Kredyt kupiecki a faktoring

Kredyt kupiecki a faktoring

Sprzedaż towarów i usług z odroczoną zapłatą to coraz częstsza praktyka w obrocie gospodarczym. To nic innego jak kredyt kupiecki udzielany kupującemu, po którego upływie następuje zapłata za dostawę. Skonto i faktoring to dwa popularne sposoby przyspieszania zapłaty za faktury z odroczonym terminem płatności. Na czym polega ich działanie? Jakie są ich zalety? Które rozwiązanie jest lepsze? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w artykule.

Czym jest kredyt kupiecki?

Kredyt kupiecki to ustalenie pomiędzy dwoma przedsiębiorcami polegające na tym, że jeden z nich sprzedaje drugiemu towar lub usługę z odroczoną datą płatności. Oznacza to w praktyce, że dostawca towaru pozwala kupującemu przedsiębiorcy na zapłacenie za otrzymany towar w późniejszym terminie.

Jest to sposób finansowania kupującego przez sprzedającego, który wymaga minimum formalności, a konieczne jest jedynie pisemne spisanie warunków porozumienia, w formie umowy pomiędzy sprzedawcą a kupującym.

Mechanizm kredytu kupieckiego jest bardzo często stosowany w handlu pomiędzy firmami, które współpracują ze sobą od dłuższego czasu i mają do siebie wzajemne zaufanie. A jego warunki (długość odroczenia) stały się bardzo ważnym parametrem negocjacyjnym w relacjach handlowych.

Limit kupiecki

Wyjaśniając, co to jest kredyt kupiecki, warto również poruszyć kwestię limitu kupieckiego. To maksymalna kwota kredytu jaką sprzedający chce/może udzielić konkretnemu nabywcy. Na wysokość limitu kupieckiego wpływ ma:

  • Dotychczasowa współpraca obu przedsiębiorców

Wyższy limit uzyska kupujący, który od lat współpracuje ze sprzedającym i nigdy nie miał problemów z regulowaniem swoich zobowiązań. Oznacza to również, że przyznany limit kupiecki może rosnąć wraz z kolejnymi udanymi i terminowo opłacanymi transakcjami handlowymi;

  • Możliwości ubezpieczenia danej kwoty

Sprzedawcy w wielu przypadkach wykupują polisy, które zabezpieczają ich na wypadek nieotrzymania należności z kredytu kupieckiego. W takim przypadku maksymalny limit kredytu kupieckiego nie może przewyższać sumy ubezpieczenia tego ryzyka, zabezpieczenie nie miałoby wtedy większego sensu.

Koszt kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki, który daje sprzedający swojemu odbiorcy, jest tylko pozornie darmowy dla obydwu stron. Najbardziej „darmowy” jest rzeczywiście dla kupującego. Nabywca może kredytować się na koszt dostawcy od momentu wykonania dostawy do upłynięcia terminu płatności faktury. Jednak bardzo często, taka możliwość jest wyceniona wcześniej w marży sprzedającego. Sprzedający bowiem udziela tego „kredytu”, niby nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów, ale – należy pamiętać, że brak zapłaty w momencie dostawy to brak możliwości dysponowania tymi środkami w tym terminie, który wyraża się po prostu kosztem utraconych korzyści.

Dlatego też sprzedający – decydując się na współpracę w schemacie odroczonej zapłaty – bardzo często szuka możliwości, narzędzi, które pozwolą mu „przyspieszyć” zapłatę za wystawione już faktury sprzedażowe. Do najbardziej popularnych rozwiązań należą dwa: skonto oraz faktoring.

Obydwa – oczywiście – wiążą się z pewnym kosztem, który musi dodatkowo zapłacić sprzedający, żeby móc już dzisiaj dysponować środkami pieniężnymi i nie czekać wiele tygodni na zapłatę. Koszt ten bez względu na wybrane rozwiązanie, warto jednak ponieść, ponieważ najczęściej jest on dużo mniejszy niż koszt utraconych korzyści, które można byłoby zrealizować, posiadając takie środki w czasie oczekiwania na ich spływ w uzgodnionym terminie.

