Czym różni się faktoring pełny (bez regresu) od niepełnego (z regresem)?

 

Przedsiębiorca ma do wyboru różne sposoby na poprawienie płynności finansowej. Wybierając faktoring warto  zwrócić uwagę na to jakie przedsiębiorca ma możliwości wyboru. Bardzo ważne jest poznanie różnić pomiędzy faktoringiem z regresem (faktoring niepełny) oraz bez regresu (faktoring pełny).

 

Faktoring niepełny, z regresem to najpopularniejsza forma faktoringu, z której korzystają przedsiębiorcy. Proces finansowania faktury zarówno przy faktoringu z regresem jak i faktoringu bez regresu jest taki sam. Różnica pojawia się w momencie, gdy kontrahent nie opłaca faktury na czas i mimo ponagleń ze strony Faktora/Klienta sytuacja się nie zmienia. Wtedy są możliwe dwie drogi w zależności od tego kto przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta – Klient czy Faktor?

 

 

 

 

 

Sprawdźmy na przykładzie:

 

 

 

Pierwsze kroki procesu faktoringu są wspólne:

 

  1. Firma Abece wystawia firmie Becede fakturę za świadczone usługi
  2. Firmie Abece zależy na szybkim otrzymaniu gotówki za fakturę, dlatego korzysta z usługi finansowania faktur i przekazuje fakturę do Faktora
  3. Faktor przekazuje gotówkę firmie Abece oraz informuje Becede o cesji wierzytelności

 

 

 

W momencie gdy firma Becede powinna opłacić fakturę i opóźnia się z płatnością, następuje różnica w przejmowaniu ryzyka niewypłacalności:

 

  • W przypadku faktoringu z regresem ryzyko niewypłacalności firmy Becede zostaje na firmie Abece, która jest zobowiązana dokonać zapłaty na rzecz Faktora
  • W przypadku faktoringu bez regresu ryzyko niewypłacalności firmy Becede pozostaje na Faktorze, a firma Abece nie martwi się o dodatkowe koszty odsetek i windykacji

 

Faktoring z regresem czy faktoring bez regresu - co wybrać?

Decyzja o wyborze faktoringu niepełnego z regresem lub faktoringu pełnego, bez regresu zależy w dużej mierze od zaufania, jakim Klient darzy swojego kontrahenta. Jeżeli doświadczenie pokazuje, że opóźnienia mogą się pojawić, ale ostatecznie kontrahent dopełnia swojego obowiązku płatności, wybranie faktoringu z regresem może nie stwarzać dużego zagrożenia dla Klienta.

 

Kiedy Klient rozważa nawiązanie współpracy z nowym Kontrahentem, pojawia się większe ryzyko, że kontrahent będzie niewypłacalny i może to spowodować straty u Klienta. Wtedy warto wcześniej zbadać moralność płatniczą klienta.

Podobne porady

Umowa faktoringu

Na czym polega umowa faktoringu? Jak jest zawierana oraz kogo dotyczy? Jakie są główne założenia umowy faktoringu?

Źródła finansowania przedsiębiorstw

Z jakich źródeł pozyskiwać finasowanie dla przedsiębiorstwa? Poznaj najpopularniejsze formy pozyskiwania funduszy dla firm.

Finansowanie przedsiębiorstwa – rodzaje usług

Możliwości finansowania przedsiębiorstwa na rynku jest coraz więcej i mali i średni przedsiębiorcy mają szerszy wachlarz możliwości w operowaniu przepływem pieniądza w taki sposób, aby nie utracić płynności finansowej.

Chcesz porozmawiać?
Czekamy na Twój telefon

Zadzwoń

+48 800 500 600
+48 22 130 2 130

Napisz

kontakt@faktoria.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zamów kontakt