Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.

Finanse
Księgowość

Zdolność kredytowa przedsiębiorstwa – czym jest i jak ją poprawić?

Zdolność kredytowa to dla wielu przedsiębiorstw klucz do rozwoju działalności. Niestety, w początkowych etapach funkcjonowania firmy, kiedy dochody nie są zbyt duże – trudno ją uzyskać. W oczach banków przedsiębiorstwo bez historii kredytowej nie jest wiarygodne. Jest jednak kilka możliwości, które mogą sprawić, że zdolność kredytowa Twojej firmy wzrośnie. Jakie? Dowiesz się tego w poniższym artykule.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to nic innego, jak gotowość do spłaty kredytu z odsetkami w określonych przez bank terminach. Każdy bank wylicza zdolność kredytową na podstawie własnych kryteriów. Jednym z nich jest zestawienie przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa, ponoszonych w każdym miesiącu, a także branża prowadzonej działalności i czas jej prowadzenia. Bank może wziąć pod uwagę opinie od urzędu skarbowego i ZUS. Sprawdzi również informacje o właścicielach firmy (stan cywilny, wiek, wykształcenie, konta bankowe, historię kredytową). Szczególnie ważna jest historia kredytowa – im większa, tym bardzie wzrasta szansa na przyznanie kredytu. Dobrym pomysłem przed wzięciem kredytu jest kupno na raty i spłacenie należności w terminie – wpłynie to na wiarygodność kredytobiorcy. Jeśli Twoja firma nie posiada specjalisty od finansów – zwróć się o pomoc do doradcy finansowego, który poradzi Ci, jak planować finanse firmowe i poprawić zdolność kredytową.

Istnieją dwa rodzaje oceny zdolności kredytowej:

  • bieżąca, przeprowadzana przed udzieleniem kredytu krótkoterminowego lub średnioterminowego. To ocena stopnia dynamiki rentowności, płynności środków obrotowych, a także możliwości rozwoju firmy,
  • perspektywiczna, przeprowadzana przed przyznaniem kredytu długoterminowego. Oprócz postępowania tożsamego z działaniami przy ocenie bieżącej sprawdzane są koszty działalności eksploatacyjnej, ocena wykorzystania czynników wytwórczych i opłacalności produkcji eksportowej, a także ocena efektywności inwestycji.

Ze względu na zakres prowadzonej oceny wyodrębnia się pełną ocenę zdolności kredytowej (dla nowych klientów, zwłaszcza tych, którzy wystąpili o wysoką kwotę kredytu) oraz uproszczoną ocenę zdolności kredytowej (dla klientów, z którymi bank już współpracuje lub gdy kwota kredytu nie jest wysoka).

Jeśli starasz się o kredyt dla swojego przedsiębiorstwa – pamiętaj o tym, aby mieć biznesplan z budżetem inwestycyjnym. Dokument ten może pomóc bankowi podjąć decyzję o udzieleniu kredytu nawet, jeśli zdolność kredytowa firmy nie jest dostatecznie wysoka. Banki coraz chętniej chcą pomóc firmom, które startują z działalnością i wprowadzają oferty dla biznesów nowopowstałych.

Poprawa zdolności kredytowej firmy a zabezpieczenie kredytu środkami przedsiębiorstwa

Zabezpieczeniem kredytu jest ochrona zobowiązań kredytowych z zastosowaniem środków firmy lub środków, będących własnością właścicieli przedsiębiorstwa. Jest to majątek i hipoteka firmy (np. samochód czy sprzęt), które są wyceniane przez rzeczoznawcę. Zdolność kredytową mogą poprawić również aktywa firmy, takie jak gotówka, obligacje, lokaty. Za zabezpieczenie bank może uznać również szacowane przychody związane z zawartymi umowami handlowymi.

Wniosek o kredyt a amortyzacja środków trwałych

Choć amortyzacja środków trwałych umożliwia płacenie niższych podatków, może być przeszkodzą w uzyskaniu kredytu – obniża przychody firmy. Są banki, które nie odliczają środków amortyzowanych od kosztów uzyskania przychodów – jest to powodem obniżenia zdolności kredytowej. Co zrobić w takim przypadku? Do wniosku kredytowego dołącz tabele amortyzacyjne bądź dowody zakupu środków trwałych z uzasadnieniem ich wpływu na przychody firmy. Może być to dowodem wystarczającym do uwzględnienia wyższych przychodów firmy – dzięki temu zdolność kredytowa wzrośnie.

Płynność finansowa firmy – jak ją poprawić?

Wzięcie kredytu nie jest jedyną możliwością rozwiązania kłopotów finansowych przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz utrzymać płynność finansową firmy możesz zdecydować się na:

Forfaiting

To forma poprawy płynności finansowej, która polega na wykupie przez instytucje forfaitingowe wierzytelności, które należne są przedsiębiorcom od kontrahentów. Tym samym instytucje te przejmują ryzyko, wiążące się z wypłacalnością strony uznanej za dłużnika.

Faktoring

Pojęcie to oznacza nabycie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, które są należne firmie, od odbiorców w związku z dostawą usług lub towarów. Prościej mówiąc, faktoring to zamiana aktywów obrotowych o niższej płynności na formę gotówki. Faktor, czyli osoba kupująca wierzytelność, wpłaca zaliczkę o określonej wartości faktury, pomniejszoną o marże i prowizje, a także świadczy na rzecz faktoranta (sprzedawcy wierzytelności) usługi w postaci badania sytuacji finansowej dłużników, windykacji należności, prowadzenia ksiąg rachunkowych i handlowych oraz rozliczania transakcji między dłużnikiem a faktorantem. W dniu, w którym dokonana jest płatność za fakturę przez dłużnika wysyła on część wartości faktury na konto dostawcy usług lub towarów.

Kredyt kupiecki

Jest to udzielenie kredytu kupującemu – odroczenie płatności za zakupione wyroby w momencie, kiedy firma nie ma wystarczającej gotówki na kupno produktów. Kredyt kupiecki, zwany też handlowym, może przynieść korzyści w postaci zwiększenia sprzedaży, czy też umożliwia gromadzenie zapasów. Strona kupująca może zminimalizować aktywa płynne (a tym samym – wygenerować przychód z pieniędzy zainwestowanych) lub w przypadku niedoboru płynności – uchronić się przed kosztami kredytu bankowego.

Kapitały podwyższonego ryzyka

Kapitał ten dostarczany jest przez fundusze typu venture capital lub private equity i dotyczą firm, które wchodzą na rynek lub znajdują się w początkowych etapach działalności. Dostarczają środki finansowe i wspierają przedsiębiorstwo w dalszym rozwoju.

Zostaw swoje dane – oddzwonimy

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.