Pieczęć prewencyjna, jakie korzyści daje przedsiębiorcom?

Jakie są konsekwencje niezapłaconej faktury

26% wszystkich faktur w Polsce regulowanych jest po upływie terminu płatności, wynika z badania Atradius Collections. Niewielu przedsiębiorców decyduje się na ponaglanie kontrahentów, obawiając się utraty klienta. Narzędziem, które pozwala zapobiegać takim sytuacjom, jest m. in. pieczęć prewencyjna.

Jak sprawdzić solidność kontrahenta?

Bezpieczeństwo finansowe podmiotu zależy od szeregu działań skupionych na minimalizowaniu ryzyka współpracy z nierzetelnymi kontrahentami. Proces zarządzania należnościami nie rozpoczyna się w momencie wystawienia faktury. Ocena płynności finansowej klienta powinna zacząć się podczas pierwszego kontaktu z potencjalnym partnerem biznesowym.

Zanim podmioty zwiążą się umową, należy dokonać oceny zdolności finansowych zainteresowanych. Pomocny może okazać się internet, pozwalający na dokonanie przeglądu opinii dotyczących firmy. Przedsiębiorcy, którzy chcą zyskać większą pewność co do wypłacalności swojego klienta, mogą też sprawdzić jego status w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pieczęć prewencyjna zapewnia pierwszeństwo płatności

Małe i średnie przedsiębiorstwa ograniczają egzekwowanie należności do wysyłania ponagleń i monitów. Dokumenty te okazują się często niewystarczające do odzyskania wierzytelności. Kontrahenci mający kłopoty finansowe zwykle regulują w pierwszej kolejności opłaty związane z wynagrodzeniami, składkami ZUS oraz opłatami skarbowymi. Partnerzy biznesowi są często na końcu listy pilnych płatności.

Skutecznym sposobem na zabezpieczenie się przed takim postępowaniem jest pieczęć prewencyjna. Sprawdzi się zwłaszcza w kontakcie z klientami, którzy regularnie uchylają się od dokonywania terminowych płatności.

Czym jest pieczęć prewencyjna? Różni się ona od standardowego stempla jedynie danymi podmiotu zajmującego się obsługą wierzytelności. Zawiera także informacje o tym, co stanie się, gdy należność nie zostanie uregulowana w wyznaczonym przez fakturę okresie. Pieczęć jest zatem środkiem zapobiegawczym, który nadaje wystawionemu dokumentowi pierwszeństwo płatności, gdyż nawet niewielkie opóźnienie spłaty zobowiązania skutkuje poważnymi konsekwencjami.

Poprawa płynności finansowej spółki

Przekraczanie terminów płatności to olbrzymi problem, który dotyczy całej gospodarki. Ze względu na swoją powszechność, bycie dłużnikiem jest uważane za coraz mniej wstydliwe. Przedsiębiorcy często korzystają z przerzucania problemów finansowych na swoich kontrahentów, bo koszty nieterminowej spłaty zobowiązania są mniejsze niż odsetki od kredytów obrotowych. Piętrzące się należności są zagrożeniem dla rzetelnych firm, których płynność finansowa bywa zachwiana przez nieuczciwe praktyki biznesowe.

Pieczęć prewencyjna pozwala usprawnić zarządzanie wierzytelnościami. Przekłada się to na właściwy bilans przychodów i rozchodów oraz gwarantuje podmiotom bezpieczeństwo finansowe. Ważnym aspektem jest również przerwanie łańcucha wzajemnych zobowiązań. Przedsiębiorstwa otrzymujące płatności w terminie mogą bez narażania swojej płynności finansowej płacić swoim klientom. Przyczynia się to do wzrostu zaufania współpracujących ze sobą firm oraz budowaniu nowej jakości postępowania w biznesie.

Wzmocnienie wizerunku firmy

Podmioty korzystające z pieczęci prewencyjnej są postrzegane jako przedsiębiorstwa, które poważnie podchodzą do podpisywanych umów. Partnerzy współpracujący z firmą będą mieli pewność, że mają do czynienia z rzetelnym kontrahentem, którego wierzytelności są odpowiednio zabezpieczone. Klienci nie muszą się obawiać nagłej utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa, z którym współpracują. Co za tym idzie, relacja biznesowa będzie mogła osiągnąć pełnie swojego potencjału a współpraca przy wielkich, odpowiedzialnych projektach będzie przebiegać bez obaw, że jedna ze stron może zbankrutować.

