Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość

VAT-OSS – kogo dotyczą zmiany rozliczeń VAT w UE?

Celem przedsiębiorców jest sprzedaż towarów i usług jak największej ilości klientów. W związku z tym sprzedawcy korzystają ze sklepów internetowych, które umożliwiają im dotarcie do konsumentów zza granicy. Wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi. Od dnia 1 lipca 2021 roku wprowadzono zmiany, które ułatwiają rozliczenia, czyli m.in. procedurę VAT OSS. Czym jest i kiedy warto z niej skorzystać?

VAT OSS – co to jest?

VAT OSS, czyli One Stop Shop, jest kolejną po VAT MOSS (Mini One Stop Shop) procedurą rozliczania podatku VAT. Dotychczasową procedurę VAT MOSS, dotyczącą sprzedaży usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych dla osób prywatnych z innego kraju UE, poszerzono o wysyłkową sprzedaż towarów. W ten sposób powstała procedura unijna VAT OSS.

VAT OSS –kto może z niej skorzystać?

Kto może korzystać z procedury unijnej VAT OSS? Zarówno osoby niebędące podatnikami VAT, jak i vatowcy. Zarejestrowanie do VAT OSS nie wyklucza możliwości rejestracji do VAT-UE. W dalszym ciągu możliwe jest prawo do zwolnienia z VAT. Sprzedaży, która rozliczana jest w ramach VAT OSS, nie bierze się pod uwagę w kwestii kontroli limitu sprzedaży w celu zwolnienia z VAT.

VAT OSS – kiedy warto z niego korzystać?

Nie ma konieczności rejestracji do VAT OSS. Decyzja ta jest dobrowolna. Przy wysyłkowej sprzedaży towarów bądź realizacji usług na rzecz osób prywatnych, zamieszkujących inny kraj Unii Europejskiej, sprzedawca ma obowiązek kontroli limitu sprzedaży. Wynosi on 10 000 euro, co w przeliczeniu na walutę polską daje sumę 42 000 zł.

Dopóki sprzedawca nie przekroczy limitu sprzedaży, opodatkowuje transakcje podobnie jak sprzedaż krajową, z polską stawkę VAT. W momencie, gdy przekroczy ów limit, ma obowiązek opodatkowania transakcji stawką VAT w wysokości, która wyznaczonej przez prawo w kraju kupującego.

VAT-OSS – jakie zmiany wprowadzono?

Do momentu wprowadzenia zmian, czyli do dnia 1 lipca 2021 roku sprzedawca, który przekroczył limit sprzedaży wysyłkowej w kraju UE zobowiązany był do rejestracji do VAT w kraju, w którym limit ten został przekroczony. Dotyczył go obowiązek rejestracyjny oraz ewidencyjno-sprawozdawczy, polegający na rozliczaniu VAT w innym kraju UE. Wynikała z tego konieczność współpracy z biurami rachunkowymi, specjalizującymi się w przepisach podatkowych, dotyczących innych państw, co powodowało wzrost kosztów, ponoszonych przez sprzedawcę.

Procedura VAT OSS sprawia, że cały żmudny proces rozliczeniowy jest uproszczony. Przekroczywszy limit sprzedaży wysyłkowej na terenie Unii Europejskiej sprzedawca w dalszym ciągu ma możliwość rozliczania podatku VAT w polskim urzędzie skarbowym. Nie musi więc korzystać z usług biur rachunkowych z innych krajów.

Wymieniona wcześniej metoda rozliczania zagranicznego podatku VAT miała zastosowanie już wcześniej, w procedurze VAT MOSS. Dotyczyła ona jednak jedynie sprzedaży usług nadawczych, telekomunikacyjnych oraz dla osób prywatnych z innego kraju Unii Europejskiej.

Rozliczanie podatku VAT zgodni z procedurą VAT OSS

Zgodnie z VAT OSS przedsiębiorcy muszą opodatkować sprzedaż podatkiem VAT w stawce właściwej dla kraju nabywcy. Nie wpływa to na wzrost podstawy opodatkowania w JPK_V7, kierowanym do Ministerstwa Finansów w związku z rozliczeniem polskiego podatku VAT. Faktury nie są bowiem wyróżniane w JPK_V7. Zagraniczny podatek VAT należy rozliczać w oddzielnej deklaracji VIU-DO. Składana jest ona do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w formie elektronicznej.

Deklaracja VIU-DO, która składana jest w związku z procedurą VAT-OSS, powinna być przesłana do końca miesiąca, który jest następujący po kwartale zakończonym. Termin upływa wraz z ostatnim dniem miesiąca także w momencie, gdy dzień jest sobotą, niedzielą bądź też świętem.

Transakcje, które wykazywane są w deklaracji, wymieniane są w walucie euro. W związku z art. 130c ust. 7 ustawy o VAT w momencie, kiedy płatności związane z dostawą produktów lub usług wykonano w walutach innych niż euro, do przeliczenia na euro stosowany jest kurs wymiany, zamieszczony przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Jeśli zostanie opublikowany później – ważny jest kurs wymiany z dnia następnego.

VAT OSS – korzyści

VAT OSS ma uprościć obowiązki odnoszących się do podatku VAT, które nałożone na podatników dostarczających towary i świadczących usługi odbiorcom, nie będących podatnikami na obszarze UE.

  • nie ma już konieczności rejestracji do VAT w innych krajach Unii Europejskiej, kiedy limit sprzedaży wysyłkowej dla osób prywatnych jest przekroczony,
  • limit sprzedaży towarów i usług telekomunikacyjnych, elektronicznych oraz nadawczych jest ujednolicony dla krajów UE,
  • istnieje możliwość rozliczania podatku VAT zagranicznego w polskim urzędzie skarbowym,
  • można składać jedną elektroniczną deklarację VAT z rozliczeniem sprzedaży zagranicznej we wszystkich krajach UE,
  • możliwe jest rozliczanie podatku VAT w VAT OSS za kwartał do końca miesiąca, który jest miesiącem następnym po określonym kwartale.

Procedura VAT OSS to rozszerzenie zasad obowiązujących do tej pory w ramach VAT MOSS. Przedsiębiorcy mogą dokonywać rozliczeń z tytułu podatku VAT prostszym sposobem wówczas, gdy prowadzą sprzedaż zagraniczną. Jeśli chcesz dowiedzieć się nieco więcej informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej – skontaktuj się z nami!

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.