Skonto to najprostszy mechanizm przyspieszania zapłaty za dostawy. Jest to nic innego jak uzgodniony rabat udzielany kupującemu, który zdecyduje się uregulować należność natychmiast po otrzymaniu towaru. Najlepiej tę sytuację zobrazuje poniższy przykład:

Przedsiębiorca udziela kredytu kupieckiego o wartości 5 000 zł na okres 30 dni. Umowa stanowi jednak, że w przypadku spłaty należności w ciągu 7 dni (a nie 30), wymagana kwota to 4 850 zł. Skonto wynosi więc 150 zł (czyli stanowi 3% pierwotnej wartości zamówienia).

Odnosząc się do powyższego przykładu, koszt przyspieszenia płatności w ramach kredytu kupieckiego wynosi 150 zł i jest jednoznaczny z rabatem udzielonym kupującemu, który jest w stanie szybciej spłacić należność.

Skonto, jego wady i zalety

Skonto, jak wszystko, ma zarówno wady, jak i zalety.

Do tych pierwszych zalicza się minimum formalności, ponieważ wystarczy, że obaj przedsiębiorcy na piśmie określą warunki tego typu transakcji, tzn. ile zyska kupujący za wcześniejszą płatność do sprzedającego. Dla sprzedającego jest to forma finansowania, która nie wymaga żadnej weryfikacji kredytowej – sam daję kredyt kupiecki kupującemu i sam go przyspieszam, ustalając warunki z kupującym.

A wady skonta?

Podstawowym problemem tego rozwiązania jest to, że sprzedający dostanie płatność szybciej, jeżeli kupujący uzna, że chce skorzystać z tej propozycji, bo mu się ona opłaca. Wtedy i tylko wtedy. Sprzedający jest „zdany na łaskę” kupującego. Jeżeli ten nie wykorzysta z opcji wcześniejszej płatności, dostawca nie poprawi sobie sytuacji płynnościowej.

Działanie w ramach mechanizmu kredytu kupieckiego obsługiwanego skontem to także ograniczenia związane wysokością samego limitu kupieckiego. Sprzedający udziela kredytu kupującemu (oferując przy tym skonto) do kwoty, na którą go stać w danym momencie, bez względu na to, że – być może – potencjalna skala współpracy mogłaby być dużo większa. I to w świetle oczekiwań zarówno sprzedającego, jak i kupującego.

Kolejnym minusem jest konieczność weryfikacji kontrahenta, który ubiega się o przyznanie kredytu kupieckiego. Prawo nie reguluje tego obowiązku, ale jest to dobra praktyka, która pozwala zabezpieczyć interesy sprzedawcy. Stosownej weryfikacji można dokonać np. w Krajowy Rejestrze Długów.

Faktoring pełny jako alternatywa dla kredytu kupieckiego

Przedsiębiorcy, którzy udzielają kredytu kupieckiego, przejmują na siebie ryzyko nieterminowej spłaty za wystawioną fakturę lub jej całkowitego braku. Z drugiej jednak strony nieudzielenie kredytu kupieckiego może wiązać się z odpływem części kontrahentów, którzy uzyskają tego typu finansowanie u konkurencji.

Rozwiązaniem, które pozwala pogodzić obie kwestie, jest faktoring. Chodzi w tym przypadku o faktoring pełny, w którym firma faktoringowa (faktor) przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta, którego faktury są przedmiotem umowy. Dzięki temu sprzedawca błyskawicznie uzyskuje należną gotówkę wypłacaną przez faktora, którą może dalej obracać. Nabywca towarów spłaca natomiast swoją należność firmie faktoringowej. Spłaca ją w oryginalnym terminie płatności i nie musi rozważać opcji, czy zapłacić fakturę wcześniej, która – w skoncie – warunkowała sytuację sprzedającego. Faktoring pozwala uniezależnić się od decyzji kupującego, a koszt faktoringu jest dla sprzedającego – z reguły – mniejszy niż koszt skonta.

Faktoring pełny, czyli bez regresu to usługa, która polecana jest przedsiębiorstwom dokonującym częstych transakcji z nowymi kontrahentami i obawiając się, że mogą mieć oni problemy z płatnościami.

Zaleca się również korzystanie z niej firmom, które potrzebują gotówki do dalszej działalności, ale jednocześnie chcą udzielić kredytu kupieckiego, licząc na stałą współpracę z danym podmiotem. Podpisując umowę faktoringu, gotówkę za wystawione faktury otrzymują od ręki, a jednocześnie pozbywają się ryzyka nieotrzymania za nie zapłaty, co minimalizuje utratę płynności finansowej.