Ograniczenie kosztów egzekwowania należności

Tradycyjne formy odzyskiwania pieniędzy od dłużników to długi proces. Monity przypominające o konieczności spłaty zobowiązania nie są 100-procentowo skutecznym narzędziem do dyscyplinowania kontrahentów. Jeśli więc wezwanie do zapłaty nie przyniesie właściwej reakcji klienta, sprawa może zostać skierowana do sądu.

Przepisy Kodeks postępowania cywilnego przewidują specjalny tryb dla tego typu spraw. Postępowanie nakazowe pozwala na uzyskanie sądowego nakazu zapłaty. Zobowiązuje ono dłużnika do uregulowania zaległej kwoty wraz z kosztami postępowania w terminie 14 dni.

Wyrok sądu jest jednak dopiero początkiem drogi egzekwowania należności. Jeśli kontrahent nie spłaci zobowiązania w wyznaczonym terminie, sprawą niezapłaconej faktury zajmie się komornik. Egzekucja może trwać wiele lat. Czasem może okazać się nieskuteczna, gdy majątek dłużnika jest niewystarczający do pokrycia kosztów zobowiązania.

Pieczęć prewencyjna skraca przede wszystkim czas potrzebny do odzyskania należności. Ponadto, oddanie zarządu nad swoimi wierzytelnościami profesjonalnej firmie windykacyjnej gwarantuje skuteczne postępowanie wobec dłużników. Zaletą jest również ograniczenie kosztów związanych z wysyłaniem ponagleń oraz procesami sądowymi i komorniczymi.

Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje finanse poprzez zastosowanie pieczęci prewencyjnej, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci szczegółowo wyjaśnią Ci, na czym dokładnie polega skuteczność tej metody i pomogą wprowadzić ją do Twojej firmy. Dołącz do grona przezornych przedsiębiorców.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest pieczęć prewencyjna i jakie są jej główne korzyści dla przedsiębiorstw?

Pieczęć prewencyjna to narzędzie stosowane przez przedsiębiorstwa, mające na celu zabezpieczenie ich interesów finansowych przez minimalizowanie ryzyka opóźnionych płatności od kontrahentów. Kluczowe korzyści z jej zastosowania obejmują: zwiększenie szans na terminowe otrzymanie płatności, poprawę płynności finansowej firmy oraz wzmocnienie jej wizerunku jako rzetelnego i solidnego partnera biznesowego. Pieczęć prewencyjna, umieszczana na dokumentach faktury, informuje o konsekwencjach związanych z opóźnieniem w płatności.

W jakich sytuacjach przedsiębiorcy powinni rozważyć stosowanie pieczęci prewencyjnej?

Pieczęć prewencyjna jest szczególnie przydatna w przypadku współpracy z kontrahentami, którzy mają historię opóźnionych płatności lub w sytuacjach, gdy istnieje obawa pogorszenia relacji biznesowych z powodu niewypłacalności klienta. Stosowanie pieczęci prewencyjnej jest również wskazane dla firm, które chcą zabezpieczyć swoje transakcje w przypadku wątpliwości co do solidności finansowej partnerów biznesowych.

Jakie są praktyczne aspekty stosowania pieczęci prewencyjnej i jak wpływa ona na proces odzyskiwania należności?

Stosowanie pieczęci prewencyjnej ułatwia proces odzyskiwania należności, gdyż zazwyczaj skraca czas oczekiwania na płatności od dłużników. Ponadto, pieczęć prewencyjna informuje kontrahenta o potencjalnych konsekwencjach opóźnień w płatnościach, co może przyczynić się do przyspieszenia spłaty zobowiązań. Dzięki temu przedsiębiorstwo może uniknąć kosztownych i czasochłonnych procedur windykacyjnych. Pieczęć prewencyjna jest również sygnałem dla kontrahentów, że firma poważnie podchodzi do zarządzania swoimi finansami i dba o terminowe regulowanie zobowiązań.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.