiorstw

Wśród przedsiębiorstw prywatnych możemy wyróżnić przedsiębiorstwa, których właścicielami są osoby fizyczne, spółki oraz spółdzielnie.

Przedsiębiorstwa indywidualne, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze, są zobowiązane do prowadzenia swojej działalności zgodnie z przepisami przewidzianymi w ustawie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie mają obowiązku zatrudniać innych pracowników.

Spółki

Spółki są podmiotami gospodarczymi, które działają na mocy warunków określonych w umowie, zawartej przez ich właścicieli, tj. wspólników, którzy zobowiązują się do prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki dysponują majątkami, w których wyróżnia się fundusze z wkładów, fundusze udziałowe czy fundusze zasobowe.

  • Spółki cywilne – to przedsiębiorstwa, których funkcjonowanie jest oparte o umowę zawartą pomiędzy osobami fizycznymi.
  • Spółki osobowe – ten rodzaj spółek nie posiada osobowości prawnej, a jedynie przyznane są im niektóre cechy osobowości prawnej, dzięki którym mogą brać udział w obrocie. Do spółek osobowych zaliczają się spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne.
  • Spółki kapitałowe – spółki, które posiadają pełną osobowość prawną, przysługują im wynikające z niej prawa oraz obowiązki. Należą do nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz handlowe.

Spółdzielnie

Spółdzielnie są dobrowolnymi zrzeszeniami, które prowadzą działalność gospodarczą w interesie swoich członków. Wyróżniamy spółdzielnie użytkowników, których bardzo popularnym przykładem są spółdzielnie mieszkaniowe, a także spółdzielnie wytwórców, np. spółdzielnie rolnicze czy przemysłowe.

Publiczny sektor przedsiębiorstw

W sektorze publicznym mówimy o przedsiębiorstwach, które mogą należeć do Skarbu Państwa, być własnością komunalną lub własnością mieszaną. Wśród nich występują przedsiębiorstwa, które funkcjonują na zasadach ogólnych i podlegają różnym resortom. Innym przykładem przedsiębiorstw w sektorze publicznym są firmy, które nie podlegają przepisom ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej, ale na ich potrzeby tworzy się ustawy regulujące ich funkcjonowanie. Klarownym przykładem takiego przedsiębiorstwa jest Poczta Polska.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.