Finanse
Księgowość

Koszty pracodawcy – jakie koszty ponosi pracodawca?

Koszty pracodawcy – jakie koszty ponosi pracodawca

Ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika? Ponosi go pracodawca, a jego wysokość zależy od rodzaju umowy, jaką zaproponuje przyszłemu pracownikowi. Najpopularniejsze formy zatrudnienia to umowa o pracę, umowa o dzieło i umowa zlecenie. Jesteś przedsiębiorcą lub planujesz założyć własną firmę? Przeczytaj jakie są koszty pracodawcy, zatrudniając pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę w 2020 roku.

Umowa o pracę – jakie koszty ponosi pracodawca?

W przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, kosztami całkowitymi firmy są:

 • wynagrodzenia brutto – przedsiębiorca zatrudniający pracownika poza wynagrodzeniem brutto ponosi dodatkowy koszt wynoszący około 20% wynagrodzenia brutto.
 • składki ZUS obciążające pracodawcę.

Zgodnie z polskim prawem składki ZUS potrącane są z wynagrodzenia zatrudnionego pracownika oraz z kieszeni przedsiębiorcy. Oznacza to, że pracodawca finansuje tylko część składek.

Ile one wynoszą w 2020 roku?

 • Składki pokrywane przez pracownika:
  1. Składka emerytalna: 9,76%
  2. Składka rentowa: 1,50%
  3. Składka chorobowa: 2,45%
  4. Składka zdrowotna: 9,00%
 • Składki pokrywane przez pracodawcę:
  1. Emerytalna: 9,76%
  2. Rentowa: 6,50%
  3. Ubezpieczenie wypadkowe: 1,67% (stopa procentowa jest różna – zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej).
  4. FP i FS (Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy): 2,45%
  5. FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych): 0,10%

Jak informuje na swojej stronie ZUS: „Składki na Fundusz Solidarnościowy obliczasz łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazujesz w kwocie łącznej w powyższej deklaracji. Składki na FP, FS i FGŚP zobowiązany jesteś opłacać co miesiąc, w tym samym terminie, jaki obowiązuje Cię w odniesieniu do składek na ubezpieczenia społeczne”. Warto jeszcze wiedzieć, że przedsiębiorca nie zawsze jest zobligowany do płacenia składek FP i FGŚP.

Kolejny ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość ponoszonych przez pracodawcę kosztów jest wynagrodzenie minimalne. W 2020 roku wynosi ono 2600 złotych brutto (to więcej o 350 zł niż w 2019 r.). Oznacza to, że w stosunku do poprzednich lat, przedsiębiorca musi zapłacić więcej pracownikowi, zatrudniając go na umowę o pracę – pracownik nie może otrzymać mniej, niż wynosi wynagrodzenie minimalne. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracownika w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę i płaci mu wynagrodzenie minimalne, to w 2020 roku poniesie następujące całkowite koszty zatrudnienia:

 • 2600 zł – wynagrodzenie brutto,
 • 2600 x 9,76% = 253,76 zł (emerytalna),
 • 2600 x 6,50% = 169 zł (rentowa),
 • 2600 x 1,67% = 43,42 zł (wypadkowe),
 • 2600 x 2,45% = 63,70 zł (FP),
 • 2600 x 0,10% = 2,60 zł

Oznacza to, że przedsiębiorca na składki wyda 532,48 złotych i 2600 złotych na wynagrodzenie, a więc jego całkowity koszt pracodawcy to 3 132,48 złotych.

Koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenie

Przedsiębiorca, zatrudniając pracownika w oparciu o umowę zlecenie, musi zapłacić mu nie mniej, niż minimalna stawka godzinowa. W 2020 roku stawka ta wynosi 17 złotych brutto za przepracowaną godzinę. Pozostałe koszty, jakie ponosi pracodawca, zależą od profilu zatrudnianego pracownika:

 1. Jeśli zaproponowana umowa jest jedynym źródłem utrzymania (zatrudnienia), to pracodawca płaci wynagrodzenie brutto plus składki ZUS finansowane przez zleceniobiorcę (ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP).
 2. Jeśli zaproponowana umowa stanowi jedynie dodatek do wynagrodzenia, bo pracownik zatrudniony jest w innej firmie, a jego wynagrodzenie wynosi przynajmniej 2600 złotych brutto (wynagrodzenie minimalne). W taki przypadku jedynymi kosztami pracodawcy jest wynagrodzenie brutto dla pracownika.
 3. Jeśli zatrudniany pracownik na status studenta i nie skoczył 26 lat, całkowity koszt zatrudnia stanowi wynagrodzenie brutto.

Ile kosztuje zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło?

Umowa o dzieło jest bardzo często wybierana przez polskich pracodawców. Wynika to z tego, że jedyne koszty pracodawcy, jakie ponowi przedsiębiorca zatrudniający na podstawie tę umowę, to wynagrodzenie brutto zatrudnianego pracownika. Oznacza to, że pracodawca nie musi płacić żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak informuje ZUS: „Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje tylko w przypadku, gdy umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy”.

Co zrobić, by zapewnić sobie płynność finansową w firmie?

Prowadzisz legalną działalność gospodarczą i zastanawiasz się, jak poprawić płynność finansową firmy? Rozwiązaniem jest faktoring. To rodzaj usługi finansowej, która oferuje:

 • zamianę faktury na gotówkę, zanim kontrahent za nią zapłaci,
 • zarządzanie rozliczeniami,
 • inkaso należności,
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta,
 • monitoring i windykację kontrahentów.

Faktoring pozwala przedsiębiorcy skutecznie zapobiegać zadłużeniom i zatorom płatniczym w firmie. Ta usługa to najlepszy sposób za zachowanie płynności finansowej firmy.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.