Zalety faktoringu

Różnica między faktoringiem a skontem daje się zauważyć na pierwszy rzut oka. Faktoring w tym porównaniu daje wiele przewag, do których należą:

  • Weryfikacja kontrahenta

Firma faktoringowa (faktor) sprawdza wiarygodność finansową każdego odbiorcy, który ma zostać objęty faktoringiem. Dzięki temu przedsiębiorca ma możliwość współpracy jedynie z uczciwymi podmiotami.

  • Całkowite ryzyko po stronie firmy faktoringowej

W faktoringu pełnym to faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu.

  • Minimum formalności

Faktoring pełny to usługa, z której można skorzystać w szybki i wygodny sposób.

  • Pieniądze od ręki

Przedsiębiorca korzystający z faktoringu otrzymuje pieniądze wynikające z wystawionej faktury od razu. Nie musi czekać na jej opłacenie przez kontrahenta.

  • Zabezpieczenie przed utratą płynności finansowej

Przekazanie ryzyka niewypłacalności kontrahenta faktorowi pozwala zabezpieczyć się przed utratą płynności finansowej, która z reguły wynika z zamrożenia gotówki w opóźniających się spłatach należności za faktury.

Podsumowanie

Możliwość skorzystania z kredytu kupieckiego to rozwiązanie, którego często oczekują kontrahenci. Można je jednak zastąpić faktoringiem pełnym, który dla nabywcy jest tak samo atrakcyjny. Dla sprzedawcy jest jednak o wiele bezpieczniejszy oraz pozwala błyskawicznie uzyskać należne środki z danej faktury. W tej sytuacji ryzyko braku lub nieterminowego opłacenia faktury przejmuje na siebie faktor.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne różnice między kredytem kupieckim a faktoringiem?

Główna różnica między kredytem kupieckim a faktoringiem polega na sposobie finansowania i zarządzania ryzykiem. W przypadku kredytu kupieckiego, sprzedający udziela kupującemu odroczenia płatności, biorąc na siebie ryzyko nieterminowej zapłaty. Natomiast w faktoringu, firma faktoringowa (faktor) przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta i zapewnia sprzedającemu natychmiastową płatność za sprzedaż towarów czy usług. Kredyt kupiecki często wiąże się z ryzykiem utraty płynności finansowej, podczas gdy faktoring zapewnia szybką płynność oraz zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców.

Dlaczego przedsiębiorcy powinni rozważyć korzystanie z faktoringu zamiast kredytu kupieckiego?

Przedsiębiorcy powinni rozważyć faktoring jako alternatywę dla kredytu kupieckiego, ponieważ zapewnia on większe bezpieczeństwo finansowe. Faktoring eliminuje ryzyko związane z opóźnieniami w płatnościach od odbiorców, zapewniając natychmiastową płynność finansową. Dodatkowo, proces weryfikacji wiarygodności finansowej odbiorców jest prowadzony przez firmę faktoringową, co zmniejsza ryzyko niewypłacalności. Faktoring może również oferować dodatkowe korzyści, takie jak zarządzanie należnościami i wsparcie w procesie windykacji.

Jakie są korzyści z zastosowania faktoringu pełnego w porównaniu do kredytu kupieckiego?

Faktoring pełny oferuje szereg korzyści w porównaniu do kredytu kupieckiego. Przede wszystkim, przedsiębiorca otrzymuje natychmiastową płatność za swoje faktury, co poprawia płynność finansową i pozwala na szybsze reinwestowanie środków w rozwój firmy. Ponadto, firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorców, co zmniejsza obciążenie i ryzyko dla sprzedającego. Faktoring pełny zapewnia również usługi zarządzania należnościami i pomocy w windykacji, co może odciążyć dział administracyjny przedsiębiorstwa. Dodatkowo, korzystając z faktoringu, przedsiębiorca może unikać kosztów związanych z utratą korzyści ze względu na opóźnienia w płatnościach oraz zwiększać swoją zdolność do negocjowania lepszych warunków z dostawcami, mając pewność szybkiej płynności finansowej.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.