Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Mały ZUS – wszystko, co musisz wiedzieć

Jak prowadzić podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów

Zastanawiasz się, czy możesz płacić niższe składki? Zobacz, czy spełniasz warunki programu Mały ZUS Plus, który od 1 lutego 2020 zastąpił poprzedni program. Przewiduje on, że przychód przedsiębiorcy za 2019 rok nie może przekraczać 120 tysięcy złotych. Przeczytaj, jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, by płacić mniejsze składki.

Mały ZUS Plus a Mały ZUS – czym się od siebie różnią?

Program Mały ZUS obowiązywał do 31 stycznia 2020 roku. Przeznaczony był dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli w 2019 roku przychód nieprzekraczający 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wysokość składki naliczali od uzyskanego przychodu. Natomiast nowy program, czyli Mały ZUS Plus wprowadzony 1 lutego 2020 przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli w 2019 roku przychód nieprzekraczający 120 tysięcy złotych. Wysokość składki w tym programie przedsiębiorcy naliczają od uzyskanego dochodu (a nie przychodu jak w Mały ZUS).

Dla kogo jest mały ZUS? Oba programy są przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy prowadzili firmę w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych (i prowadzą nadal). W przypadku obu programów „niższe składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca może opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej”.

Program Mały ZUS Plus dotyczy jedynie składek na ubezpieczenia społeczne, a zatem nie obejmuje składki zdrowotnej. Oznacza to, że trzeba ją płacić w pełnym wymiarze. Mały ZUS Plus przedsiębiorca może opłacać, jeśli wcześniej skorzystał z programu Ulga na start oraz z obniżonych składek preferencyjnej podstawy. Oznacza to, że nie może skorzystać z programu Mały ZUS Plus w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Mały ZUS Plus – kto nie może z niego skorzystać?

Z programu Mały ZUS Plus nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • rozliczają się na karcie podatkowej i korzystają ze zwolnienia z VAT – „tacy przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek”,
 • spełniają warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia,
 • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia firmy korzystali z Małego ZUS/ Małego ZUS Plus przez 36 miesięcy,
 • podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności,
 • wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robili dla niego jako pracownicy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Niestety Mały ZUS Plus nie jest także dla osób, które prowadziły działalność jako artysta, twórca lub osoba wykonująca wolny zawód. Także dla byłych wspólników spółki jawnej, komandytowej partnerskiej i jednoosobowej spółki z o.o. Osoby, które w poprzednim roku prowadziły publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego albo placówkę lub ich zespół, także nie mogą skorzystać z programu Mały ZUS Plus.

Jak skorzystać z programu Mały ZUS Plus?

Przedsiębiorcy korzystający z programu Mały ZUS automatycznie przechodzą do programu Mały ZUS Plus. Nie muszą składać wyrejestrowania ani ponownego zgłoszenia. Przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z programu Mały ZUS, a spełniają warunki nowego programu, musieli do 2 marca 2020 roku złożyć dokumenty (formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA) przez CEIDG lub bezpośrednio do ZUS.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli albo wznowili działalność w lutym 2019 lub po lutym 2019 i prowadzili ją przynajmniej 60 dni, mogą złożyć ww. dokumenty bezpośrednio do ZUS lub przez stronę CEIDG – instrukcja na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/co-powinienes-wiedziec-zanim-zaczniesz-placic-zus/jak-zglosic-sie-do-malego-zus-za-posrednictwem-ceidg. Na tej stronie formularze składać także mogą osoby, które zaczęły spełniać warunki programu Mały ZUS Plus w 2020 r. i skończyły w trakcie roku korzystać z Ulgi na start lub z obniżonych składek. One także mogą składać dokumenty bezpośrednio do ZUS (informacje na stronie: https://www.zus.pl/firmy/sposob-przekazywania-dokumentow).

Limit przychodów dla Małego ZUS Plus – jak go obliczyć?

Przedsiębiorca, który w prowadził działalność przez część 2019 roku, limit przychodu liczy w proporcji do czasu prowadzenia działalności:

 1. „Podziel kwotę 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym.
 2. Pomnóż wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadziłeś działalność
  w poprzednim roku kalendarzowym.
 3. Wynik równy lub wyższy niż 0,5 grosza zaokrąglij w górę, niższy niż 0,5 grosza – w dół.
 4. Twój przychód z działalności gospodarczej porównaj do ustalonego limitu.
  Jeśli osiągnięty przez ciebie przychód go nie przekracza, to możesz korzystać z Małego ZUS Plus” (źródło: www.biznes.gov.pl).

Uwaga! „Jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym rozliczałeś się w formie karty podatkowej i nie korzystałeś ze zwolnienia z podatku VAT, twoim przychodem jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku”

Podstawę składek można szybko policzyć, korzystając z kalkulatora na stronie: https://www.eskladka.pl/Calculator – to oficjalna strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a więc bezpieczne źródło. Należy pamiętać, że przedsiębiorca korzystający z programu Mały ZUS Plus ma obowiązek przekazywać do ZUS informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie, wybranej formie opodatkowania i na podstawie wymiaru składek.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się Mały ZUS od Małego ZUS Plus i kto może z nich skorzystać?

Mały ZUS obowiązywał do końca stycznia 2020 roku i był przeznaczony dla przedsiębiorców z przychodem nieprzekraczającym 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Natomiast Mały ZUS Plus, wprowadzony od 1 lutego 2020, jest dostępny dla tych, którzy osiągnęli przychód do 120 tys. zł w poprzednim roku. Składki w Małym ZUS są naliczane od przychodu, a w Małym ZUS Plus — od dochodu. Oba programy przeznaczone są dla przedsiębiorców prowadzących działalność przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym.

Jakie są ograniczenia korzystania z programu Mały ZUS Plus?

Nie mogą skorzystać z Małego ZUS Plus przedsiębiorcy rozliczający się na karcie podatkowej, ci, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, ci, którzy już skorzystali z Małego ZUS/Małego ZUS Plus przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy, a także ci, którzy ubezpieczeni są również z innych tytułów. Program nie jest dostępny dla artystów, twórców, osób wykonujących wolne zawody oraz byłych wspólników niektórych spółek.

Jak można skorzystać z programu Mały ZUS Plus i obliczyć limit przychodów?

Aby skorzystać z Małego ZUS Plus, przedsiębiorcy, którzy wcześniej korzystali z Małego ZUS, automatycznie przechodzą do nowego programu. Nowi przedsiębiorcy lub ci, którzy chcą dołączyć do programu, muszą złożyć odpowiedni wniosek (formularz ZUS ZUA/ZUS ZZA) przez CEIDG lub bezpośrednio do ZUS. Limit przychodów dla Małego ZUS Plus oblicza się, dzieląc roczny limit (120 000 zł) przez liczbę dni w roku i mnożąc przez liczbę dni prowadzenia działalności w danym roku. Przychód przedsiębiorcy nie powinien przekraczać obliczonego limitu, aby mógł skorzystać z programu.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.