Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa

Jednym z kluczowych czynników determinujących ciągły rozwój i zdobywanie przewagi konkurencyjnej jest płynność finansowa. W tym artykule omówimy: co może skutecznie ją zahamować, w jaki sposób ustrzec się przed takimi niebezpieczeństwami, a także jak zewnętrzne finansowanie w postaci faktoringu może pozytywnie wpłynąć na rozwój firmy.

Czym jest płynność finansowa?

By móc w odpowiedni sposób omówić istotę faktoringu jako sposobu na poprawę sytuacji finansowej firmy, na samym początku warto szczegółowo zdefiniować, czym płynność finansowa w ogóle jest.

Najprościej rzecz ujmując – płynność finansowa firmy jest jej zdolnością do terminowego regulowania wszystkich zobowiązań krótkoterminowych. Poprzez zobowiązania rozumiemy nie tylko potencjalne raty kredytów i leasingów, ale też rozliczenia krótkoterminowe z kontrahentami, zdolność do terminowego wypłacania wynagrodzeń pracownikom oraz regulowania opłat stałych.

Płynność finansowa stanowi jeden z najważniejszych wskaźników, który jest brany pod uwagę podczas analizy kondycji konkretnego przedsiębiorstwa, a syntetyczna ocena płynności każdego podmiotu może być w bardzo łatwy sposób dokonana poprzez wykorzystanie popularnych wskaźników, takich jak:

  • wskaźnik płynności szybkiej;
  • wskaźnik płynności bieżącej;
  • wskaźnik natychmiastowej wymagalności;
  • wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych.

Zgodnie z opinią ekspertów, w przypadku płynności finansowej nie warto stosować zasady pod tytułem „im wyższa, tym lepsza”. Zbyt wysoka płynność finansowa oznacza sporą liczbę zamrożonych środków finansowych, które w żaden sposób nie pracują na siebie, a w innych warunkach mogłyby zostać wykorzystane do podjęcia rozwojowych inwestycji w firmie. Zbyt niska płynność jest jednak jeszcze groźniejsza, a w skrajnych przypadkach prowadzi do tak zwanego zatoru płatniczego.

Czym jest zator płatniczy?

Zator płatniczy jako skutek niskiej płynności finansowej stanowi jeden z najgroźniejszych czynników, który w skrajnych przypadkach prowadzi do upadłości firmy. Jest to zjawisko szczególnie często występujące w branżach i sektorach gospodarki, w których na porządku dziennym współpraca pomiędzy kontrahentami bazuje na bardzo długich terminach płatności za faktury.

Gdy firma oczekuje na kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt płatności z tytułu sprzedaży towarów lub usług, w tym samym czasie ze względu na brak wolnych środków nie jest w stanie pokrywać własnych zobowiązań wobec banku, swoich dostawców, a nawet pracowników.

Przedsiębiorstwa, które ze względu na specyfikę są zmuszone do wystawiania faktur z terminem płatności do 30, 60, 90, a nawet 180 dni muszą liczyć się z tym, że zbyt niska płynność finansowa i niewystarczające zabezpieczenie w postaci wolnych środków finansowych może doprowadzić do zatoru finansowego.

Niestety zatory płatnicze to zjawisko powszechne, które najczęściej spotyka mniejsze firmy. Zjawisko zatoru najczęściej powstaje w wyniku niewypłacalności kontrahentów lub nieodpowiedniej strategii zarządzania płynnością finansową w firmie.

Na szczęście istnieje kilka sposobów na to, by każde przedsiębiorstwo pomimo trudnej sytuacji mogło zachować optymalną płynność finansowa.

Jak zachować płynność finansową przedsiębiorstwa?

Zachowanie optymalnej płynności finansowej jest jednym z najważniejszych zadań właściciela firmy, szczególnie w przypadku, gdy ze względu na specyficzne kontrakty z kontrahentami nie może zrezygnować z wystawiania faktur z odroczoną datą płatności.

Na szczęście istnieje wiele sposobów na to, by zachować płynność finansową i zapobiegać w chwilowych problemach z wyegzekwowaniem należności. Na samym początku każdy przedsiębiorca powinien w bardzo sumienny sposób podejść do kontroli przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Regularna analiza sytuacji finansowej pozwoli na przedwczesne zidentyfikowanie ryzyka i reakcję, która może uchronić firmę przed kłopotami finansowymi.

