Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość

Zasady wystawiania faktury korygującej

Faktura korygująca jest dokumentem księgowym, wystawianym w określonych sytuacjach przez sprzedawcę. Sytuacją tą może być zmiana podstawy opodatkowania, udzielenie rabatu lub zwrot towarów. Jak dokładnie wygląda proces wystawiania faktury korygującej?

Faktura korygująca – czym jest?

Faktura korygująca jest dokumentem, wystawianym w celu udostępnienia poprawnych kwot oraz innych danych, które są w stanie poświadczyć o prawdziwości dokumentu. Jest to korekta pierwotnej faktury, odzwierciedlająca faktyczny przebieg wydarzenia gospodarczego. Wystawiana jest w celu określenia faktycznej wielkości sprzedaży w okresie rozliczeniowym.

Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą wówczas, gdy mają miejsce zdarzenia, które mają wpływ na informacje zawarte w pierwotnie wystawionej fakturze lub kiedy zawiera ona błędy – pomyłki w stawce, cenie, kwocie podatku lub innego punktu na fakturze.

W momencie, gdy faktura korygująca znajdzie się w rękach nabywcy i zostanie to potwierdzone – wystawca ma możliwość zmodyfikować podatek należny w związku ze skorygowaną fakturą. Sprzedawca ma więc możliwość obniżyć podstawę opodatkowania, a także podatek należny w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym nabywca potwierdzi odbiór faktury.

Faktura korygująca – co powinno się w niej znaleźć?

Kiedy podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą? Informacja ta zawarta jest w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT. Korekta jest konieczna wtedy, gdy po wystawieniu faktury:

 • przyznany został rabat związany z dokonaniem wcześniejszej zapłaty, art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy,
 • przyznana została posprzedażowa obniżka cen, art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy,
 • wykonany został zwrot towarów i opakowań podatnikowi,
 • wykonany został zwrot części lub całości zapłaty nabywcy, w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy,
 • cena uległa podwyższeniu bądź uznano pomyłkę w cenie, kwocie podatku, stawce lub innym punkcie faktury.

Co dokładnie powinna zawierać faktura korygująca? Dane te są określone w art. 106j ust. 2 ustawy:

 • tytuł „Korekta” lub „Faktura korygująca”,
 • data wystawienia faktury korygującej,
 • dane z fakturze, dla której stworzona została faktura korygująca:
 • data wystawienia,
 • numer faktury,
 • nazwę, imiona oraz nazwiska, a także adresy sprzedawcy i nabywcy,
 • numer NIP lub inny, służący do identyfikacji podatkowej,
 • numer identyfikacji podatkowej lub podatku od wartości dodanej, pod którym odbiorca otrzymał usługi lub towar,
 • datę wykonania/zakończenia dostawy towarów lub usług bądź datę otrzymania zapłaty, jeśli jest ona określona i nie jest jednocześnie datą wystawienia faktury,
 • nazwa usługi/towaru, objętego korektą,
 • przyczyna wykonania korekty,
 • jeśli korekta powoduje zmianę podstawy opodatkowania bądź wysokości podatku należnego – należy podać kwotę korekty podstawy opodatkowania/kwotę korekty podatku należnego, z uwzględnieniem stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej,
 • jeśli korekta nie powoduje zmiany podstawy opodatkowania – należy podać treść korygowanych pozycji.

W momencie, gdy przedsiębiorca udziela obniżki ceny dostaw usług lub towarów dostarczonych do jednego odbiorcy w określonym czasie, w fakturze korygującej powinno się znaleźć:

 • wyszczególnienie okresu, w którym nadana została obniżka,
 • nie musi zawierać danych w postaci NIP-u nabywcy, daty sprzedaży i nazwy towaru bądź usługi objętych korektą.
Faktura korygująca – potwierdzenie odbioru

Nabywca towarów/usług może otrzymać fakturę korygującą w formie dowolnej, np. jako potwierdzenie zwrotne odbioru wysłanej pocztą przesyłki (listem poleconym), która zawiera dokument, pisemne potwierdzenie jego otrzymania lub kopia podpisanej faktury.

Faktura korygująca – czy musi być podpisana?

Faktura korygująca (podobnie jak i zwykła) nie musi być podpisana. W tym przypadku jest to opcja dowolna, podatnik ma możliwość złożyć podpis, ale nie jest to konieczne. Potwierdzenie jej odbioru naturalnie jest wymagane, istnieją jednak inne sposoby pokwitowania – podpis jest tylko jednym z nich.

Jak rozliczać fakturę korygującą?

W momencie, gdy wydarzy się jakaś sytuacja gospodarcza, która zostanie ujęta w fakturze korygującej i jednocześnie zmieni się również wysokość podatku VAT – należy zawrzeć to w deklaracji, w której każdy podatnik rozlicza VAT za określony czas. Jeżeli podstawa opodatkowania podatkiem VAT zostaje obniżona, w bieżącej deklaracji podatkowej za odpowiedni okres rozliczeniowy należy uwzględnić korektę, w momencie, gdy:

 • wystawca otrzyma fakturę korygującą,
 • nabywca potwierdzi odbiór towarów lub usług zanim złoży deklarację VAT.

W przypadku, gdy podatnik otrzyma od nabywcy towarów bądź usług potwierdzenie odbioru faktury korygującej po złożeniu deklaracji VAT – ową korektę VAT uwzględnić należy w deklaracji rozliczeniowej za okres, w którym uzyskał potwierdzenie. Jeśli natomiast faktura korygująca wpłynie na wzrost podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz zwiększy go – ujęcie nowej wartości VAT w deklaracji musi zostać wykonane bez względu na to, czy nastąpiło potwierdzenie otrzymania faktury.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.