Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o faktoringu krajowym

faktoringu krajowy - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Faktoring to usługa, z której coraz częściej korzystają przedsiębiorcy. Chęć rozwoju oraz utrzymania płynności finansowej wpływa na decyzję o podpisaniu umowy z firmą faktoringową. Dostawcy towarów i usług, działający na terenie Polski mogą wybrać faktoring krajowy.

Faktoring krajowy – dla kogo?

Z faktoringu krajowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy współpracują z kontrahentami z tego samego kraju. Usługa ta pozwala na sprawny przepływ pieniędzy, poprzez uwolnienie „zamrożonej” gotówki w fakturach. To tzw. finansowanie faktur. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi czekać 60 czy nawet 120 dni na zapłatę należności przez kontrahenta, tylko po zgłoszeniu faktury od razu dostaje środki od swojego faktora. Wszystko opiera się na przejęciu wierzytelności przez firmę faktoringową, która przelewa środki na konto swojego klienta (nawet do 90% wartości z faktury). Przedsiębiorca może wtedy spłacać swoje bieżące zobowiązania przed terminem, nie wykładając dodatkowych pieniędzy. Faktoring krajowy to dobre wyjście dla firm produkcyjnych, które mają wysoki poziom należności, przez co mogą mieć problem z kapitałem obrotowym na bieżącą działalność.

Rodzaje faktoringu w Polsce ze względu na ryzyko niewypłacalności dłużnika

Najczęściej stosowana kwalifikacja faktoringu opiera się na tym, kto ponosi odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika. Faktoring może być usługą, w której faktor nie przejmuje ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika lub przejmuje je w całości. Z tego względu wyróżniamy trzy modele faktoringu krajowego w Polsce.

Pierwszym z nich jest faktoring pełny (bez regresu). W tej usłudze faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu należności przez faktora lub skorzystaniu z istniejącej polisy dotyczącej ubezpieczenia należności zawartej przez przedsiębiorcę z ubezpieczycielem. Wybierając faktoring pełny, faktorant (przedsiębiorca) pozbywa się ryzyka braku zapłaty przez kontrahentów.

Drugą możliwością, na którą może zdecydować się przedsiębiorca, jest faktoring niepełny (z regresem). W tej usłudze faktor przejmuje wierzytelność bez ryzyka niewypłacalności odbiorców swojego klienta. W tej sytuacji to przedsiębiorca odpowiada za niewypłacalność swoich kontrahentów. Jeśli odbiorca nie zapłaci w ustalonym w umowie faktoringu dodatkowym terminie, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu faktorowi kwoty zaliczki wypłaconej z tytułu zakupu wierzytelności.

Istnieje również faktoring mieszany, związany z ustaleniem limitu kwoty, do której faktor wykupuje wierzytelność w trybie faktoringu pełnego. Natomiast po przekroczeniu tego limitu zastrzega sobie prawo do przeniesienia ryzyka z powrotem na przedsiębiorcę.

Faktoring krajowy — jaki wybrać?

Wybór rodzaju faktoringu powinien być poprzedzony wnikliwą analizą, dotyczącą sytuacji przedsiębiorstwa. Firmy, które chcą się szybko rozwijać i pozyskiwać nowych kontrahentów mogą skorzystać z faktoringu pełnego, zapewniając tym samym wysokie bezpieczeństwo transakcji. Faktoring niepełny sprawdzi się w przedsiębiorstwach dobrze znających swoich klientów i rynki zbytu, gdzie ryzyko braku zapłaty jest naprawdę niewielkie.

Najczęściej zadawane pytania

Dla jakich przedsiębiorstw szczególnie polecany jest faktoring krajowy?

Faktoring krajowy jest szczególnie polecany dla przedsiębiorstw, które współpracują z kontrahentami na rynku krajowym i mają wysoki poziom należności. Jest to doskonałe rozwiązanie dla firm produkcyjnych, które z uwagi na duże ilości należności mogą napotkać problemy z kapitałem obrotowym niezbędnym do bieżącej działalności.

Jakie są główne rodzaje faktoringu krajowego w Polsce i na czym polegają?

W Polsce wyróżniamy trzy główne rodzaje faktoringu krajowego: Faktoring pełny (bez regresu) - gdzie faktor przejmuje całe ryzyko niewypłacalności kontrahentów. Faktoring niepełny (z regresem) - w tej opcji faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności dłużników, a przedsiębiorca jest odpowiedzialny za niewypłacalność swoich klientów. Faktoring mieszany - połączenie faktoringu pełnego i niepełnego, gdzie do określonego limitu stosowany jest faktoring pełny, a powyżej tego limitu ryzyko przechodzi na przedsiębiorcę.

Jak wybrać odpowiedni rodzaj faktoringu krajowego dla swojej firmy?

Wybór odpowiedniego rodzaju faktoringu krajowego powinien być oparty na dokładnej analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz poziomu ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahentów. Faktoring pełny jest zalecany dla firm, które chcą uniknąć ryzyka niewypłacalności i szybko się rozwijać. Faktoring niepełny najlepiej sprawdzi się w przedsiębiorstwach, które dobrze znają swoich klientów i charakterystykę rynku, gdzie ryzyko braku zapłaty jest minimalne.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.