Kariera

Dołącz do nas

Naszym celem jest tworzenie miejsca pracy, gdzie pasja, wiedza i technologia budują przestrzeń do rozwoju biznesu.

Zależy nam na środowisku pracy opartym na zaufaniu, które inspiruje i motywuje do przekraczania granic. Sprawdź nasze aktualne propozycje i dołącz do nas.

Jeżeli nie widzisz oferty dla siebie,  napisz do nas - być może niebawem będziemy potrzebować właśnie Ciebie!

Oferty pracy

STANOWISKO

MIEJSCE PRACY

Specjalista ds. Relacji

Warszawa

Co rozumiemy przez Relacje?

 • strukturyzowanie transakcji zgodnie z potrzebami Klientów,
 • aktywne rozwijanie współpracy z Klientami,
 • budowanie długotrwałych relacji z Klientami oraz dopasowanie działań do ich potrzeb,
 • utrzymywanie wysokiego poziomu satysfakcji Klienta,
 • doradztwo Klientów w zakresie produktu.


Co zyskujesz?

 • pracę w nowym, inspirującym miejscu, gdzie potrzeby Klientów stawiane są na pierwszym miejscu,
 • współpracę z zespołem kreatywnych ludzi, 
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu finansów od doświadczonych ekspertów,
 • szkolenia rozwojowe prowadzone przez doświadczony zespół,
 • kwartalny system premiowy,
 • pakiet socjalny.


Czego my oczekujemy?

 

 • znajomości rynku usług finansowych dla małych przedsiębiorstw,
 • wysokich zdolności interpersonalnych,
 • motywacji do działania,
 • umiejętności współpracy w zespole,
 • zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • podejścia do klienta i zespołu „chcieć, to móc!”

Specjalista ds. Operacji

Warszawa

Co rozumiemy przez Operacje?

 • obsługa operacyjna umów zawartych z Klientami,
 • weryfikacja dokumentacji nowych umów,
 • zbieranie i adresowanie potrzeb Klientów
 • bieżący kontakt z kontrahentami Klientów,
 • dokonywanie rozliczeń z kontrahentami.


Co zyskujesz?

 

 • pracę w nowym, inspirującym miejscu, gdzie potrzeby Klientów stawiane są na pierwszym miejscu,
 • współpracę z zespołem kreatywnych ludzi,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu finansów od doświadczonych ekspertów,
 • szkolenia rozwojowe prowadzone przez doświadczony zespół,
 • kwartalny system premiowy,
 • pakiet socjalny.


Czego my oczekujemy?

 

 • znajomości rynku usług finansowych dla małych przedsiębiorstw,
 • wysokich zdolności interpersonalnych,
 • motywacji do działania,
 • umiejętności współpracy w zespole,
 • zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • podejścia do klienta i zespołu „chcieć, to móc!” 

Manager ds. Rozwoju Biznesu w sieci własnej

wszystkie regiony

Co rozumiemy przez Rozwój Biznesu?

 

 • nawiązywanie wartościowych relacji z Klientami Biznesowymi
 • aktywne zarządzanie portfelem Klientów Biznesowych
 • skuteczną sprzedaż rozwiązań finansowych dla biznesu, w tym główne usługi finansowania faktur
 • poszerzanie wiedzy z obszaru rozwiązań finansowych,


Co zyskujesz ?

 • praca w nowym, inspirującym miejscu z zespołem kreatywnych ludzi
 • uczestniczenie w budowaniu sieci kreatywnych przedsiębiorców
 • określoną ścieżkę kariery - od doradcy do menedżera
 • szkolenia rozwojowe prowadzone przez doświadczony zespół
 • umowę o pracę
 • przejrzysty system wynagradzania (podstawa + premia miesięczna)
 • narzędzia pracy: samochód, laptop, telefon


Czego my oczekujemy?

 • pasji do sprzedaży
 • motywacji do działania
 • podstawowej wiedzy z zakresu usług finansowych
 • gwarancji ponadprzeciętnych wyników
 • prawa jazdy kat B


Zgoda

Pamiętaj o wprowadzeniu odpowiedniego zapisu w CV.

Pamiętaj o wprowadzeniu zapisu w CV wyrażającego wyraźną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Faktoria Sp z o.o. w procesie rekrutacji. Brak zgody uniemożliwi rozpatrzenie otrzymanej oferty pracy.


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Faktoria Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Faktorię moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadoma/-y, że zgoda ta może być przez mnie odwołana w dowolnym momencie bez podania przyczyny, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem."


Informacja RODO

 Informacja wymagana Rozporządzeniem o danych osobowych dot. przetwarzania danych osobowych.

 Administratorem danych osobowych jest Faktoria Sp. z o.o. z siedzibą w 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 24 (dalej: Faktoria). Z Faktorią możesz skontaktować się poprzez e-mail kontakt@faktoria.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 130 2 130 lub pisemnie na adres siedziby Faktorii.

Faktoria wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych kierując korespondencję na adres siedziby Faktorii lub e-mail iod@faktoria.pl.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Faktorię w celu:

 

 • realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, w którym bierzesz udział, a którego dotyczy ogłoszenie w ramach realizacji uprawnienia Faktorii z art. 221 ustawy Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy co stanowi prawnie uzasadniony interes Faktorii, a także w oparciu o udzieloną pisemnie zgodę załączoną do CV. Faktoria będzie przetwarzała dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 • prowadzenia przez Faktorię przyszłych procesów rekrutacji w oparciu o udzieloną zgodę do czasu odwołania tej zgody.

Faktoria będzie przetwarzała następujące dane osobowe:

 1. nazwiska i imiona;
 2. imiona rodziców;
 3. data urodzenia;
 4. adres zamieszkania lub pobytu;
 5. przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 6. wykształcenie;
 7. numer telefonu;
 8. adres e-mail;
 9. wizerunek (zdjęcie) – o ile nie ujawnia danych wrażliwych;
 10. inne dane, które zawarłeś w swojej ofercie pracy.
Podanie danych z punktu 1 - 6 wynika z przepisów prawa i jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dodatkowe dane  są podawane dobrowolnie i wymagają Twojej wyraźnej zgody, a ich brak nie wywołuje żadnych ujemnych skutków.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Faktorii dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Faktorią i na jej zlecenie, a przekazanie danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Faktorii jako administratora danych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Faktorię oraz prawo:

 1. żądania od Faktorii ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 2. do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Faktorii swoich danych osobowych lub ich przesłania do wskazanego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 3. wniesienia do Faktorii sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Faktorii,
 4. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych przez Faktorię narusza przepisy w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.

Wysłanie CV  wraz ze zgodą oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji w zakresie wykraczającym poza zdefiniowany w art. 221 ustawy Kodeks pracy i przepisów wykonawczych do ustawy.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Faktoria Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 O Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Faktorię moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadoma/-y, że zgoda ta może być przez mnie odwołana w dowolnym momencie bez podania przyczyny, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem."