Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość

Koszty pracodawcy – jakie koszty ponosi pracodawca?

Ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika? Ponosi go pracodawca, a jego wysokość zależy od rodzaju umowy, jaką zaproponuje przyszłemu pracownikowi. Najpopularniejsze formy zatrudnienia to umowa o pracę, umowa o dzieło i umowa zlecenie. Jesteś przedsiębiorcą lub planujesz założyć własną firmę? Przeczytaj jakie są koszty pracodawcy, zatrudniając pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę w 2020 roku.

Umowa o pracę – jakie koszty ponosi pracodawca?

W przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, kosztami całkowitymi firmy są:

 • wynagrodzenia brutto – przedsiębiorca zatrudniający pracownika poza wynagrodzeniem brutto ponosi dodatkowy koszt wynoszący około 20% wynagrodzenia brutto.
 • składki ZUS obciążające pracodawcę.

Zgodnie z polskim prawem składki ZUS potrącane są z wynagrodzenia zatrudnionego pracownika oraz z kieszeni przedsiębiorcy. Oznacza to, że pracodawca finansuje tylko część składek.

Ile one wynoszą w 2020 roku?

 • Składki pokrywane przez pracownika:
  1. Składka emerytalna: 9,76%
  2. Składka rentowa: 1,50%
  3. Składka chorobowa: 2,45%
  4. Składka zdrowotna: 9,00%
 • Składki pokrywane przez pracodawcę:
  1. Emerytalna: 9,76%
  2. Rentowa: 6,50%
  3. Ubezpieczenie wypadkowe: 1,67% (stopa procentowa jest różna – zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej).
  4. FP i FS (Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy): 2,45%
  5. FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych): 0,10%

Jak informuje na swojej stronie ZUS: „Składki na Fundusz Solidarnościowy obliczasz łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazujesz w kwocie łącznej w powyższej deklaracji. Składki na FP, FS i FGŚP zobowiązany jesteś opłacać co miesiąc, w tym samym terminie, jaki obowiązuje Cię w odniesieniu do składek na ubezpieczenia społeczne”. Warto jeszcze wiedzieć, że przedsiębiorca nie zawsze jest zobligowany do płacenia składek FP i FGŚP.

Kolejny ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość ponoszonych przez pracodawcę kosztów jest wynagrodzenie minimalne. W 2020 roku wynosi ono 2600 złotych brutto (to więcej o 350 zł niż w 2019 r.). Oznacza to, że w stosunku do poprzednich lat, przedsiębiorca musi zapłacić więcej pracownikowi, zatrudniając go na umowę o pracę – pracownik nie może otrzymać mniej, niż wynosi wynagrodzenie minimalne. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracownika w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę i płaci mu wynagrodzenie minimalne, to w 2020 roku poniesie następujące całkowite koszty zatrudnienia:

 • 2600 zł – wynagrodzenie brutto,
 • 2600 x 9,76% = 253,76 zł (emerytalna),
 • 2600 x 6,50% = 169 zł (rentowa),
 • 2600 x 1,67% = 43,42 zł (wypadkowe),
 • 2600 x 2,45% = 63,70 zł (FP),
 • 2600 x 0,10% = 2,60 zł

Oznacza to, że przedsiębiorca na składki wyda 532,48 złotych i 2600 złotych na wynagrodzenie, a więc jego całkowity koszt pracodawcy to 3 132,48 złotych.

Koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenie

Przedsiębiorca, zatrudniając pracownika w oparciu o umowę zlecenie, musi zapłacić mu nie mniej, niż minimalna stawka godzinowa. W 2020 roku stawka ta wynosi 17 złotych brutto za przepracowaną godzinę. Pozostałe koszty, jakie ponosi pracodawca, zależą od profilu zatrudnianego pracownika:

 1. Jeśli zaproponowana umowa jest jedynym źródłem utrzymania (zatrudnienia), to pracodawca płaci wynagrodzenie brutto plus składki ZUS finansowane przez zleceniobiorcę (ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP).
 2. Jeśli zaproponowana umowa stanowi jedynie dodatek do wynagrodzenia, bo pracownik zatrudniony jest w innej firmie, a jego wynagrodzenie wynosi przynajmniej 2600 złotych brutto (wynagrodzenie minimalne). W taki przypadku jedynymi kosztami pracodawcy jest wynagrodzenie brutto dla pracownika.
 3. Jeśli zatrudniany pracownik na status studenta i nie skoczył 26 lat, całkowity koszt zatrudnia stanowi wynagrodzenie brutto.
Ile kosztuje zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło?

Umowa o dzieło jest bardzo często wybierana przez polskich pracodawców. Wynika to z tego, że jedyne koszty pracodawcy, jakie ponowi przedsiębiorca zatrudniający w oparciu o tę umowę, to wynagrodzenie brutto zatrudnianego pracownika. Oznacza to, że pracodawca nie musi płacić żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak informuje ZUS: „Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje tylko w przypadku, gdy umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy”.

Co zrobić, by zapewnić sobie płynność finansową w firmie?

Prowadzisz legalną działalność gospodarczą i zastanawiasz się, jak poprawić płynność finansową firmy? Rozwiązaniem jest faktoring. To rodzaj usługi finansowej, która oferuje:

 • zamianę faktury na gotówkę, zanim kontrahent za nią zapłaci,
 • zarządzanie rozliczeniami,
 • inkaso należności,
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta,
 • monitoring i windykację kontrahentów.

Faktoring pozwala przedsiębiorcy skutecznie zapobiegać zadłużeniom i zatorom płatniczym w firmie. Ta usługa to najlepszy sposób za zachowanie płynności finansowej firmy.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.