Finanse
Księgowość

Kwota wolna od podatku 2020

Kto musi być czynnym podatnikiem VAT

Z tego artykułu dowiesz się, ile wynosi kwota wolna od podatku w 2020 roku, jak ją obliczyć, co to jest dochód i kwota obniżająca podatek i czy nie blokuje ona możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Rozliczasz się według skali podatkowej na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Przeczytaj, co musisz wiedzieć o kwocie wolnej od podatku w 2020 roku. Z tego artykułu dowiesz się, ile wynosi kwota wolna od podatku w 2020 roku, jak ją obliczyć, co to jest dochód i kwota obniżająca podatek i czy nie blokuje ona możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Obliczanie podatku w 2020 roku – wysokość kwoty zmniejszającej podatek

Jak informuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27), dochód będący podstawą do opodatkowania osiągnięty w ciągu roku nieprzekraczający kwoty 85 528 zł objęty jest podatkiem w wysokości 17%. Kwota 85 528 zł określa limit pierwszego progu podatkowego. Drugi próg podatkowy odnosi się do dochodów osiągniętych w ciągu jednego roku podatkowego przekraczających limit 85 528 zł. Dla tych dochodów przewidziany jest podatek w wysokości 32%.

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek jest zależna od wysokości zarobków podatnika i wynosi:

  • 1 360 zł (17% z 8 000 zł) – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
  • 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
  • 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Z wyżej podanych obliczeń wynika, że kwota wolna od podatku w 2020 roku wynosi 8 000 złotych.

Kwota wolna od podatku 2020 – definicja

Wysokość dochodu osoby fizycznej, od której polski podatnik nie musi odprowadzać podatku do urzędu skarbowego – to właśnie kwota wolna od podatku. Jej wysokość regulowana jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i to właśnie zgodnie z tym aktem prawnym kwota wolna od podatku zmienia swoją wysokość. Dotyczy ona jedynie podatników wypełniających zeznania PIT-36 i PIT-37, rozliczających się według skali podatkowej.

W 2019 roku kwota wolna od podatku wzrosła z 6 600 zł do 8 000 zł. Oznacza to, że jeśli dochody podatnika w roku podatkowym nie przekroczyły 8 000 złotych, to nie płaci on podatku dochodowego. Uwaga! Nie zwalnia to podatnika od złożenia deklaracji PIT! Każdy podatnik uzyskujący dochody jest zobowiązany do wykazywania ich na deklaracji rocznej.

Warto wiedzieć, że od niedawna to urząd rozlicza za podatnika deklarację PIT-37. To duże ułatwienie dla zapominalskich. PIT-37 przygotowany przez urząd dostępny jest na stronie: www.podatki.gov.pl. Podatnik może wprowadzić zmiany w sporządzonym dokumencie, sprawdzić, czy się wszystko zgadza i zaakceptować przygotowany PIT lub nie robić nic – przygotowany przez urząd PIT automatycznie zostanie rozliczony w wyznaczonym terminie składania deklaracji.

Dochód i ulgi – co musisz wiedzieć, zanim się rozliczysz

Czym jest dochód? To przychód, od którego odejmuje się koszty uzyskania tego przychodu (składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, i zryczałtowane koszty uzyskania przychodu). Gdy podatnik obliczy swój dochód, może od niej odjąć ulgi (skorzystać z należnych ulg, wymienionych w zeznaniu PIT), które mu przysługują np. składki ZUS, ulgę rehabilitacyjną, termomodernizacyjną, na Internet albo ulgę związaną z darowizną. Po odjęciu ulg od dochodu, należy zaokrąglić wynik do pełnych złotych. To od uzyskanej kwoty, czyli podstawy opodatkowania, wyliczany jest podatek należny.

Skorzystanie z kwoty wolnej od podatku nie odbiera podatnikowi prawa do skorzystania z przysługujących mu ulg. Oznacza to, że jeśli poniósł wydatki na cele rehabilitacyjne, wpłacił darowiznę na cele kultu religijnego albo na cele charytatywne i ma dokumenty potwierdzające tego rodzaju wydatki, to może skorzystać z przysługujących mu ulg. Przed skorzystaniem z ulg, należy sprawdzić, czy podatnik spełnia wszystkie warunki przewidziane przez prawo podatkowe.

Jak ułatwić sobie prowadzenie przedsiębiorstwa?

Prawo podatkowe dla wielu przedsiębiorców jest niezrozumiałe, głównie ze względu na ilość przepisów i trudny język, jakim są sformułowane akty prawne. Jak się nie pogubić w tym wszystkim? Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to skorzystaj z usług profesjonalisty. Poszukaj zewnętrznej firmy księgowej, która zadba o wszystkie dokumenty – ich poprawność i terminowość.

Boisz się o płynność finansową firmy? Na to też jest sposób! Skorzystaj z usług faktoringu. Faktoring to rodzaj usługi finansowej, która pozwala zamienić fakturę na gotówkę, zanim jeszcze kontrahent zapłaci. To również zarządzanie rozliczeniami, inkaso należności, przejęcie ryzyka niewypłacalności i monitoring oraz windykacja kontrahentów. Przedsiębiorca, korzystając z faktoringu, może skutecznie zapobiegać zadłużeniu i zatorom płatniczym w firmie. Faktoria proponuje kompleksowy zestaw usług, które są najlepszym remedium na problem z płynnością finansową firmy.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.