Faktoring a kredyt – co wybrać, by poprawić płynność finansową firmy?

Płynność finansowa firmy to aspekt, o który musi dbać każdy przedsiębiorca. Coraz częściej jednak zdarzają się sytuacje, w których ulega ona pogorszeniu. Warto wtedy znaleźć rozwiązanie, by ją szybko poprawić. Przykładem może być skorzystanie z faktoringu lub kredytu bankowego. Czym różnią się obie opcje? Kiedy wybrać faktoring, a kiedy kredyt? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

 → Kliknij TUTAJ i poznaj faktoring z przejęciem ryzyka. Ryzyko braku płatności bierzemy na siebie, a Ty od ręki otrzymujesz środki za fakturę.

Płynność finansowa – dlaczego jest taka istotna w prowadzeniu działalności?

Płynność finansowa to jeden z kluczowych aspektów każdej działalności. Wynika to z faktu, że dzięki zachowaniu płynności finansowej firma jest w stanie regulować swoje zobowiązania, czy dokonywać dalszych inwestycji.

Jedną z najczęstszych przyczyn utraty płynności finansowej są zatory płatnicze, czyli sytuacje, w których firma oczekuje opóźniającej się płatności od kontrahentów, a co za tym idzie, nie ma środków na to, by spłacać własne należności.

Konsekwencje takiego stanu rzeczy mogą być naprawdę poważne. Wymienia się wśród nich zarówno zaległości w płatnościach na rzecz różnych instytucji (m.in. ZUS czy US), własnych pracowników, jak i brak środków na uregulowanie faktur, a co za tym idzie ewentualne problemy z dostawcami. W tym ostatnim przypadku może dojść nawet do zerwania umów czy zażądania płatności gotówką przy odbiorze towaru.

Konsekwencją może być również problem z uzyskaniem kredytu bankowego, ponieważ instytucje finansowe niechętnie pożyczają pieniądze firmom mającym problemy z płynnością.

W efekcie zatory płatnicze, a w dalszej kolejności utrata płynności finansowej mogą powodować na tyle trudną sytuację finansową, że jej ostatecznym skutkiem będzie nawet ogłoszenie upadłości firmy.

 

Faktoring dla przedsiębiorstw – co musisz wiedzieć?

Rozwiązaniem, które pozwala przeciwdziałać powstawaniu zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej jest faktoring.

To usługa zewnętrznego finansowania, w której faktor (firma faktoringowa) wykupuje nieprzeterminowane należności, wypłacając faktorantowi, czyli przedsiębiorcy 80-90% ich wartości. W efekcie nie musi on czekać na spłatę należności przez kontrahentów, dzięki czemu może regulować własne zobowiązania, czy dokonywać dalszych inwestycji.

Warto podkreślić, że faktoring to usługa oferowana w różnych modelach, która może różnić się między innymi ze względu na zakres ryzyka przejmowanego przez faktora.

Ważną cechą faktoringu jest również fakt, że firmy faktoringowe dokonują weryfikacji kontrahentów, co ułatwia przedsiębiorcy podjęcie decyzji o nawiązaniu długofalowej współpracy z danym klientem.

 

Kredyt dla firm

Inną możliwością uzyskania finansowania dla firmy jest zaciągnięcie kredytu obrotowego, co wiąże się z koniecznością spełnienia wielu formalności. Warto również mieć świadomość, że banki restrykcyjnie podchodzą do przyznawania kredytów firmowych. A co więcej, dokładnie badają zdolność kredytową, jak również przebieg dotychczasowego finansowania pod względem terminowej obsługi zadłużenia.

Uzyskanie kredytu dla firmy wymaga również odpowiedniego okresu prowadzenia działalności (nawet do 12 miesięcy), a w przypadku dużych kwot dodatkowego zabezpieczenia w formie hipoteki, weksla czy cesji nieruchomości.

 

Faktoring a kredyt bankowy – czym się różnią?

