Finanse
Księgowość

Podatek od niezapłaconych faktur

Konieczność płacenia podatku od niezapłaconych faktur

Jak informuje Ministerstwo Finansów, przedsiębiorcy nie muszą obawiać się konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur. Ulga ta dotyczy zarówno podatku VAT, jak i CIT oraz PIT. Na czym polega ten mechanizm i jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z ustanowionej ulgi? Dowiecie się o tym czytając nasz artykuł.

Ulga na złe długi PIT i CIT

Ulga na złe długi dotyczy podatków dochodowych, a konkretniej podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT). Podatnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za faktury od swoich kontrahentów, mają możliwość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta na czas.

Z ulgi tej można skorzystać w momencie, w którym od określonego na dokumencie terminu zapłaty, minęło co najmniej 90 dni. Co równie ważne, obowiązkiem dłużnika jest zwiększenie zobowiązania do zapłaty o wartość wierzytelności w swoim zeznaniu podatkowym.

Ulgę na złe długi można stosować również przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, wpłacanych w trakcie roku podatkowego. Przykładem ulgi może być ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Po uregulowaniu należności zarówno wierzyciel, jak i dłużnik, dokonują korekty powrotnej.

Ulga na złe długi a podatnicy VAT

Podobny mechanizm działa również w przypadku podatku od towarów i usług (VAT). Ulga przysługuje podatnikom wystawiającym faktury VAT, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od upływu terminu płatności.

Aby zastosować ulgę, należy spełnić dwa warunki. Wierzyciel musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w dniu poprzedzającym złożenie korekty. Ważny jest także moment, w którym złożono korektę – od końca roku wystawienia faktury nie może upłynąć więcej niż 3 lata. Warto także dodać, że dłużnik będący podatnikiem ma obowiązek dokonania korekty odliczonej kwoty podatku, która wynika z faktury nieuregulowanej. Należy dokonać tego najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90. dzień od daty terminu płatności.

Jak opublikowano na stronie Ministerstwa Finansów, jeśli kontrahent nie jest podatnikiem czynnym VAT, wówczas:

„Konieczne jest wpisanie wierzytelności do rejestru długów, lub potwierdzenie jej prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowanie do egzekucji, lub ogłoszenie wobec dłużnika upadłości konsumenckiej”.

Jak unikać problemów wynikających z niepłacenia faktur przez kontrahenta?

Sytuacja, w której kontrahent długo spóźnia się z opłaceniem faktury, znacząco wpływa na płynność finansową organizacji. Skutecznym rozwiązaniem problemów niepłacących kontrahentów jest faktoring z przejęciem ryzyka. To nic innego jak rodzaj finansowania, w którym faktor, czyli podmiot udzielający finansowania wypłaca pieniądze z tytułu dostarczonych faktur faktorantowi, czyli klientowi, z którym zawarł umowę faktoringową. Istotą takiego rozwiązania jest przejęcie odpowiedzialności przez faktora, czyli Faktorię za ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Jak faktoring z przejęciem ryzyka wygląda w praktyce?

Faktorant po otrzymaniu faktury z odroczonym terminem zapłaty, przekazuje ją do Faktorii celem zrealizowania natychmiastowej płatności. Dzięki temu nasz klient ma nie tylko pieniądze od razu, ale również nie martwi się wypłacalnością kontrahenta, któremu wystawił fakturę. Faktoria bowiem przejmuje cały ciężar nieterminowej spłaty kontrahenta oraz związany z nią monitoring płatności i windykację, podczas gdy klient obraca już swoimi należnościami.

Zastanawiasz się nad skorzystaniem z faktoringu? Nasi eksperci czekają na Twój kontakt

Faktoria, jako spółka zależna w Grupie Kapitałowej Nest Bank, to sprawdzona firma faktoringowa, świadcząca swoje usługi na jasnych, w pełni zrozumiałych zasadach. Oferujemy szeroką gamę rozwiązań finansowych – od narzędzi do odraczania płatności na click, po faktoring sprzedaży i zakupów. Skontaktuj się z nami, aby poznać więcej szczegółów.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest ulga na złe długi w kontekście podatków dochodowych PIT i CIT?

Ulga na złe długi w PIT i CIT umożliwia podatnikom zmniejszenie podstawy obliczenia podatku o wartość wierzytelności, która nie została uregulowana w ustalonym terminie. Aby skorzystać z ulgi, należy poczekać co najmniej 90 dni od terminu płatności. Ulga ta może być stosowana również przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.

Jakie są zasady stosowania ulgi na złe długi w przypadku podatku VAT?

Podatnicy VAT mogą skorzystać z ulgi na złe długi, jeśli faktura nie została uregulowana w terminie 90 dni od upływu terminu płatności. Ważne jest, aby wierzyciel był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w dniu złożenia korekty i aby od końca roku wystawienia faktury nie upłynęło więcej niż 3 lata. Dłużnik będący podatnikiem VAT musi dokonać korekty odliczonej kwoty podatku w przypadku nieuregulowania faktury.

Jak faktoring z przejęciem ryzyka może pomóc w przypadku niepłacenia faktur przez kontrahentów?

Faktoring z przejęciem ryzyka to rozwiązanie, w którym faktor (instytucja finansowa) przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta i odpowiedzialność za nieterminową spłatę. W praktyce, po wystawieniu faktury z odroczonym terminem zapłaty, przedsiębiorca przekazuje ją do faktora, który natychmiast wypłaca należne środki, a następnie zajmuje się windykacją i monitorowaniem płatności. To rozwiązanie zapewnia przedsiębiorcom płynność finansową i minimalizuje ryzyko związane z nieterminowymi płatnościami.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.