Niepłacenie składek ZUS w terminie – jakie są konsekwencje?

Czym jest ulga abolicyjna 2

Obowiązek terminowego płacenia składek ZUS leży po stronie przedsiębiorcy. Ma on czas na ich uregulowanie do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, jeśli zatrudnia pracowników. A co jeśli składki ZUS nie zostaną uregulowane w terminie? Przeczytaj, jakie konsekwencję prawne czekają przedsiębiorców, którzy nie opłacili składek ZUS na czas.

Sankcje prawne za opóźnienia w płaceniu składek ZUS

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do stosowania środków dyscyplinujących i sankcji prawnych wobec dłużników. Są to:

  • Kara grzywny, która może wynieść zgodnie z art. 47a ust. 1 i 2, art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 300) do 5000 zł.
  • Odsetki za zwłokę — od 9 października 2014 r. wynoszą one 8 % w stosunku rocznym. Dokładną kwotę można wyliczyć w „Kalkulatorze odsetkowym dla płatników składek” na stronie ZUS: https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/kalkulator-odsetkowy-dla-platnikow-skladek-zus.
  • Opłaty dodatkowe – zgodnie z art. 24 i 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz.300) ZUS ma prawo wymierzyć opłatę w wysokości 100% nieopłaconych składek. Od tej decyzji można składać odwołanie do sądu, ponieważ ma ona charakter decyzji administracyjnej.
  • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego – egzekucję należności prowadzi komornik sądowy lub dyrektor oddziału ZUS albo Naczelnik Urzędu Skarbowego.
  • Zabezpieczenie na majątku płatnika – ZUS wnioskuje do sądu rejonowego o założenie księgi wieczystej wnioskiem o wpis do hipoteki na nieruchomości albo wniosku do Urzędu Skarbowego o ustanowienie zastawu skarbowego na zbywalnych prawach majątkowych lub rzeczach ruchomych, stanowiących majątek firmy.

Poza wyżej wymienionymi konsekwencjami są jeszcze inne, np. ustanie od pierwszego dnia miesiąca ubezpieczenia zdrowotnego. Dochodzi do tego w momencie, gdy podatnik nie zapłaci składki zdrowotnej. By przywrócić ubezpieczenie, musi on opłacić zaległą składkę oraz złożyć do ZUS odpowiedni wniosek o przywrócenie ubezpieczenia.

Co możesz zrobić, gdy nie masz pieniędzy na składki ZUS?

ZUS umożliwia podatnikom złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek. Dokument ten należy złożyć odpowiednio wcześniej, czyli zanim minie termin ich opłacenia. Przedsiębiorcy mogą także wnioskować o rozłożenie zobowiązania na raty, które ustrzeże ich przed płaceniem odsetek za zaległości podatkowe. Dokument ten jednak nie zwalnia podatnika z płacenia składek emerytalnych i zdrowotnych za zatrudnianych pracowników.

Zobowiązania wynikające z niezapłaconych składek ZUS ulegają przedawnieniu dopiero po 5 latach. Uwaga! Prawo to nie dotyczy należności zabezpieczonych zastawem lub hipoteką. One nie ulegają przedawnieniu.

Jak to zrobić, by zawsze mieć pieniądze na koncie firmowym?

Płynność finansowa daje możliwość nie tylko uiszczania na czas obowiązkowych opłat firmowych, ale także pozwala na inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa. Doskonałym źródłem finansowania, które pozwala osiągnąć płynność finansową na dobrym poziomie, jest faktoring online. Jest to usługa, która polega na zamienianiu faktur na pieniądze, bez czekania, aż kontrahent za nie zapłaci. Jak to działa? W uproszczeniu — przedsiębiorca składa na stronie Faktorii wniosek. Może to także zrobić telefonicznie. Czeka na autoryzację, a następnie otrzymuje dostęp do panelu klienta. Tam dodaje faktury. Faktoria weryfikuje kontrahentów przedsiębiorcy i wysyła pieniądze na konto przedsiębiorcy.

Jest kilka rodzajów faktoringu, które są nie tylko finansowaniem, ale także oferują: zarządzanie rozliczeniami, inkaso należności, monitoring i windykacja kontrahentów, przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi windykować swoich klientów i czekać na pieniądze. Dostaje je od Faktorii i może śmiało nimi gospodarować – opłacać rachunki, inwestować w nowe wyposażenie, zatrudniać nowych pracowników i rozwijać swój biznes. Korzystając z faktoringu Faktorii, nie musisz się martwić, skąd wziąć pieniądze na funkcjonowanie firmy, w tym, czy uda się na czas opłacić składki ZUS.

Zachowanie płynności finansowej jest dla przedsiębiorcy kluczowe. Brak zaległości w płatnościach to również brak stresu związany z tym, czy firmę uda się utrzymać. Można, zamiast tego skupić się na działaniach strategicznych, planach rozwoju, audycie oferty. Uregulowana sytuacja w ZUS oddziałuje również na pracowników – jeżeli firma działa zgodnie nie tylko ze swoim interesem, ale również interesem pracowników, przełożeni mogą liczyć na zaufanie swoich współpracowników. W sytuacji zagrożeniach zachowania stabilności finansów warto zatem rozważyć faktoring jako rozwiązanie – długoterminowe lub na czas przejściowych trudności.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są konsekwencje prawne niepłacenia składek ZUS w terminie?

Nieuregulowanie składek ZUS w terminie może skutkować nałożeniem kar finansowych, takich jak grzywna do 5000 zł, odsetki za zwłokę oraz dodatkowe opłaty wynoszące nawet 100% wartości nieopłaconych składek. Dodatkowo, ZUS może wszcząć postępowanie egzekucyjne i zabezpieczyć należności na majątku dłużnika.

Co można zrobić w sytuacji, gdy brakuje środków na opłacenie składek ZUS?

W sytuacji braku środków na opłacenie składek ZUS, przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności składek lub ich rozłożenie na raty. Takie działanie pozwala uniknąć opłacania odsetek za zaległości podatkowe oraz zapewnia utrzymanie ciągłości opłacania bieżących składek.

Jak zapewnić firmie płynność finansową, aby uniknąć problemów ze składkami ZUS?

Aby zapewnić firmie płynność finansową i uniknąć problemów ze składkami ZUS, jednym z rozwiązań jest skorzystanie z usług faktoringowych. Faktoring online pozwala na szybkie przekształcenie faktur na gotówkę, co umożliwia terminowe uregulowanie zobowiązań, w tym składek ZUS. Faktoring oferuje również dodatkowe usługi, takie jak zarządzanie rozliczeniami, inkaso należności, czy przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.