Treść poprzednich akapitów jasno pokazuje, że faktoring i kredyt bankowy to źródła finansowania zewnętrznego, które zdecydowanie się od siebie różnią. Szukając rozbieżności między faktoringiem a kredytem bankowym, zwrócić uwagę przede wszystkim na:

  • kwotę finansowania – w przypadku faktoringu jest to suma zbliżona do wartości faktury, a w przypadku zaciągania kredytu jego wysokość wyznaczana jest na podstawie zdolności kredytowej;
  • czas finansowania – w związku z tym, że przedsiębiorca starający się o kredyt bankowy musi spełnić wiele formalności, termin jego uzyskania może znacząco się wydłużyć. W przypadku faktoringu firma może otrzymać środki na konto nawet w dniu przesłania faktury do faktora;
  • czas trwania umowy – umowa faktoringowa może zostać zawarta na czas nieokreślony, a w trakcie jej trwania przedsiębiorca wysyła firmie faktoringowej kolejne faktury. Kredyt jest natomiast zawierany na konkretny okres, w trakcie którego należy dokonać jego całkowitej spłaty wraz z kosztem kredytowania. Ten może być wysoki, ponieważ obejmuje nie tylko oprocentowanie, ale również marżę banku czy prowizje za przygotowanie wniosku;
  • przeznaczenie środków – w przypadku kredytów firmowych w umowie często określony jest konkretny cel, na realizację którego przeznaczone są pożyczone środki. Faktoring daje w tym przypadku przedsiębiorcy zupełną dowolność, a co za tym idzie, uzyskane pieniądze mogą zostać spożytkowane w dowolny sposób;
  • kryteria oceny ryzyka – z faktoringu może korzystać praktycznie każdy przedsiębiorca, który dysponuje nieprzeterminowaną fakturą wystawioną kontrahentowi. Uzyskanie kredytu nie jest aż tak proste, ponieważ firma musi dysponować nie tylko zdolnością kredytową, ale również odpowiednim stażem czy perspektywami;
  • zabezpieczenie – w przypadku kredytu zabezpieczeniem wymaganym przez bank może być finansowany przedmiot (samochód, wpis na hipotece nieruchomości lub weksel in blanco). W faktoringu jest to cesja wierzytelności, a w niektórych przypadkach weksel własny in blanco.

 

Co wybrać w zależności od sytuacji – kredyt obrotowy czy faktoring?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym, co będzie najlepszym źródłem finansowania dla firmy. Świadczy o tym popularność wyszukiwania w Internecie hasła: faktoring a kredyt obrotowy. Co więc wybrać? Wszystko zależy od sytuacji, a w zasadzie przeznaczenia środków.

Kredyt jest dobrym rozwiązaniem w przypadku nabywania środków trwałych, co stanowi dla firmy inwestycję. Natomiast faktoring będzie najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o szybką poprawę płynności finansowej.

Finansowanie faktur to prosta usługa, która bardzo szybko zyskuje na popularności. Wynika to przede wszystkim z dostępności oraz zrozumienia przedsiębiorców, że korzystanie z faktoringu nie oznacza, że firma sobie nie radzi. Jest to bowiem przejaw odpowiedzialności zarówno za firmę, jak i zatrudnianych pracowników, którzy w efekcie utraty płynności finansowej mogliby nie otrzymać pensji na czas.

Skorzystanie z faktoringu jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku współpracy z kontrahentami na zasadzie odroczonej płatności, co z jednej strony pozwala zdobyć więcej klientów i przedstawić im atrakcyjniejszą ofertę, a z drugiej naraża na powstawanie zatorów płatniczych.

Warto również zwrócić uwagę na ryzyko, które w przypadku kredytu bankowego jest po stronie przedsiębiorcy. W sytuacji, gdy kontrahenci płacą z opóźnieniem, może powstać poważny problem z terminową spłatą rat. Faktoring pozwala natomiast odzyskać własne środki, a korzystając z modelu pełnego, ryzyko przejmuje na siebie firma faktoringowa.

Podsumowując – kiedy stoisz przed dylematem faktoring a kredyt, wybierz opcję, która optymalnie pasuje do Twojej sytuacji. W przypadku problemów z płynnością finansową z pewnością będzie to faktoring, który w szybki sposób możesz uzyskać u Faktorii.

New call-to-action

Chcesz porozmawiać?
Czekamy na Twój telefon

Zadzwoń

+48 800 500 600
+48 22 130 2 130

Napisz

kontakt@faktoria.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zamów kontakt
Nasza strona domyślnie wykorzystuje pliki cookies aby zapewnić Wam jak najlepszą obsługę online. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić ustawienia cookies kliknij tutaj