Wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa

Wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa

Jednym z kluczowych czynników determinujących ciągły rozwój i zdobywanie przewagi konkurencyjnej jest płynność finansowa. W tym artykule omówimy: co może skutecznie ją zahamować, w jaki sposób ustrzec się przed takimi niebezpieczeństwami, a także jak zewnętrzne finansowanie w postaci faktoringu może pozytywnie wpłynąć na rozwój firmy.

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa firmy jest jej zdolnością do terminowego regulowania wszystkich zobowiązań krótkoterminowych. Poprzez zobowiązania rozumiemy nie tylko potencjalne raty kredytów i leasingów, ale też rozliczenia krótkoterminowe z kontrahentami, zdolność do terminowego wypłacania wynagrodzeń pracownikom oraz regulowania opłat stałych.

Płynność finansowa stanowi jeden z najważniejszych wskaźników, który jest brany pod uwagę podczas analizy kondycji konkretnego przedsiębiorstwa, a syntetyczna ocena płynności każdego podmiotu może być w bardzo łatwy sposób dokonana poprzez wykorzystanie popularnych wskaźników, takich jak:

  • wskaźnik płynności szybkiej;
  • wskaźnik płynności bieżącej;
  • wskaźnik natychmiastowej wymagalności;
  • wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych.

Zgodnie z opinią ekspertów, w przypadku płynności finansowej nie warto stosować zasady pod tytułem „im wyższa, tym lepsza”. Zbyt wysoka płynność finansowa oznacza sporą liczbę zamrożonych środków finansowych, które w żaden sposób nie pracują na siebie, a w innych warunkach mogłyby zostać wykorzystane do podjęcia rozwojowych inwestycji w firmie. Zbyt niska płynność jest jednak jeszcze groźniejsza, a w skrajnych przypadkach prowadzi do tak zwanego zatoru płatniczego.

Czym jest zator płatniczy?

Zator płatniczy jako skutek niskiej płynności finansowej stanowi jeden z najgroźniejszych czynników, który w skrajnych przypadkach prowadzi do upadłości firmy. Jest to zjawisko szczególnie często występujące w branżach i sektorach gospodarki, w których na porządku dziennym współpraca pomiędzy kontrahentami bazuje na bardzo długich terminach płatności za faktury.

Gdy firma oczekuje na kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt płatności z tytułu sprzedaży towarów lub usług, w tym samym czasie ze względu na brak wolnych środków nie jest w stanie pokrywać własnych zobowiązań wobec banku, swoich dostawców, a nawet pracowników.

Przedsiębiorstwa, które ze względu na specyfikę są zmuszone do wystawiania faktur z terminem płatności do 30, 60, 90, a nawet 180 dni muszą liczyć się z tym, że zbyt niska płynność finansowa i niewystarczające zabezpieczenie w postaci wolnych środków finansowych może doprowadzić do zatoru finansowego.

Niestety zatory płatnicze to zjawisko powszechne, które najczęściej spotyka mniejsze firmy. Zjawisko zatoru najczęściej powstaje w wyniku niewypłacalności kontrahentów lub nieodpowiedniej strategii zarządzania płynnością finansową w firmie.

Na szczęście istnieje kilka sposobów na to, by każde przedsiębiorstwo pomimo trudnej sytuacji mogło zachować optymalną płynność finansowa.

Jak zachować płynność finansową przedsiębiorstwa?

Zachowanie optymalnej płynności finansowej jest jednym z najważniejszych zadań właściciela firmy, szczególnie w przypadku, gdy ze względu na specyficzne kontrakty z kontrahentami nie może zrezygnować z wystawiania faktur z odroczoną datą płatności.

Na szczęście istnieje wiele sposobów na to, by zachować płynność finansową i zapobiegać w chwilowych problemach z wyegzekwowaniem należności. Na samym początku każdy przedsiębiorca powinien w bardzo sumienny sposób podejść do kontroli przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Regularna analiza sytuacji finansowej pozwoli na przedwczesne zidentyfikowanie ryzyka i reakcję, która może uchronić firmę przed kłopotami finansowymi.

Równie istotna jest odpowiednia współpraca z kontrahentami. W biznesie zaufanie jest kluczowe, jednak by zabezpieczyć finanse swojej firmy, warto sprawdzać nowych kontrahentów pod kątem ich wypłacalności, a także stosować przedpłaty, będące zabezpieczeniem całej transakcji.

Jeśli istnieje taka możliwość, a współpraca z partnerami na to pozwala, dobrym pomysłem na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa jest wystawianie faktur z różnymi terminami płatności. To pozwoli zapewnić stały, regularny napływ gotówki, który zminimalizuje ryzyko potencjalnych zatorów finansowych.

Innymi sposobami na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa to: zewnętrzne finansowanie w postaci kredytu firmowego lub nowoczesnej usługi faktoringu.

Faktoring to coraz popularniejszy sposób na zwiększenie płynności finansowej firmy i zapewnienie sobie odpowiedniej przewagi konkurencyjnej w nawet bardzo wymagającej branży.

Czym jest faktoring?

Faktoring to jedna z najlepszych metod przeciwdziałania zatorom płatniczym. W ramach usługi faktoringu firma podejmuje współpracę z faktorem, który zobowiązuje się do natychmiastowego regulowania należności wynikłych z wystawionej faktury. Tym samym faktor otrzymuje środki już bezpośrednio od kontrahenta.

Faktoring to usługa, która pozwala w bardzo szybkim tempie otrzymać pieniądze ze sprzedaży usług czy towarów nawet w przypadku, gdy termin realizacji faktury mija za wiele tygodni. Jaki interes ma w tym jednak firma faktoringowa? Pobiera ona od przedsiębiorstwa prowizję za każdą wykupioną fakturę. Jest to jednak niska cena w zamian za bezpieczeństwo utrzymania optymalnej płynności finansowej.

Na przestrzeni ostatnich lat usługa faktoringu stała się niezwykle popularna, co skłoniło firmy faktoringowe do wyodrębnienia kilku rodzajów faktoringu, spośród których najpopularniejsze to:

  • Faktoring niepełny – wariant, w którym faktor reguluje wartość faktury, jednak w przypadku niewypłacalności kontrahenta, klient faktora jest zobowiązany do zwrotu wypłaconych środków firmie faktoringowej.
  • Faktoring pełny – w ramach faktoringu pełnego potencjalne ryzyko upadłości kontrahenta stanowi zobowiązanie faktora. Jest to droższy wariant usługi faktoringu, który sprawdzi się w przypadku współpracy z mało wiarygodnymi bądź nowymi partnerami biznesowymi.

Faktoring, ze względu na swoją elastyczność, stanowi jeden z najlepszych sposobów na utrzymanie optymalnej sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie.

Korzyści i ograniczenia ze stosowania faktoringu

Nie bez przyczyny faktoring cieszy się tak dużą popularnością wśród wielu przedsiębiorców. Regularne korzystanie z tej usługi niesie za sobą wiele korzyści.

Przede wszystkim poprawa płynności finansowej, którą zapewniają szybkie wpłaty faktora i znacznie uelastyczniają możliwości finansowe naszej firmy. To z kolei w bezpośredni sposób zwiększa konkurencyjność i potencjał do rozwoju.

Faktoring w przeciwieństwie do innych form zewnętrznego finansowania nie wymaga od przedsiębiorcy realizowania wielu formalności. W praktyce wielu przedsiębiorców mogą korzystać z usługi faktoringu już tego samego dnia, w którym wyrazili zainteresowanie usługą.

Czy faktoring, pomimo swoich zalet, wiąże się z jakimkolwiek ograniczeniem? Mowa tu głównie o kosztach usługi faktoringu. Są to niewielkie opłaty, często wyrażone w procentowej wartości należności faktury. Jak jednak wcześniej wspomniano, taka opłata to nic w porównaniu z bezpieczeństwem, jakie zyskujemy, kontrolując płynność finansową swojej firmy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat płynności finansowej, pobierz za darmo i przeczytaj nasz najnowszy e-book dotyczący tego zagadnienia!

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest płynność finansowa i jak faktoring na nią wpływa?

Płynność finansowa to zdolność firmy do terminowego regulowania swoich zobowiązań krótkoterminowych. Faktoring poprawia płynność finansową, ponieważ umożliwia przedsiębiorcom szybkie uzyskanie gotówki z nieprzeterminowanych faktur sprzedażowych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą natychmiastowo dysponować środkami finansowymi, co jest kluczowe dla terminowego regulowania bieżących zobowiązań, jak wynagrodzenia pracowników czy płatności dostawcom.

Jakie są główne korzyści płynności finansowej zapewniane przez faktoring?

Główną korzyścią płynności finansowej zapewnianej przez faktoring jest natychmiastowy dostęp do gotówki, co umożliwia szybsze regulowanie zobowiązań i unikanie zatorów płatniczych. Ponadto, dzięki faktoringowi przedsiębiorstwa mogą skupić się na rozwijaniu swojej działalności, zamiast martwić się o przepływ gotówki. Faktoring zapewnia również pewność, że firma będzie mogła kontynuować swoją operacyjną działalność, nawet gdy niektórzy klienci opóźniają płatności.

Czy istnieją jakieś wyzwania związane z utrzymaniem płynności finansowej poprzez faktoring?

Jednym z wyzwań związanych z utrzymaniem płynności finansowej poprzez faktoring mogą być koszty związane z tą usługą, takie jak prowizje od wartości faktur. Firmy muszą więc zważyć potencjalne korzyści płynnościowe względem dodatkowych kosztów. Ponadto, uzyskanie usług faktoringowych może wymagać spełnienia pewnych kryteriów przez przedsiębiorstwo, takich jak dobra historia kredytowa i wiarygodność finansowa. To może stanowić wyzwanie dla nowych lub mniejszych firm, które nie spełniają tych kryteriów.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.