Źródła finansowania przedsiębiorstw

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – co to jest i jak go obliczyć

Każde przedsiębiorstwo wymaga odpowiednich nakładów kapitałowych, żeby właściwie funkcjonować i stale się rozwijać. Prawidłowe określenie rodzaju i wartości kapitału ma wpływ na zdobycie i utrzymanie pozycji firmy na rynku oraz nieustanny rozwój każdego podmiotu gospodarczego. Przygotowanie oraz realizacja strategii finansowej firmy powinna odbywać się w każdej instytucji, nawet najmniejszej.

Rodzaje źródeł finansowania

Podstawowa klasyfikacja źródeł finansowania wyodrębnia finansowanie własne oraz zewnętrzne. Finansowanie własne to nic innego jak środki właściciela firmy inwestowane w działalność przy jej zakładaniu oraz zgromadzone przez firmę w trakcie jej funkcjonowania. Dostarczone środki finansowe powiększają kapitał własny danego podmiotu. Z kolei zewnętrzne źródła finansowania należy rozumieć jako kapitał pozyskany z otoczenia, w którym działa przedsiębiorstwo. Środki uzyskane przez firmę są udostępnione na określony okres, po którego upływie należy je zwrócić, tzw. kapitał zwrotny.

Finansowanie przedsiębiorstwa poprzez środki z zewnątrz

Każdy właściciel firmy jest świadomy, że aby utrzymać pozycję na rynku, należy się orientować w nowych trendach i ofertach, które są dostępne. Nieustanny rozwój działalności i ciągłe inwestycje w nowe rozwiązania są możliwe często dzięki finansowaniu przedsiębiorstwa. Jeśli firma nie jest w stanie przeznaczyć własnych środków na inwestycje, musi poszukać ich na zewnątrz.

Tradycyjnym i najbardziej popularnym źródłem finansowania przedsiębiorstw jest kredyt. Dzięki niemu firma zyskuje dodatkowy zastrzyk gotówki, który może przeznaczyć na wyznaczone cele. Zarówno kredyt obrotowy, wykorzystywany na regulowanie bieżących wydatków, jak i inwestycyjny, który umożliwia długofalowy rozwój, jest sposobem na rozbudowę biznesu.

Otrzymanie dodatkowego kapitału nie ogranicza się jedynie do pozyskania pieniądza. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z innej formy finansowania, jaką jest leasing tj. rodzaj wynajmu długoterminowego lub zakupu na raty. W tej formie finansowania przedsiębiorstwa, firma leasingowa oddaje przedsiębiorcy daną rzecz w użytkowanie w zamian za wcześniej ustaloną opłatę, uiszczaną w ujęciu np. miesięcznym. Przedmiotem leasingu mogą być nieruchomości, grunty jak i rzeczy ruchome, czyli sprzęt, flota samochodowa.

W ostatnich latach popularność zyskuje kolejny produkt – faktoring. Jest to forma finansowania przedsiębiorstwa, który polega na wykupie wierzytelności przez instytucję finansową, z tytułu sprzedawanych towarów oraz usług dla kontrahentów. Zasada działania faktoringu jest bardzo prosta: przedsiębiorca wystawia fakturę za wykonaną usługę z odroczonym terminem płatności, Faktor finansuje tę fakturę i przekazuje przedsiębiorcy środki. Za sprawą tego rozwiązania firma na bieżąco otrzymuje wynagrodzenie za usługę czy sprzedany towar. Dzięki regularnym wpłatom ze źródła finansowania przedsiębiorstwa, działalność zachowuje płynność finansową, a także ogranicza ryzyko związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów.

Korzyści z korzystania z różnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa

Znajomość podstawowych źródeł finansowania oraz ich prawidłowe wykorzystanie to duży krok do osiągnięcia sukcesu przez firmę. Kapitał z zewnątrz umożliwia inwestycje w nowe technologie, sprzęt, ludzi oraz wdrożenie innowacji niemal natychmiast. Szybkie pozyskanie środków to klucz do zwiększenia efektywności oraz konkurencji działalności, co ma przełożenie na zwiększenie zysków.

Zapraszamy również do przeczytania artykułu o kosztach zakładania działalności gospodarczej.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne rodzaje źródeł finansowania przedsiębiorstw?

Źródła finansowania przedsiębiorstw można podzielić na finansowanie własne i zewnętrzne. Finansowanie własne to środki inwestowane przez właściciela firmy lub zgromadzone przez przedsiębiorstwo w trakcie jego działalności. Zewnętrzne źródła finansowania obejmują kapitał pozyskany z zewnątrz, na przykład przez kredyty, leasing czy faktoring. Te środki są udostępnione firmie na określony czas i wymagają późniejszego zwrotu.

Jakie są zalety i wady tradycyjnych źródeł finansowania, takich jak kredyty czy leasing?

Tradycyjne źródła finansowania, takie jak kredyty, oferują firmom dodatkowy kapitał, który może być wykorzystany na różne cele biznesowe. Kredyt obrotowy pomaga w regulowaniu bieżących wydatków, a kredyt inwestycyjny umożliwia długoterminowy rozwój. Leasing to z kolei elastyczna forma wynajmu długoterminowego, umożliwiająca korzystanie z różnego rodzaju aktywów bez konieczności ich zakupu. Wady tych metod mogą obejmować konieczność spłaty zobowiązań wraz z odsetkami oraz wymóg zabezpieczenia kredytu.

Dlaczego faktoring jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw?

Faktoring to forma finansowania, która zapewnia szybki dostęp do gotówki poprzez wykup wierzytelności. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą natychmiast otrzymywać płatności za swoje usługi czy towary, co zwiększa ich płynność finansową i zmniejsza ryzyko związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla firm, które regularnie wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności, umożliwiając im szybsze uzyskanie środków na bieżącą działalność i inwestycje.

Chcesz z nami porozmawiać?

Chcesz z nami porozmawiać?

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

+48 800 500 600
+48 22 130 21 30

Infolinia czynna: poniedziałek - piątek,  9:00 - 17:00

Wolisz kontakt mailowy?

Wolisz kontakt mailowy?

Napisz do nas, czekamy na wiadomość od Ciebie!

kontakt@faktoria.pl

Możesz również skontaktować się z nami poprzez formularz.

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zostaw swoje dane - odzwonimy

Zwykle odpowiadamy w ciągu kilku minut.