Równie istotna jest odpowiednia współpraca z kontrahentami. W biznesie zaufanie jest kluczowe, jednak by zabezpieczyć finanse swojej firmy, warto sprawdzać nowych kontrahentów pod kątem ich wypłacalności, a także stosować przedpłaty, będące zabezpieczeniem całej transakcji.

Jeśli istnieje taka możliwość, a współpraca z partnerami na to pozwala, dobrym pomysłem na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa jest wystawianie faktur z różnymi terminami płatności. To pozwoli zapewnić stały, regularny napływ gotówki, który zminimalizuje ryzyko potencjalnych zatorów finansowych.

Innymi sposobami na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa to: zewnętrzne finansowanie w postaci kredytu firmowego lub nowoczesnej usługi faktoringu.

Faktoring to coraz popularniejszy sposób na zwiększenie płynności finansowej firmy i zapewnienie sobie odpowiedniej przewagi konkurencyjnej w nawet bardzo wymagającej branży.

Czym jest faktoring?

Faktoring to jedna z najlepszych metod przeciwdziałania zatorom płatniczym. W ramach usługi faktoringu firma podejmuje współpracę z faktorem, który zobowiązuje się do natychmiastowego regulowania należności wynikłych z wystawionej faktury. Tym samym faktor otrzymuje środki już bezpośrednio od kontrahenta.

Faktoring to usługa, która pozwala w bardzo szybkim tempie otrzymać pieniądze ze sprzedaży usług czy towarów nawet w przypadku, gdy termin realizacji faktury mija za wiele tygodni. Jaki interes ma w tym jednak firma faktoringowa? Pobiera ona od przedsiębiorstwa prowizję za każdą wykupioną fakturę. Jest to jednak niska cena w zamian za bezpieczeństwo utrzymania optymalnej płynności finansowej.

Na przestrzeni ostatnich lat usługa faktoringu stała się niezwykle popularna, co skłoniło firmy faktoringowe do wyodrębnienia kilku rodzajów faktoringu, spośród których najpopularniejsze to:

  • Faktoring niepełny – wariant, w którym faktor reguluje wartość faktury, jednak w przypadku niewypłacalności kontrahenta, klient faktora jest zobowiązany do zwrotu wypłaconych środków firmie faktoringowej.
  • Faktoring pełny – w ramach faktoringu pełnego potencjalne ryzyko upadłości kontrahenta stanowi zobowiązanie faktora. Jest to droższy wariant usługi faktoringu, który sprawdzi się w przypadku współpracy z mało wiarygodnymi bądź nowymi partnerami biznesowymi.

Faktoring, ze względu na swoją elastyczność, stanowi jeden z najlepszych sposobów na utrzymanie optymalnej sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie.

Korzyści i ograniczenia ze stosowania faktoringu

Nie bez przyczyny faktoring cieszy się tak dużą popularnością wśród wielu przedsiębiorców. Regularne korzystanie z tej usługi niesie za sobą wiele korzyści.

Przede wszystkim poprawa płynności finansowej, którą zapewniają szybkie wpłaty faktora i znacznie uelastyczniają możliwości finansowe naszej firmy. To z kolei w bezpośredni sposób zwiększa konkurencyjność i potencjał do rozwoju.

Faktoring w przeciwieństwie do innych form zewnętrznego finansowania nie wymaga od przedsiębiorcy realizowania wielu formalności. W praktyce wielu przedsiębiorców mogą korzystać z usługi faktoringu już tego samego dnia, w którym wyrazili zainteresowanie usługą.

Czy faktoring, pomimo swoich zalet, wiąże się z jakimkolwiek ograniczeniem? Mowa tu głównie o kosztach usługi faktoringu. Są to niewielkie opłaty, często wyrażone w procentowej wartości należności faktury. Jak jednak wcześniej wspomniano, taka opłata to nic w porównaniu z bezpieczeństwem, jakie zyskujemy, kontrolując płynność finansową swojej firmy.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.